Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Timişoara a finalizat proiectul “Infrastructura TIC pentru profesioniştii şi beneficiarii Salvaţi Copiii Filiala Timiş”

Posted on Dec 30 2014 - 10:42am by petre

Timişoara, Decembrie 2014
Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala Timişoara, cu sediul în Timişoara, Blv. Republicii, Nr.1, anunta incheierea proiectului “Infrastructura TIC pentru profesioniştii şi beneficiarii Salvaţi Copiii Filiala Timiş“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest la data de 27.06.2014 ,în calitate de Organism Intermediar al Programului Operaţional Sectorial  “Creşterea Competitivităţii Economice” şi cu Autoritatea de Management -Ministerul Fondurilor Europene   ,derulat în perioada Iulie 2014-Decembrie 2014 .

Valoarea totală a proiectului a fost de 124.659,68 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 95.505,40 lei.
Proiectul s-a implementat în Municipiul Timişoara, in 3 locaţii ale Organizaţiei Salvaţi Copiii Filiala Timişoara,durata de implementare fiind de 6 luni.
Obiectivul proiectului l-a constituit asigurarea infrastructurii TIC şi resurse software în vederea susţinerii Centrului de Consiliere pentru Părinţi, a activităţii cu beneficiarii Centrului Creştem Împreună, precum şi a activităţii echipei şi a voluntarilor Salvaţi Copiii Timişoara în implementarea programelor şi relaţiei cu beneficiarii.
De asemenea prin implementarea acestui proiect a fost dezvoltat un portal interactiv care sa permită relaţionarea între beneficiarii organizaţiei şi  creşterea eficienţei activităţii didactice adresata copiilor elevi . Au fost ,de asemenea, achiziţionate  un server propriu şi  un domeniu “.ro” pentru găzduirea acestuia.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană contact:  Delia Bajireanu
Funcţie: Director Programe, Salvaţi Copiii Timişoara
Tel. 0256/212996, Fax. 0256/212196, e-mail: timis@salvaticopiii.ro
www.salvaticopiiitimisoara.ro
www.fonduri-ue.ro
www.adrvest.ro

Comments

comments

About the Author