Reapropierea Europei de cetățeni – un nou plan de comunicare pânăîn 2019

Posted on dec. 4 2014 - 4:07pm by petre

La începutul acestei noi legislaturi europene și cu mai puțin de un an dupăalegerile europene care au confirmat criza de încredere fațăde UE, Comitetul Regiunilor (CoR) subliniazăcăinstituțiilor europene le revine răspunderea de a propune o nouăcale de comunicare pentru a‑i „reapropia pe cetățeni de Europa„. La inițiativa raportorului Christophe Rouillon, primarul localității Coulaines (Franța), CoR solicităpunerea în practică, pânăla următoarele alegeri europene din 2019, a unui plan de comunicare comun tuturor instituțiilor, însoțit de obiective măsurabile și care săplaseze orașele și regiunile în prim-planul unui dispozitiv clar descentralizat.Sesiune CoR

Reunit, miercuri, în sesiune plenară, Comitetul Regiunilor a adoptat în unanimitate un aviz din proprie inițiativăîn care se propune ca instituțiile UE săse angajeze în comun în direcția unui „Plan de comunicare 2015-2019: reapropierea Europei de cetățenii săi„. Planul conține o serie de inițiative de comunicare care ar urma săfie puse în aplicare în parteneriat interinstituțional și cu statele membre pentru a se promova o comunicare cu privire la UE în același timp participativă, descentralizatăși creativă.

Raportorul avizului, Christophe Rouillon (FR-PSE), primarul localității Coulaines și vicepreședinte al Asociației primarilor din Franța, însărcinat cu afacerile europene, subliniază:

 

„Dupășocul și eșecul reprezentat de ultimele alegeri europene, este răspunderea instituțiilor UE săse angajeze în comun în direcția unui plan de comunicare eficient, care sădea rezultate pe termen lung. Aceastănouăstrategie comunătrebuie sădescentralizeze cu adevărat comunicarea, sprijinindu-se pe mass-media și pe aleșii locali ca diseminatori. Trebuie mers în teritoriu, trebuie ascultați cetățenii și trebuie săse comunice pe limba lor pentru a se provoca, pe teren, o dezbatere participativăcu privire la așteptările lor în raport cu Europa.„

Obiectiv – CoR face apel la instituțiile UE să-și stabileascăobiective cantitative și măsurabile de mobilizare și de sensibilizare a opiniei publice cu privire la proiectul european. Ambiția este ca, din prezent pânăla alegerile europene din 2019, săse ajungăla situația în care majoritatea cetățenilor europeni participanți la anchetele efectuate de Eurobarometru săconsidere că„vocea lor conteazăîn Europa„, că„înțeleg principalele procese decizionale și politicile generale ale UE„, căsunt „bine informați pe teme europene„ și căau o „imagine pozitivădespre UE„.

Resurse – CoR propune descentralizarea a cel puțin 20% din bugetul de comunicare al UE către nivelul național și cel local, și anume către centrele Europe Direct – Casele Europa și către mass-media locale și naționale. El recomandăîncheierea unor noi parteneriate finanțate de la buget între reprezentanțele Comisiei, ale Parlamentului și statele membre, care săasocieze și autoritățile locale și regionale. De asemenea, propune adoptarea unor acorduri de parteneriat între instituțiile UE și stațiile locale de televiziune și de radio, pentru a li se da cuvântul celor care trăiesc în Europa și o construiesc în fiecare zi.

Activități – Planul de comunicare propune ca instituțiile europene săorganizeze în cinci ani 500 de „dialoguri cu cetățenii„ pe întregul teritoriu european, în parteneriat cu birourile Parlamentului European și ale Comisiei din statele membre. Factorii politici de răspundere de la nivel regional și local, în special membrii CoR și deputații în Parlamentul European ar urma săfie solicitați săanime aceste dialoguri și săasigure continuarea lor prin acțiuni concrete. Printre propunerile formulate se mai numărăși: asigurarea a cel puțin o vizităanualăa unui comisar în fiecare din regiunile europene și obținerea a cel puțin 5000 de localități, orașe și regiuni care săse declare „Prietene ale Europei„, pentru a se mobiliza responsabilii pentru comunicare din statele membre. De asemenea, CoR solicităComisiei săimpunăobligații de comunicare mai ferme la acordarea subvențiilor europene destinate colectivităților sub egida fondurilor europene.

Conținut – Planul intenționeazăsăstimuleze o „narațiune europeană„ cu privire la valorile și fundamentele UE (istorice, culturale, filosofice etc.) care săse poatăadapta la culturile locale și la agendele de la nivel național. Înacelași timp, scopul este asigurarea unei comunicări prin dovedirea efectelor concrete ale politicilor europene asupra vieții cetățenilor.

***

Atât raportorul, cât și reprezentanții serviciilor de resort ale CoR au organizat o serie de întâlniri cu omologii lor din celelalte instituții UE pe întreg parcursul elaborării acestui plan de comunicare, pentru a discuta cu aceștia principalele puncte. Aceste puncte au fost, de asemenea, prezentate cu ocazia adunărilor naționale ale orașelor și regiunilor din mai multe state membre. Recomandările avizului vor fi reluate în lista priorităților de comunicare ale noului mandat al CoR, care va demara în februarie 2015.

Comments

comments

About the Author