Presedintele Traian Basescu a promulgat legea „micii reforme n justitie

Posted on oct. 29 2010 - 9:30am by petre

La nceputul acestei s?pt?mni, ?eful statului anun?at c? a promulgat legea privind unele m?suri pentru accelerarea solu?ion?rii proceselor a?a numita mica reform? n justi?ie.

Am promulgat o lege extrem de important? (…). Dup? opinia mea, este la fel de important? pentru etapa actual? ca ?i Codurile care vor intra n vigoare ceva mai trziu, la sfr?itul anului viitor. Aceast? lege este de natur? s? r?spund? la exigen?ele romnilor, ca procesele s? se judece mai repede, a declarat B?sescu.

Pe scurt, noua lege clarific? aspecte legate de recursul n interesul legii, care poate fi f?cut acum ?i de Avocatul Poporului ?i reglementeaz? mai strict regimul str?mut?rii proceselor .
De asemenea, se instituie obliga?ia judec?torului de a stabili termene de judecat? scurte.
Un alt tertip eliminat de lege ar fi c? se limiteaz? cazurile n care se trimit cauzele pentru rejudecare.
Legea instituie ?i interdic?ia evacu?rii din imobile n perioada 1 decembrie-1 martie.

Actul normativ presupune ?i extinderea autorit??ii executorilor judec?tore?ti la nivelul Cur?ilor de Apel.
Legea „micii reforme n justi?ie” care prevede scurtarea termenelor de judecat? a trecut de parlament, dup? ce Camera Deputa?ilor, camera decizional? n acest caz, a adoptat-o cu 279 de voturi.

Legea promulgat? de pre?edinte constituie unul din punctele vulnerabile din Raportul de ?ar? ?i o condi?ie pentru o eventual? reevaluare.

Comments

comments

About the Author