Reabilitarea termica, la final

Posted on nov. 3 2010 - 9:00pm by petre

Un num?r de 54 de imobile din Timi?oara au fost reabilitate pn? n prezent cu bani din bugetul de stat, dintr-un total de 55 de blocuri, la ultimul lucr?rile fiind n curs de finalizare.

Programul local 2009 aprobat de Consiliul Local cuprindea ini?ial 72 de imobile, n timp ce Guvernul a alocat Timi?oarei credite de angajament de aproape 14 milioane de lei, care ar fi reprezentat contribu?ia de 50% din bugetul de stat pentru cele 55 de imobile.

n februarie 2010, prin ordin al ministrului, creditele alocate au fost reduse, ceea ce a dus ?i la reducerea num?rului de imobile. Diferen?a de opt blocuri neincluse n programul na?ional a fost preluat? spre finan?are de bugetul local, n propor?ie de 80%.

Autorit??ile locale s-au implicat n programul na?ional ?i, de?i banii au venit dup? multe demersuri abia n toamna anului trecut, cei de la municipalitate au reu?it s? reabiliteze termic unul dintre cele mai mari numere de imobile din ?ar?.

Potrivit reprezentan?ilor prim?riei, reabilit?rile s-au f?cut la cele mai mici costuri, sub 2.035 de euro la un apartament de o camer?, 2.860 de euro la unul de dou? camere ?i 3.630 la un apartament de trei camere.

Comments

comments

About the Author