Marile Pelerinaje bănățene de Sfânta Maria – Programul la cea mai veche Mănăstire ortodoxă din România, Hodoș-Bodrog, și la Basilica Minor Maria Radna

Posted on aug. 10 2016 - 9:20pm by petre
Bodrog Icoana Facatoare de Minuni

Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni – Mănăstirea Hodoș-Bodrog

Prăznuită deopotrivă de creștinii ortodocși și de cei catolici, ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, în Biserica ortodoxă, și ÃŽnălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului, la biserică Catolică, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

De Sfânta Maria, denumirea populară a sărbătorii, au loc poate cele mai mari pelerinaje, așa cum se întâmplăîn vestul României, unde mii de credincioși iau drumul celor mai importante mănăstiri.

Creștinii ortodocși se îndreaptă spre cel mai vechi așezământ monahal cu slujire neîntreruptă din România, Sfânta Mănăstire Hodoș-Bodrog de lângă Arad.

Programul Slujbelor la Hramul Manastirii Hodos – Bodrog din 14-15.08.2016

Duminica 14.08.2016

– ora 09:00 – Acatistul Crucii, Ceasurile si Sfânta Liturghie

– ora 15:00 – Aghiasma mica

– ora 16:00 – Vecernia cu Litie si Utrenia

– ora 19:30 – Procesiunea “Drumul Crucii„

– ora 22:00 – Sfântul Maslu

– ora 23:30 – Prohodul Maicii Domnului

Luni 15.08.2016

– ora 02:00 – Sfânta Liturghie

– ora 07:00 – Sfântul Maslu

– ora 09:00 – Acatistul Adormirii Maicii Domnului

– ora 09:30 – Sfânta Liturghie Arhiereasca

 

 

Creștinii catolici di Banat și nu numai își îndreaptă pașii spre
Basilica Minor Maria Radna de la Lipova, unde programul este următorul:

Maria Radna

ORDINEA SFINTELOR LITURGHII CU OCAZIA SOLEMNITĂÅ¢II RIDICĂRII CU TRUPUL ȘI SUFLETUL LA CER A SFINTEI FECIOARE MARIA, ÃŽN BAZILICA „MAICA HARURILOR“ MARIA RADNA

SÂMBĂTĂ, 13 AUGUST 2016

Ora 11:00 – Sfântă Liturghie Solemnă în limba slovacă oficiată de E.S. Msgr.   Bocskei Laszlo, Episcop de Oradea

Ora 21:00 – Concert de trompetă

DUMINICĂ, 14 AUGUST 2016

Ora 8:00 – Sfântă Liturghie în limba maghiară
Ora 10:30 – Sfântă Liturghie Solemnă în limbile: romînă – maghiară – germană
Ora 18:00 – Sfântă Liturghie în limba croată
Ora 19:00 – Sfântă Liturghie în limbile romînă – maghiară
Ora 20:00 – Sfântul Roza și devoțiune în cinstea Maicii Domnului

LUNI 15 AUGUST 2016

Ora 7:30 – Sfântă Liturghie în limba croată

Ora 9:30 – Sfântă Liturghie în limba maghiară
Ora 11:00 – Sfântă Liturghie Solemnă în limbile: romînă – maghiară – germană, oficiată de E.S. Msgr. Martin Roos, Episcop de TimiÅŸoara
Ora 13:00 – Sfântă Liturghie în limba romînă
Ora 14:00 – Sfântă Liturghie greco-catolică
Ora 17:00 – Concert de muzică meditativă – Gheorghe Iovu
Ora 19:00 – Sfântă Liturghie în limba romînă

 

Sfânta Maria

SĂƒrbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuita de ortodocși și catolici în fiecare an, pe data de 15 august. Ea este cunoscută în Apus sub numele de ÃŽnălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului. Este sărbătoarea în amintirea zilei în care Fecioara Maria și-a dat obștescul sfârșit. Nu se știe cu exactitate nici anul, nici ziua când a adormit Sfânta Fecioară. Despre adormirea Maicii Domnului nu avem informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în tradiția Bisericii. Aceasta este tratată în scrierile a patru părinți orientali: Patriarhul Modest al Ierusalimului, Andrei Criteanul, Gherman al Constantinopolului și Sfântul Ioan Damaschin. Înscrierile lor se spune că Maica Domnului a fost înștiințată printr-un înger de mutarea ei din această viață. Aceeași Tradiție spune că Apostolii, aflați în acel moment în diferite zone ale lumii, au fost aduși pe nori pentru a fi prezenți la acest eveniment. Prin pronia divină, Apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântare, sosind trei zile mai târziu. ÃŽntristat, a cerut să se deschidă mormântul, pentru a săruta mâinile Născătoarei de Dumnezeu, dar, intrând, l-a aflat gol. Întimp, în cuvântările Părinților Bisericii, începe să se afirmă cu mai multă putere credința că după adormirea sa, Fecioara Maria a fost înviata de Fiul SĂƒu și luată cu trupul în ÃŽmpărăția Cerurilor.

Sfânta Maria – Adormirea Maicii Domnului

Maica Domnului nu s-a arătat Sfinților Apostoli ca înviata, cum a făcut Mântuitorul Hristos, ci și-a acoperit taina mutării la cer cu aceeași smerenie care îi învăluie toată viața și lucrarea.

Mormântul Maicii Domnului a fost identificat în Ierusalim, chiar dacă se crede că Fecioara Maria ar fi murit la Efes, locul unde a trăit o vreme după înălțarea lui Hristos. Credința că Maica Domnului a trăit mult timp la Efes, împreună cu Apostolul Ioan, este confirmată de Irineu și Eusebiu de Cezareea.

Adormirea Maicii Domnului în învățătura ortodoxă și romano-catolică

Noi marturism că Maica Domnului este acum în stare de înviere. Această stare este produsă de Hristos. Spre deosebire de Mântuitorul, Maica Domnului nu a înviat prin propria sa putere. Părintele profesor Dumitru Stăniloae susține că „Pronia dumnezeiască n-a considerat a fi necesar ca acesta taina să fie dezvăluită, pentru a nu fi contrapusa ÃŽnvierii lui Hristos, prin care a venit mântuirea tuturor și a fost inaugurata învierea trupurilor. A fost o iconomie dumnezeiască să nu se arate pământenilor slava unei făpturi, înainte de a se descoperi slava întregii zidiri”.

Potrivit învățăturii romano catolice, Fecioara Maria s-a născut fără păcatul adamic și astfel, învierea și înălțarea le-a primit în baza meritelor ei. Ceea ce se petrece în mod miraculos cu Fecioara Maria, se petrece în mod independent de Hristos. Ortodoxia învața că aceasta mutare sau ridicare, este un act al Fiului. Maica Domnului a murit în virtutea legii omenești și s-a înălțat prin Hristos. Nu a avut o moarte că a lui Hristos ca să o învingă prin puterile ei. Moartea lui Hristos este pentru păcatul altora. Ea nu este în cer ca un centru autonom, paralel cu Hristos și în afară de noi, ci se afla în Hristos și în legătură cu noi.

De când sărbătorim Adormirea Maicii Domnului

Originea instituirii acestui praznic în data de 15 august este incertă. Se spune că această dată marcheazăconsacrarea unei biserici închinate Maicii Domnului și nu ziua adormirii Maicii Domnului. Informații despre existența acestei sărbători nu avem decât din secolul V înainte. Locul ei de origine este probabil Ierusalimul, căci în vechile sinaxare georgiene, ziua de 15 august reprezenta sărbătoarea aniversării anuale a sfințirii unei biserici a Maicii Domnului, zidită în sec. V intre Ierusalim și Betleem. Generalizarea sărbătorii a fost făcută în Răsărit de către împăratul bizantin Mauriciu (582-603), iar în Apus de către papa Teodor I (642-649).

Reprezentarea Adormirii Maicii Domnului

Sfântul Modest al Ierusalimului (634), în scrierea sa „Lauda Adormirii Maicii Domnului”, este foarte reținut în detaliile pe care le da: noteazăprezenta Apostolilor „aduși de departe printr-o chemare de sus”, „arătarea lui Hristos”, Care a venit să ridice sufletul Maicii Sale, în sfârșit întoarcerea la viața a Maicii Domnului, „pentru a se împărtăși cu trupul de veÅŸnica Lui nestricăciune, Care a scos-o din mormânt și a chemat-o la Sine într-un fel numai de El știut”.

Tipul clasic al Adormirii din iconografia ortodoxă se limiteazăde obicei la reprezentarea Maicii Domnului stând întinsă pe pat în mijlocul Apostolilor, iar Hristos, în slavă, primește în mâinile Sale sufletul Maicii. ÃŽnsă, uneori, s-a simțit dorința de a înfățiÅŸa și momentul înălțării ei cu trupul: se poate atunci vedea, în partea de sus a icoanei, deasupra scenei Adormirii, Maica Domnului așezată pe tron într-o „mandoda” pe care îngerii o poartă spre ceruri.

Înicoană, Hristos în slavă, înconjurat de o „mandorla”, privește trupul Maicii Sale întins pe pat. Înmâna stângă tine o figură mică de copil îmbrăcat în alb și cu o aureolăîn jurul capului: este „sufletul preacurat” (Vecernie, Stihira, glas 5) pe care tocmai l-a primit în brațele sale. Cei doisprezece Apostoli, „stând în jurul patului, privesc cu spaimă” (Vecernie, Stihira, glas 6) adormirea Maicii Domnului. Se recunosc cu uÅŸurință: în planul apropiat, Sfinții Petru și Pavel, de o parte și de alta a patului. Înunele icoane este înfățiÅŸat, în partea de sus, în cer, momentul sosirii miraculoase a Apostolilor, adunați „de la marginile pământului, pe norii cerului” (Condac, glas 2). Mulțimea de îngeri prezenți la Adormirea Maicii Domnului formeazăuneori o margine exterioară în jurul „mandorlei” lui Hristos. Înicoana noastră, puterile cerești care ÃŽl însoțesc pe Hristos sunt reprezentate printr-un serafim cu ÅŸase aripi, doi heruvimi și doi îngeri în mandorla. Patru episcopi cu aureola stau în spatele Apostolilor: Sfântul Iacob, „fratele Domnului” (Condac, glas 2) – primul episcop al Ierusalimului, și trei ucenici ai Apostolilor: Timotei, Ierotei și Dionisie Areopagitul, care a venit cu Sfântul Pavel. Uneori, grupurile de femei îi reprezintă pe credincioșii Ierusalimului care, împreună cu episcopii și cu Apostolii, formeazăcercul interior al Bisericii în care se petrece taina Adormirii Maicii Domnului.

Scena cu Atonie, un evreu fanatic căruia un înger i-a tăiat amândouă mâinile cu sabia pentru că a îndrăznit să se atingă de patul funerar al Maicii Domnului, apare în majoritatea icoanelor Adormirii (vezi Tropar, Cântarea a 3-a a Canonului). Prezența acestui detaliu apocrif în Liturghia și în iconografia sărbătorii amintește că sfârșitul vieții Maicii Domnului pe pământ este o taină ascunsă a Bisericii, care nu trebuie expusă profanării: inaccesibilăvederii celor din afară, slava Adormirii Maicii Domnului poate fi contemplata numai în lumină lăuntrică a Tradiției.

SĂƒrbătoarea Adormirii Maicii Domnului în tradiția populară

Îndimineața acestei zile, femeile mergeau la biserică și împărțeau struguri, prune, faguri de miere și mergeau în cimitir pentru a tămâia mormintele. Å¢ăranii care aveau vii mari obiÅŸnuiau ca acum să tocmească pândarii pentru păzit viile. Tot acum, bărbații schimbau pălăria cu căciulă, cei care mai erau văzuți cu pălărie după 15 august fiind ironizați. Se interzice scăldatul în apa râurilor spurcata de cerb și dormitul pe prispă. De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea pana la intrarea în postul Crăciunului.Înaceastă zi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Perioada dintre cele două Sântămării, numită Intre Sântămării, se considera timp optim pentru semănaturile de toamnă.

Obiceiuri de Sfânta Maria

Sfânta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului) este prăznuita în fiecare an la 15 august. Îndimineața acestei zile, femeile merg la biserică și împart struguri, prune și faguri de miere. Apoi, femeile merg în cimitir și tămâiazămormintele rudelor.

Ciobanii coboară oile de la munte (La Sântămăria Mare / Tulesc oile la vale!), bărbații își schimba pălăria cu căciulă, se interzice scăldatul în apa râurilor spurcata de cerb și dormitul pe prispă sau în târnațul casei.

De Sfânta Marie, fetele purtau o plantă numită „năvalnic”, care avea puterea să aducă pețitori.

Dacă în apropierea zilei Sfintei Marii înfloreau trandafirii, era un semn că toamna va fi lungă.

Însudul țării se angajau pândarii la vii și se luau măsuri de protecție magică a podgoriilor împotriva păsărilor.

De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea pana la intrarea în postul Crăciunului. Înaceastă zi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă.

Perioada dintre cele două Sântămării, Sântămăria Mare (15 august) și Sântămăria Mică (8 septembrie), era considerată perioada cea mai potrivită pentru semănaturile de toamnă.

Înaceastă zi erau adunate ultimele plante de leac.

Înperioada postului Sfintei Marii fetele își cos costume speciale, lucrate numai în alb, pentru pelerinajul din zilele de 14-15 septembrie la manăstirile care poartă hramul Sfânta Maria (Ciosa, Nicula, Moisei, Mănăstirea Hodos Bodrog, Mănăstirea Brancoveanu de la Sâmbăta de Sus, Tismana, Rohia, Bixad, etc).

surse:

http://manastireabodrog.ro

http://www.mariaradna.com

http://www.sf-maria.ro

Comments

comments

About the Author