Intalniri pentru calitatea aerului din Timisoara

Posted on ian. 13 2011 - 2:28pm by petre

Speciali?tii n domeniul mediului de la cinci institu?ii din Timi?oara se vor ntlni n urm?toarele ?ase luni pentru a g?si solu?ii pentru reducerea prafului din aerul pe care timi?orenii l respir?.

Acest aspect este unul dintre cele mai vulnerabile cu care se confrunt? ora?ul nostru, din cauza nivelului de praf care dep??e?te limitele normale.

O echip? operativ? format? din reprezen?an?i ai Gardei Na?ionale de Mediu Comisariatul Jude?ean Timi?, Poli?iei Rutiere Timi?oara, Poli?iei Locale Timi?oara, Registrului Auto Romn, al?turi de reprezentan?i ai Prim?riei Municipiului Timi?oara Direc?ia de Mediu ?i Direc?ia Tehnic? ?i ai Agen?iei Regionale pentru Protec?ia Mediului Timi?oara va mp?r?i municipiul n zone operative ce vor fi verificate zilnic n teren. Ace?tia vor inventaria ?i monitoriza problemele ce influen?eaz? calitatea aerului ?i vor lua m?surile ce se impun.

Anul trecut au fost amplasate ?apte sta?ii automate pentru monitorizarea calit??ii aerului, cinci n diferite zone din Timi?oara, una n ora?ul Lugoj ?i una n localitatea Moravi?a.

Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Timi? va publica un raport s?ptamnal cu rezultatele echipei, iar mai multe informa?ii pot fi g?site pe site-ul institu?iei, dar ?i pe panoul cu afi?aj electronic amplasat la intrarea Parcului Central din Timi?oara.

Comments

comments

About the Author