Președintele Markkula stabilește modalități de implicare a autorităților locale în uniunea energeticăeuropeană

Posted on iul. 10 2015 - 3:17pm by petre

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Markku Markkula, a salutat afirmația comisarului european Å efčovič, conform căreia regiunile și orașele sunt „indispensabile„ pentru tranziția energeticăa Europei. CoR l-a invitat pe vicepreședintele Comisiei Europene săia parte la o dezbatere privind uniunea energetică, care s-a desfășurat ieri. Încursul acesteia, dl Å efčovič a mai subliniat că„tranziția energeticăînseamnămai ales descentralizarea producției… Nu existănicio altăcale de a realiza tranziția energetică, în afara colaborării cu autoritățile locale„.Markku Markkula

Uniunea energeticăconstituie tema unui proiect de aviz al CoR, aflat în curs de elaborare, care solicităsăse acorde o atenție sporităresponsabilizării consumatorilor și micilor proiecte locale în domeniul energiei din surse regenerabile, în vederea reducerii facturilor la energie și creării uniunii energetice. Dl Pascal Mangin (FR-PPE), membru al Consiliului Regional al Alsaciei și coordonator al avizului CoR, va prezenta documentul spre adoptare spre sfârșitul anului (în sesiunea plenarăa CoR din octombrie).

Mai mulți membri ai CoR au participat la dezbaterile de ieri, manifestându-și susținerea fațăde obiectivele uniunii energetice. Aceștia au mai solicitat însăcomisarului Å efčovič săasigure implicarea regiunilor și orașelor în crearea uniunii energetice și săstabileascămodalitățile corespunzătoare. Numai ținând seama de dimensiunea teritorialăa uniunii energetice va fi posibilăreducerea dependenței de importurile de energie, consolidarea serviciilor interne și combaterea sărăciei energetice. Președintele CoR, dl Markku Markkula, a afirmat următoarele: „Toatălumea își dorește săaibăparte de securitate și eficiențăenergetică. Și suntem cu toții hotărîți săreducem dependența de importurile de energie, săstimulăm inovarea și săcreăm o Europăcu emisii scăzute de dioxid de carbon. Comisia Europeanărecunoaște cărealizarea uniunii energetice presupune implicarea regiunilor și orașelor, dar întrebarea este cum trebuie săaibăloc aceasta„.

Recent publicatul plan de investiții al UE, în valoare de 315 miliarde EUR, ar putea contribui în mod semnificativ la acest proces, CoR exprimându-și deja disponibilitatea de a conlucra îndeaproape cu Comisia și de a evalua permanent impactul pachetului privind energia asupra serviciilor publice și a comunităților, analizând în același timp noi posibilități de a crea locuri de muncădurabile și noi oportunități de afaceri, în special pentru IMM-uri.

Președintele CoR a subliniat, de asemenea, căUE intenționeazăsăcreeze un profil energetic al fiecărui stat membru, pentru a identifica și a veni în întâmpinarea nevoilor de la nivel național, dar și regional și local. O astfel de supraveghere ar permite ca politica energeticăa UE săfie evaluatăși revizuită, dar cu luarea în considerare a dimensiunii teritoriale. „Acest lucru nu numai căar permite o mai bunăprogramare a politicilor UE, dar ar și ajuta orașele și regiunile săîși planifice mai bine propriile politici publice și investiții în proiecte energetice„, a afirmat dl Markkula.

Încele din urmă, președintele a solicitat accelerarea eforturilor de îmbunătățire a prezentării uniunii energetice la nivel local: „UE trebuie săia contact cu comunitățile, întreprinderile și sectorul energetic, pentru a face cunoscute și a ilustra așteptările noastre și rezultatele obținute. Autoritățile locale și regionale sunt cele mai în măsurăsăîși asume aceastăsarcină. Putem, de asemenea, profita de aceastăocazie pentru a explica orașelor și regiunilor noastre ce finanțări europene sunt disponibile prin intermediul fondurilor structurale și de investiții, al inițiativei Orizont 2020 și al Mecanismului pentru interconectarea Europei„.

surse: CoR (CdR), magazinul Parlamentului European

Comments

comments

About the Author