Marile Pelerinaje bănățene de Sfânta Maria * Programul la cea mai veche Mănăstire ortodoxădin România, Hodoș-Bodrog, și la Basilica Minor Maria Radna

Posted on aug. 12 2014 - 10:15am by petre

Prăznuitădeopotrivăde creștinii ortodocși și de cei catolici, ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, în Biserica ortodoxă, și ÃŽnălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului, la bisericăCatolică, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.
Manastirea Hodos Bodrog

De Sfânta Maria, denumirea popularăa sărbătorii, au loc poate cele mai mari pelerinaje, așa cum se întâmplăîn vestul României, unde mii de credincioși iau drumul celor mai importante mănăstiri.

Creștinii ortodocși se îndreaptăspre cel mai vechi așezământ monahal cu slujire neîntreruptădin România, Sfânta Mănăstire Hodoș-Bodrog de lângăArad.

Programul Slujbelor la Hramul Manastirii Hodos – Bodrog din 14-15.08.2014

Joi 14.08.2014

– ora 09:00 – Ceasurile 3 si 6, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

– ora 10:00 – Sfânta Liturghie

– ora 15:00 – Aghiasma mica

– ora 16:00 – Vecernia cu Litie si Utrenia

– ora 19:30 – Procesiunea “Drumul Crucii„

– ora 22:00 – Sfântul Maslu

– ora 23:30 – Prohodul Maicii Domnului

Vineri 15.08.2014

– ora 02:00 – Sfânta Liturghie

– ora 07:00 – Sfântul Maslu

– ora 09:00 – Acatistul Adormirii Maicii Domnului

– ora 09:30 – Sfânta Liturghie Arhiereasca

Creștinii catolici di Banat și nu numai își îndreaptăpașii spre
Basilica Minor Maria Radna de la Lipova, unde programul este următorul:

Basilica Minor Maria Radna Lipova

ORDINEA SFINTELOR LITURGHII CU OCAZIA SOLEMNITĂÅ¢II RIDICĂRII CU TRUPUL ȘI SUFLETUL LA CER A SFINTEI FECIOARE MARIA, ÃŽN BAZILICA „MAICA HARURILOR“ MARIA RADNA

JOI, 14 AUGUST 2014

Ora 17:00 – SfântăLiturghie în limba maghiară
Ora 18:00 – SfântăLiturghie în limba croată
Ora 19:00 – SfântăLiturghie în limba romînă
Ora 20:00 – Rozariu în 4 limbi și devoțiune

VINERI, 15 AUGUST 2014

Ora 7:00 – SfântăLiturghie în limba croată
Ora 9:00 – SfântăLiturghie în limba maghiară
Ora 11:00 – SfântăLiturghie Solemnăîn limbile: română- maghiară- germană, oficiatăde E.S. Msgr. Martin Roos, Episcop de Timișoara
Ora 13:00 – SfântăLiturghie în limba romînă
Ora 13:00 – Calea Crucii în spatele Mănăstirii
Ora 14:00 – SfântăLiturghie greco-catolică
Ora 15:30 – Concert de muzicămeditativă- Gheorghe Iovu
Ora 19:00 – SfântăLiturghie în limba romînă

SÂMBĂTĂ, 16 AUGUST 2014

Ora 12:00 – SfântăLiturghie Solemnăîn limba slovacă, oficiatăde E.S Msgr.
Böcskei László – Episcop de Oradea Mare

Sfânta Maria

SĂƒrbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuita de ortodocși și catolici în fiecare an, pe data de 15 august. Ea este cunoscutăîn Apus sub numele de ÃŽnălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului. Este sărbătoarea în amintirea zilei în care Fecioara Maria și-a dat obștescul sfârșit. Nu se știe cu exactitate nici anul, nici ziua când a adormit Sfânta Fecioară. Despre adormirea Maicii Domnului nu avem informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în tradiția Bisericii. Aceasta este tratatăîn scrierile a patru părinți orientali: Patriarhul Modest al Ierusalimului, Andrei Criteanul, Gherman al Constantinopolului și Sfântul Ioan Damaschin. Înscrierile lor se spune căMaica Domnului a fost înștiințatăprintr-un înger de mutarea ei din aceastăviață. Aceeași Tradiție spune căApostolii, aflați în acel moment în diferite zone ale lumii, au fost aduși pe nori pentru a fi prezenți la acest eveniment. Prin pronia divină, Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântare, sosind trei zile mai târziu. ÃŽntristat, a cerut săse deschidămormântul, pentru a săruta mâinile Născătoarei de Dumnezeu, dar, intrând, l-a aflat gol. Întimp, în cuvântările Părinților Bisericii, începe săse afirmăcu mai multăputere credința cădupăadormirea sa, Fecioara Maria a fost înviata de Fiul SĂƒu și luatăcu trupul în ÃŽmpărăția Cerurilor.

Sfânta Maria – Adormirea Maicii Domnului

Maica Domnului nu s-a arătat Sfinților Apostoli ca înviata, cum a făcut Mântuitorul Hristos, ci și-a acoperit taina mutării la cer cu aceeași smerenie care îi învăluie toatăviața și lucrarea.

Mormântul Maicii Domnului a fost identificat în Ierusalim, chiar dacăse crede căFecioara Maria ar fi murit la Efes, locul unde a trăit o vreme dupăînălțarea lui Hristos. Credința căMaica Domnului a trăit mult timp la Efes, împreunăcu Apostolul Ioan, este confirmatăde Irineu și Eusebiu de Cezareea.

Adormirea Maicii Domnului în învățătura ortodoxăși romano-catolică

Noi marturism căMaica Domnului este acum în stare de înviere. Aceastăstare este produsăde Hristos. Spre deosebire de Mântuitorul, Maica Domnului nu a înviat prin propria sa putere. Părintele profesor Dumitru Stăniloae susține că”Pronia dumnezeiascăn-a considerat a fi necesar ca acesta taina săfie dezvăluită, pentru a nu fi contrapusa ÃŽnvierii lui Hristos, prin care a venit mântuirea tuturor și a fost inaugurata învierea trupurilor. A fost o iconomie dumnezeiascăsănu se arate pământenilor slava unei făpturi, înainte de a se descoperi slava întregii zidiri”.

Potrivit învățăturii romano catolice, Fecioara Maria s-a născut fărăpăcatul adamic și astfel, învierea și înălțarea le-a primit în baza meritelor ei. Ceea ce se petrece în mod miraculos cu Fecioara Maria, se petrece în mod independent de Hristos. Ortodoxia învața căaceasta mutare sau ridicare, este un act al Fiului. Maica Domnului a murit în virtutea legii omenești și s-a înălțat prin Hristos. Nu a avut o moarte căa lui Hristos ca săo învingăprin puterile ei. Moartea lui Hristos este pentru păcatul altora. Ea nu este în cer ca un centru autonom, paralel cu Hristos și în afarăde noi, ci se afla în Hristos și în legăturăcu noi.

De când sărbătorim Adormirea Maicii Domnului

Originea instituirii acestui praznic în data de 15 august este incertă. Se spune căaceastădatămarcheazăconsacrarea unei biserici închinate Maicii Domnului și nu ziua adormirii Maicii Domnului. Informații despre existența acestei sărbători nu avem decât din secolul V înainte. Locul ei de origine este probabil Ierusalimul, căci în vechile sinaxare georgiene, ziua de 15 august reprezenta sărbătoarea aniversării anuale a sfințirii unei biserici a Maicii Domnului, zidităîn sec. V intre Ierusalim și Betleem. Generalizarea sărbătorii a fost făcutăîn Răsărit de către împăratul bizantin Mauriciu (582-603), iar în Apus de către papa Teodor I (642-649).

Reprezentarea Adormirii Maicii Domnului

Sfântul Modest al Ierusalimului (634), în scrierea sa „Lauda Adormirii Maicii Domnului”, este foarte reținut în detaliile pe care le da: noteazăprezenta Apostolilor „aduși de departe printr-o chemare de sus”, „arătarea lui Hristos”, Care a venit săridice sufletul Maicii Sale, în sfârșit întoarcerea la viața a Maicii Domnului, „pentru a se împărtăși cu trupul de veșnica Lui nestricăciune, Care a scos-o din mormânt și a chemat-o la Sine într-un fel numai de El știut”.

Tipul clasic al Adormirii din iconografia ortodoxăse limiteazăde obicei la reprezentarea Maicii Domnului stând întinsăpe pat în mijlocul Apostolilor, iar Hristos, în slavă, primește în mâinile Sale sufletul Maicii. ÃŽnsă, uneori, s-a simțit dorința de a înfățișa și momentul înălțării ei cu trupul: se poate atunci vedea, în partea de sus a icoanei, deasupra scenei Adormirii, Maica Domnului așezatăpe tron într-o „mandoda” pe care îngerii o poartăspre ceruri.

Înicoană, Hristos în slavă, înconjurat de o „mandorla”, privește trupul Maicii Sale întins pe pat. Înmâna stângătine o figurămicăde copil îmbrăcat în alb și cu o aureolăîn jurul capului: este „sufletul preacurat” (Vecernie, Stihira, glas 5) pe care tocmai l-a primit în brațele sale. Cei doisprezece Apostoli, „stând în jurul patului, privesc cu spaimă” (Vecernie, Stihira, glas 6) adormirea Maicii Domnului. Se recunosc cu ușurință: în planul apropiat, Sfinții Petru și Pavel, de o parte și de alta a patului. Înunele icoane este înfățișat, în partea de sus, în cer, momentul sosirii miraculoase a Apostolilor, adunați „de la marginile pământului, pe norii cerului” (Condac, glas 2). Mulțimea de îngeri prezenți la Adormirea Maicii Domnului formeazăuneori o margine exterioarăîn jurul „mandorlei” lui Hristos. Înicoana noastră, puterile cerești care ÃŽl însoțesc pe Hristos sunt reprezentate printr-un serafim cu șase aripi, doi heruvimi și doi îngeri în mandorla. Patru episcopi cu aureola stau în spatele Apostolilor: Sfântul Iacob, „fratele Domnului” (Condac, glas 2) – primul episcop al Ierusalimului, și trei ucenici ai Apostolilor: Timotei, Ierotei și Dionisie Areopagitul, care a venit cu Sfântul Pavel. Uneori, grupurile de femei îi reprezintăpe credincioșii Ierusalimului care, împreunăcu episcopii și cu Apostolii, formeazăcercul interior al Bisericii în care se petrece taina Adormirii Maicii Domnului.

Scena cu Atonie, un evreu fanatic căruia un înger i-a tăiat amândouămâinile cu sabia pentru căa îndrăznit săse atingăde patul funerar al Maicii Domnului, apare în majoritatea icoanelor Adormirii (vezi Tropar, Cântarea a 3-a a Canonului). Prezența acestui detaliu apocrif în Liturghia și în iconografia sărbătorii amintește căsfârșitul vieții Maicii Domnului pe pământ este o tainăascunsăa Bisericii, care nu trebuie expusăprofanării: inaccesibilăvederii celor din afară, slava Adormirii Maicii Domnului poate fi contemplata numai în luminălăuntricăa Tradiției.

SĂƒrbătoarea Adormirii Maicii Domnului în tradiția populară

Îndimineața acestei zile, femeile mergeau la bisericăși împărțeau struguri, prune, faguri de miere și mergeau în cimitir pentru a tămâia mormintele. Å¢ăranii care aveau vii mari obișnuiau ca acum sătocmeascăpândarii pentru păzit viile. Tot acum, bărbații schimbau pălăria cu căciulă, cei care mai erau văzuți cu pălărie după15 august fiind ironizați. Se interzice scăldatul în apa râurilor spurcata de cerb și dormitul pe prispă. De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea pana la intrarea în postul Crăciunului.Înaceastăzi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Perioada dintre cele douăSântămării, numităIntre Sântămării, se considera timp optim pentru semănaturile de toamnă.

Obiceiuri de Sfânta Maria

Sfânta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului) este prăznuita în fiecare an la 15 august. Îndimineața acestei zile, femeile merg la bisericăși împart struguri, prune și faguri de miere. Apoi, femeile merg în cimitir și tămâiazămormintele rudelor.

Ciobanii coboarăoile de la munte (La Sântămăria Mare / Tulesc oile la vale!), bărbații își schimba pălăria cu căciulă, se interzice scăldatul în apa râurilor spurcata de cerb și dormitul pe prispăsau în târnațul casei.

De Sfânta Marie, fetele purtau o plantănumită”năvalnic”, care avea puterea săaducăpețitori.

Dacăîn apropierea zilei Sfintei Marii înfloreau trandafirii, era un semn cătoamna va fi lungă.

Însudul țării se angajau pândarii la vii și se luau măsuri de protecție magicăa podgoriilor împotriva păsărilor.

De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea pana la intrarea în postul Crăciunului. Înaceastăzi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă.

Perioada dintre cele douăSântămării, Sântămăria Mare (15 august) și Sântămăria Mică(8 septembrie), era consideratăperioada cea mai potrivităpentru semănaturile de toamnă.

Înaceastăzi erau adunate ultimele plante de leac.

Înperioada postului Sfintei Marii fetele își cos costume speciale, lucrate numai în alb, pentru pelerinajul din zilele de 14-15 septembrie la manăstirile care poartăhramul Sfânta Maria (Ciosa, Nicula, Moisei, Mănăstirea Hodos Bodrog, Mănăstirea Brancoveanu de la Sâmbăta de Sus, Tismana, Rohia, Bixad, etc).

surse:

http://manastireabodrog.ro

http://www.mariaradna.com

http://www.sf-maria.ro

Comments

comments

About the Author