Munca, perseverenta si reusita * Cincisprezece ani de existenta Procter&Gamble Timisoara

Posted on nov. 25 2010 - 2:05pm by petre

Fabrica Procter&Gamble Timi?oara este nc? o dovad? a strategiei de investi?ii durabile a companiei n Romnia, prin cei 15 ani de istorie ?i de performan?e permanente, care au contribuit la mbun?t??irea vie?ii consumatorilor din regiune

Procter&Gamble ieri ?i azi

n octombrie 1995, P&G a achizi?ionat fabrica de detergen?i de la Timi?oara ?i, curnd, au nceput lucr?rile de reconstruc?ie. n mai pu?in de o jum?tate de an, a nceput efectiv produc?ia. Investi?ia total? direct? n fabric? dep??e?te 50 de milioane de dolari. Aceast? investi?ie a fost dedicat? att pentru lucr?rile de reconstruc?ie, ct ?i pentru extinderea capacit??ii cu noi linii de produc?ie. De exemplu, n ultimii doi ani (2009-2010) o investi?ie ntr-o nou? linie de produc?ie a permis extinderea portofoliului de produse cu detergentul de vase Fairy.

ncepnd cu anul 1996, Tide a fost primul detergent produs de P&G Timi?oara. Ast?zi, fabrica produce detergen?ii Ariel, Tide ?i Bonux, att pentru sp?lare manual?, ct ?i pentru sp?lare automat?, detergentul Fairy ?i n?lbitorul ACE. Produc?ia realizat? de P&G Timi?oara este vndut? nu numai pe pia?a romneasc?, peste 40% din aceasta fiind destinat? exportului.

Prin produc?ia sa local?, P&G Timi?oara asigur? mai mult de o mie de locuri de munc? n regiune, fie direct, prin angaja?ii fabricii, fie indirect, n cadrul companiilor furnizoare de materii prime ?i servicii, precum ?i la nivelul altor parteneri de afaceri. Dac? n 1996 cea mai mare parte a materiilor prime ?i materialelor necesare pentru produc?ia fabricii erau importate, ast?zi, cea mai mai mare parte a acestora (ingrediente, ambalaje), dar ?i serviciile (transport, logistic?) sunt furnizate local. Schimbarea poate fi explicat? ?i prin eforturile constante depuse de P&G pentru a preg?ti ?i dezvolta performan?a furnizorilor locali, pentru a aduce calitatea materiilor prime ?i materialelor realizate de ace?tia la cele mai nalte standarde impuse de companie n ntreaga lume. Astfel, furnizorii romni preg?ti?i de P&G au reu?it s? furnizeze materii prime nu numai pentru fabrica din Romnia, ci ?i pentru alte fabrici din regiune apar?innd companiei.

Oaspe?i de seam? la Timi?oara

Procter&Gamble a s?rb?torit, mar?i, aniversarea a 15 ani de activitate a fabricii sale de produse pentru cur??enie din Timi?oara. La aniversare a fost prezen?i Herbert Grad director produse, categoria produse pentru cur??enie, Europa Central? ?i de Est, Orientul Mijlociu ?i Africa, Sotirios Marinidis director general P&G Romnia, Adina Pascu directorul fabricii P&G Timi?oara, Ramona Pascu, director asociat Rela?ii Externe P&G Romnia precum ?i al?i reprezentan?i ai companiei. La eveniment au mai participat Excelen?a Sa Mark H. Gitenstein, ambasadorul SUA n Romnia, Constantin Ostaficiuc, pre?edintele Consiliului Jude?ean Timi?, Gheorghe Ciuhandu, primarul Timi?oarei, Mircea B?cal?, prefectul de Timi?, reprezentan?i ai autorit??ilor locale, ai mediului de afaceri, ai asocia?iilor mediului de afaceri ?i din industrie.

Cu acest prilej Excelen?a Sa Mark H. Gitenstein, ambasadorul SUA n Romnia a precizat: Ambasada SUA este ncntat? s? fie al?turi de Procter&Gamble la Timi?oara, la s?rb?torirea acestui moment important pentru companie ?i pentru comunitatea din acest ora?. Succesul lor comun reprezint? continuarea unei tradi?ii nceput? cu peste 170 de ani n urm? de c?tre Procter&Gamble, aceast? companie care continu? s? conduc? punnd pe primul loc oamenii fie c? sunt angaja?i, consumatori sau membri ai comunit??i.

Opinii la ceas de s?rb?toare

Herbert Grad director produse, categoria produse pentru cur??enie, Europa Central? ?i de Est, Orientul Mijlociu ?i Africa a precizat : Inova?ia este un itinerar nceput pentru P&G Timi?oara n urm? cu 15 ani ?i care, n mod cert, va continua. Ea este parte a modului nostru de func?ionare, pentru c? cercetarea ?i inova?ia de produs sunt procese permanente pentru P&G ?i pentru toate m?rcile produse n Timi?oara. Scopul final este acela de a oferi o experien?? unic? tuturor consumatorilor no?tri, n fiecare zi, prin toate m?rcile produse la Timi?oara.

Al?turi de acestea, P&G Timi?oara lucreaz? la optimizarea produc?iei astfel nct s? asigure o eficien?? crescut? a tuturor liniilor de produc?ie. Toate aceste investi?ii ale fabricii P&G din Timi?oara n standardele de calitate, de protec?ia muncii sau a mediului nconjur?tor vor continua.Prin toate acestea, ne concentr?m nu doar pe mbun?t??irea vie?ii n prezent, dar ?i pe dezvoltarea unor opera?iuni care respect? principiile de dezvoltare durabil?, astfel nct s? continu?m s? mbun?t??im vie?i ?i n viitor.

Constantin Ostaficiuc, pre?edintele CJTimi?: Sunt surprins pl?cut de afirma?iile c? autorit??ile locale au reu?it s? acorde oarecare stabilitate investitorilor str?ini. Acest lucru este dovedit ?i de faptul c?, n ace?ti ani de criz?, companiile de pe raza jude?ului nostrum nu ?i-au schimbat sediile. Chiar exist? tendin?e de dezvoltare ?i n continuare.

Sotirios Marinidis director general P&G Romnia: nc? de la nceputuri, modernizarea opera?iunilor, inova?ia de produs ?i expansiunea pie?ei n regiune ?i dincolo de grani?ele acesteia au constituit obiective strategice pentru P&G Timi?oara. Am atins aceste obiective n decursul acestei perioade. Astfel, P&G ?i-a ndeplinit scopul de a atinge ?i a mbun?t??ii vie?ile consumatorilor din Romnia, din regiune ?i dincolo de grani?ele acesteia, pentru genera?iile prezente ?i pentru cele viitoare.

Mircea B?cal?, prefectul jude?ului Timi?: Echipa P&G Timi?oara a valorificat cu mult? pricepere ?i inteligen?? poten?ialul romnesc. A investit zeci de mii de dolari la Timi?oara ?i ne-a oferit peste 300 de locuri de munc?. Ast?zi, compania se implic? major ?i n ac?iuni sociale, educa?ionale ?i cultural sportive.

Adina Pascu, director P&G Timi?oara: Echipa P&G Timi?oara celebreaz? 15 ani de performan?e ?i investi?ii permanente. Ele s-au materializat ntr-o tehnologie modern?, noi linii de produc?ie, investi?ii n standarde de calitate, de protec?ia muncii sau a mediului nconjur?tor. Pentru noi, aceasta este calea succesului ?i pe ea vom continua.

Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului Timi?oara: ?ansa produc?iei de detergen?i la Timi?oara a fost P&G. Prin investi?iile acesteia economia timi?orean? a c?tigat foarte mult. Cnd au venit la noi, n urm? cu 15 ani ?i-au asumat ni?te riscuri: veneau ntr-o ?ar? necunoscut?, cu o economie slab? ?i instabil? Au reu?it! Ast?zi experimentul lor este de succes. Apreciez n mod deosebit spiritul n care se lucreaz? n aceast? firm? n care nu conteaz? etnia, ci competen?a.

Ca o continuare a tradi?ionalei sale implic?ri n diferite programe comunitare, P&G Timi?oara a lansat, cu prilejul anivers?rii a 15 ani de activitate, o nou? ini?iativ? de responsabilitate social? menit? s? sprijine performan?a n sport a ctorva atle?i timi?eni. Dezvoltat n parteneriat cu Federa?ia Romn? de Atletism, aceste program este menit s? sprijine, s? promoveze ?i s? recunoasc? performan?ele tinerilor atle?i, care vor fi astfel ncuraja?i s? ob?in? rezultate excep?ionale pentru jude?ul Timi? ?i pentru Romnia.

Comments

comments

About the Author