Porti deschise la Primaria Timisoara

Posted on nov. 26 2010 - 9:23pm by petre

Municipalitatea ?i deschide ?i anul acesta por?ile pentru timi?oreni. Ca n fiecare an, Prim?ria Municipiului Timi?oara invit? cet??enii ora?ului de pe Bega n birourile func?ionarilor publici ce ?i desf??oar? activitatea n cadrul institu?iei.

Ziua Por?ilor Deschise are loc n 30 noiembrie, prilej n care to?i timi?orenii interesa?i vor putea vizita birourile prim?riei ?i, mai mult, vor putea adresa ntreb?ri func?ionarilor publici privind principalele probleme din administra?ia public?.

Elevii, studen?ii ?i grupurile organizate se vor anun?a la Serviciul Rela?ii cu Publicul, camera 12, urmnd s? fie condu?i de c?tre consilierii din cadrul serviciului prin cl?direa municipalit??ii.

Persoanele care doresc s? fac? recomand?ri pentru mbun?t??irea activit??ii municipalit??ii vor avea la dispozi?ie o cutie cu sugestii, n care pot s? lase propunerile scrise.

Comments

comments

About the Author