OPERAÈšIUNILE „FOC DE ARTIFICII„, „BRADUL„ ȘI „VATRA„!

Posted on dec. 3 2013 - 10:07pm by petre

Odatăcu apropierea sărbătorilor de iarnă, Poliția Timiș e pregătităsăasigure un climat de liniște și siguranțăpublicăprintr-un plan de măsuri specifice pe liniile de ordine publică, de respectare a regimului legal al materialelor pirotehnice, de respectare a normelor legale privind tăierea, transportul și comercializarea brazilor de Crăciun.

Încadrul unei conferințe de presăorganizatăazi la sediul IPJ Timiș, șefii Serviciilor Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, Investigarea Fraudelor și Ordine Publicăau expus public principale direcții pe care se va acționa în aceastăperioadă.

Astfel, șeful Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, comisarul șef Adrian Dumbravă, a prezentat sintetic acțiunea „Foc de Artificii„, care se desfășoarăpe plan național pentru prevenirea și combaterea producerii, comercializării și utilizării ilegale a produselor pirotehnice „de sezon„, adicăpetarde, artificii, etc.

 

Potrivit comisarului sef Dumbravă, persoanele fizice neautorizate pot deține și folosii articole pirotehnice doar din categoria I (steluțe, lumînări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți) și care sunt etichetate în limba românăși prezintăinstrucțiuni de folosire și distanțe de siguranță.

 

Se interzice persoanelor fizice confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altăoperațiune, cu articole pirotehnice din categoriile II, III, IV, T1,T2, P1 și P2 și a altor produse pirotehnice din categoria I în afara celor menționate mai sus.

 

Articolele pirotehnice din categoriile II-IV,T1,T2, P1 și P2, pot fi folosite numai de către pirotehnicieni și numai în scopul pentru care sunt destinate.

 

Pedeapsa prevăzutăde Legea nr.126/1995 pentru nerespectarea de către persoanele juridice și fizice a dispozițiilor menționate, este  închisoarea de la 3 luni la un an.

Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranțăcivică, polițiștii, împreunăcu jandarmii,  vor efectua controale în piețe și în zonele de interes pentru depistarea celor care comercializeazăilegal articole pirotehnice.

La rândul său, șeful Serviciului de Ordine Publicăa arătat căîn aceastăperioadă, polițiștii timișeni vor desfășura activități în scopul prevenirii și combaterii tăierii, transportului și comercializării materialelor lemnoase și a pomilor de Crăciun. Potrivit comisarului șef, ocoalele silvice de pe raza județului Timiș nu recolteazăbrazi și molizi pentru Crăciun, principala sursăde proveniențăa acestora fiind județul Alba și, bineînțeles, importul intra și extra comunitar.

DSC_1393 (800x464)La depistarea transportatorilor și a celor care comercializeazăîn aceastăperioadăîn mod ilicit mărfuri de sezon, în principal brazi și produse pirotehnice, vor contribui, prin măsuri specifice competențelor legale, Serviciul de Investigare a Fraudelor și Serviciul Rutier.

Înafara celor douăacțiuni, „Foc de Artificii„ și „Bradul„, cadrele Serviciului de Investigare a Fraudelor este angrenat, potrivit comisarului șef Stelian Avram, încădin luna septembrie, într-o altăacțiune pe plan național, denumită„Vatra„, care vizeazăoperațiunilor de fabricare, distribuție și comercializare a produselor de panificație

 

 

Comments

comments

About the Author