Progres la puscarii * Interviu cu chestorul Ioan Bala, directorul Administratiei Nationale a Penitenciarelor din Romania

Posted on ian. 17 2011 - 7:31am by petre

Ioan B?la conduce Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor nc? din luna iulie a anului 2008. Pn? atunci, a fost ?ef al Penitenciarului Timi?oara, conducnd institu?ia din anul 1997, reu?ind s? o transforme ntr-una dintre cele mai moderne din ?ar?.

Chestorul a absolvit trei unit??i superioare de nv???mnt Academia de Poli?ie Bucure?ti, Facultatea de Drept din Cluj ?i Facultatea de Sociologie din Timi?oara. n interviul de mai jos, Ioan B?la ne vorbe?te despre sistemul penitenciarelor din Romnia, despre progresul acestuia ?i despre penitenciarul Popa ?apc?, pe care a reu?it s?-l transforme ntr-o unitate de deten?ie model pentru alte penitenciare din ?ar?.

n ce m?sur? ?i-a pus amprenta comunitatea european? pe sistemul penitenciarelor din ?ara noastr??

Ioan B?la: Impune ni?te standarde la care nu mai ai op?iuni, ci trebuie s? te aliniezi. Anterior accederii Romniei n comunitatea european?, aceste reguli puteau fi orientative. Acum trebuie identificate diverse modalit??i prin care acestea s? fie aduse la standarde minimum acceptate. Nu m? refer numai la cele care vizeaz? infrastructura, ci ?i la programe, calitatea acestora, nivelul de instruc?ie al personalului, sistemul de formare, creativitatea n programele pe care le derul?m. Chiar n cursul acestui an, Asocia?ia European? a Psihologilor a primit cu mare ncntare solicitarea noastr? de a face parte ca asocia?ie din aceast? structur?. Cteva dintre programele noastre sunt valorizate excelent. De exemplu, Festivalul na?ional de teatru al de?inu?ilor nu exist? nic?ieri n lume. S-a bucurat de comentarii foarte bune, inclusiv pe plan interna?ional. De altfel, la ntlnirile pe care le-am avut cu diver?i omologi din ??rile europene, ?i nu numai, ace?tia ?i-au manifestat curiozitatea ?i dorin?a de a participa n cursul acestui an la desf??urarea lui. Noi inten?ion?m s?-l transform?m n concurs din acest an, astfel nct s? se fac? ?i o ierarhie valoric?, pentru c? evaluarea critic? o fac oameni de specialitate din afara sistemului penitenciar. Miz?m pe ace?ti elemen?i pentru a crea performan?? ?i calitate.

n contextul crizei economice, cum a fost anul 2010 pentru acest sistem?

Ioan B?la: A fost un an diferit de ceilal?i, pentru c? ne-a determinat s? fim foarte aten?i la resurse, s? individualiz?m foarte bine cheltuielile, s? distribuim banii cu pa?i m?run?i ?i numai dup? analize ?i studii comparative ntre categorii de cheltuieli similare de la unit??i diferite, la identificarea nevoilor financiare pentru a asigura nevoile bazice ale personalului ?i de?inu?ilor. Nu am avut probleme deosebite, iar din punct de vedere al realiz?rilor pe numeroase proiecte ?i paliere de interes profesional l pot aprecia ca fiind un an foarte bun.

Asta spre deosebire de alte institu?ii sau sisteme?

Ioan B?la: Nu m? compar. mi place s? m? uit spre cei mai performan?i dect mine. Nu m? raportez la ceilal?i. Din punct de vedere institu?ional, am f?cut numero?i ?i consisten?i pa?i viabili pe aproape toate zonele de interes profesional. Ce este mbucur?tor, mai mult dect niciodat?, am dezvoltat prezen?a noastr? pe plan interna?ional n mod vizibil ?i, ncepnd din acest an, tot personalul care se deplaseaz? n misiuni de orice coloratur? n str?in?tate va primi ?i materiale de suport pentru a face prezent?ri ale programelor, preocup?rile, priorit??ile sistemului penitenciar, s? fac? lobby pentru noi, pentru profesie, pentru proiecte, pentru realiz?ri ?i nevoie pe care le avem pentru a identifica noi parteneri ?i pentru a face ct mai vizibil sistemul ?i oamenii din aceast? zon? profesional?.

Cum este v?zut Penitenciarul Timi?oara la nivel na?ional ?i, de ce nu, la nivel interna?ional?

Ioan B?l?: Eu sunt subiectiv, pentru c? provin de aici. Din punct de vedere tehnic, sigur c? faptele sunt cele care ne diferen?iaz? ntotdeauna. Din acest punct de vedere, ntreaga echip? de aici este o echip? structurat? care lucreaz? complementar. ?i fac echip?, este un pleonasm, ceea ce este foarte important, pentru c?, chiar procedurile pe care le-am dezvoltat n ultimul an vizeaz? lucrul complementar, lucrul n echip?. Este imposibil s? rezolvi numeroasele probleme profesionale altfel dect complementar. Pe entit??i distincte, cu orgolii fragmentate nu putem niciodat? s? perform?m. Dezvoltarea colabor?rii cu comunitatea, ini?iativele pe care le dezvolt? pe plan cultural, artistic, religios, prin dezvoltarea parteneriatelor cu ?colile, cu universit??ile, derularea de stagii de practic?, lucr?ri de licen??, chiar de doctorat cu specific n zona noastr? de la facult??i de medicin?, drept, asisten?? social?, sociologie, psihologie vin s? aduc? un aport de cet??eni tot mai diversificat, care cunosc realit??ile din penitenciar ntr-un mod neroman?at. Prezentarea realit??ii, a?a cum este ea, este n favoarea noastr?, chiar dac? este nefavorabil? sau pe anumite paliere nu este la nivel de excelen??. Pn? la urm?, trebuie s? ar?t?m c? suntem fiin?e umane, c? suntem perfectibili, dar c? vrem, c? putem ?i avem nevoie de sprijin, de colaborare ?i vrem s? evolu?m.

Dac? ar fi s? alc?tuim un top al eficien?ei penitenciarelor din toat? ?ara, pe ce loc ar fi Timi?oara?

Ioan B?la: Unu. Aici vorbim de parteneriatul institu?ional. Are colabor?ri excelente, venituri prin realiz?ri din folosirea la munc?. Aici banii realiza?i sunt de departe cei mai mul?i din ?ar?.

Putem spune atunci c? de?inu?ii b?n??eni sunt cei mai muncitori din ?ar?, cei mai productivi?

Ioan B?la: Cred c? nu e vorba numai de de?inu?i. E vorba despre o stare de spirit creat? n decursul anilor ntre administra?ia local?, ntre institu?iile din zon?, ntre ONG-uri, ntre media. Este un melanj reu?it, n care izolarea penitenciarului ca zon? de care nu trebuie s? ne amintim numai cnd vedem ?tirile de la ora cinci nu mai este o realitate. Din fericire, avem foarte mul?i colaboratori, parteneri de bun? calitate, de mul?i ani, care se implic? ?i fac lucruri foarte frumoase al?turi de colegii no?tri din penitenciar.

Cum vede?i n acest sens anul 2011? Ce aduce nou acest an pentru sistem?

Ioan B?la: Cu optimism. E un optimism bazat pe elemente concrete, nu doar pe o dorin?? interioar?. n primul rnd resursele ?i ceea ce am reu?it s? ini?iem n anul ?i n anii preceden?i. Acestea creeaz? o alt? abordare a rela?iilor institu?ionale. Preg?tirea personalului care, de la etap? la etap?, cunoa?te alte forme de nuan?are, includerea foarte multor angaja?i n grupuri de lucru pe diverse paliere. Anul 2010, de exemplu, a promovat n afara Romniei de trei ori mai mul?i ofi?eri ?i agen?i dect cu un an nainte, care au participat la conferin?e, la simpozioane, grupuri de lucru, proiecte sau au c?tigat la concurs joburi, n diverse alte structuri, unde reprezint?, de fapt, sistemul penitenciar ?i expertiza pe care au cumulat-o aici.

Deci nu este a?a de r?u s? lucrezi ntr-un penitenciar?

Ioan B?la: Dac? a? fi fost de aceast? opinie, l p?r?seam demult. Cred c? este o zon? care tinde, n mod paradoxal, f?r? s? o raport?m la alte structuri n mod extrem, spre normalizare, spre crearea unor criterii de performan?? ?i a unui stil de munc? care s? ofere posibilitatea celor performan?i la un trend profesional firesc, n care munca ?i rezultatele s? fie cele care primeaz?. Meritocra?ia s? fie singurul criteriu. Munce?ti, ob?ii rezultate, ai ?anse. E?ti comod, e?ti lene?, n cel mai fericit caz r?mi pe loc. Dac? nu, p?r?se?ti corabia.

Spunea?i c? a?i purtat discu?ii cu omologi din str?in?tate. Cum vede?i de?inu?ii romni, raporta?i la cei de peste hotare, mai comozi, mai cumin?i, mai eficien?i?

Ioan B?l?: Cred c? un studiu de acest gen este destul de empiric. A? risca mai degrab? o opinie personal?. Sunt, n primul rnd, mai agita?i. Avem un studiu f?cut de un grup de colegi psihologi, sociologi ?i medici care vizeaz? auto ?i hetero-agresiunea. La acest capitol, noi avem numeroase incidente. M?runte, dar exist?. Autoflagel?ri, agresivitate extrem?, care este generat? n primul rnd de condi?ii, de prezen?a n penitenciare a numero?i de?inu?i cu tulbur?ri de comportament sau chiar cu boli psihice, de inflexibilitatea legisla?iei n ceea ce prive?te transformarea unei pedepse cu nchisoarea ntr-o m?sur? de obligare la tratament medical. n cazul celor cu boli psihice grave, care survin dup? r?mnerea definitiv? a hot?rrii judec?tore?ti, n momentul de fa?? nu exist? modalit??i de cale de transformare a pedepsei, de suspendare a pedepsei ?i de transferare ntr-un spital de psihiatrie, el fiind transferat n perioadele de depresie n sec?iile de psihiatrie ale spitalelor din penitenciare. Neuronul nu se regenereaz?, boala psihic? nu este o boal? reversibil?. ?i atunci sigur c? apar mai multe fr?mnt?ri, mai multe forme exteriorizate de agresivitate. n alte sisteme exist? de exemplu forme de protest. n Anglia este protestul murdar, de?inu?ii se dezbrac? n pielea goal?, se ung cu diverse materiale ca s? nu poat? fi imobiliza?i de angaja?i. Sunt diverse forme de reac?ie. Dar implicarea de?inu?ilor n ct mai multe programe este de natur? s? reduc? acest factor. Avem, de exemplu, o rat? a sinuciderilor mult mai mic?, comparativ cu Fran?a. Ei sunt extrem de ngrijora?i. Au rata de sinucidere aproape de trei ori mai mare dect cea din societate. Chiar ne-am oferit pentru a face un studiu mpreun? cu ei, s?-i ajut?m s? identifice cauzele acestui fenomen. Avem o folosire la munc? pe care nu o are nimeni. Acesta este un element care ne particularizeaz?. To?i sunt foarte mira?i cum, voi folosi?i de?inu?i la munc? n afara penitenciarelor? Da! Este un element, mai ales n etapa asta n care resursele sunt tot mai modeste, spre care se uit? cu curiozitate ?i alte sisteme similare.

Care este cuvntul care ar caracteriza cele mai bine sistemul penitenciarelor?

Ioan B?la: progresul.

Comments

comments

About the Author