Liber in Bastion peste o luna?

Posted on nov. 3 2010 - 9:53pm by petre

Societ??ile care au func?ionat n Bastionul Theresia nainte de reabilitare se pot muta n cl?direa complet renovat? din centrul ora?ului. Comisia de licita?ie trebuie s?-?i termine treaba cu noul Bastion n 25 noiembrie, dat? dup? care cele patru societ??i comerciale care mai au contracte cu CJ Timi? pot reveni n vechile spa?ii.

Ct despre restul spa?iilor din Bastion, Direc?ia de Patrimoniu, cea care va gestiona monumentul istoric al Timi?oarei, va demara n curnd procedurile pentru preg?tirea gestiunii. Angaja?ii Direc?iei de Patrimoniu vor constitui un caiet de sarcini, pentru ca n luna decembrie s? se dea drumul ?i la licita?ia pentru spa?ii.

Caietul de sarcini trebuie s? fie f?cut cu o transparen?? absolut?. Va fi prezentat n toate comisiile din cadrul Consiliului Jude?ean, astfel nct s? nu existe niciun dubiu c? licita?ia va crea o competi?ie egal? ?i transparent? pentru cei care vor s?-?i desf??oare activitatea n Bastion, a declarat Constantin Ostaficiuc, liderul CJ Timi?.

Tot Direc?ia de Patrimoniu, dar cea din Prim?rie, se va ocupa ?i de partea din Bastion care apar?ine Prim?riei Timi?oarei. Aici lucrurile sunt incerte ns?, deoarece nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie trebuie s? decid? soarta unui proces aflat pe rol de mai mul?i ani. Iar pn? cnd nu se pronun?? instan?a, municipalitatea nu poate organiza licita?ia pentru spa?ii.

Cnd o s? ne vin? rezultatul, sper s? avem c?tig de cauz?, atunci putem face mutarea. n toamna aceasta ar trebui s? ne apuc?m deja de caietul de sarcini pentru spa?iile care mai sunt de licitat. Nu ?tiu dac? anul acesta o s? putem ?ine licita?ia. ?i pe noi ne intereseaz? ca loca?ia respectiv? s?-?i reia destina?ia de muzeu dac? se poate. Pe de alt? parte, e foarte bine s? fie ?i alte spa?ii comerciale care s? nso?easc? destina?ia asta cultural?, ca atunci cnd vine omul s? se sim?? n largul lui. Dincolo de cultur?, s? aib? posibilitatea, fie de a cump?ra ceva, fie de a cump?ra o carte, a afimat primarul Gheorghe Ciuhandu, care a promis pentru anul viitor ?i o parcare ecologic? pentru clien?ii Bastionului Theresia.

Comments

comments

About the Author