ÃŽncepe „Loteria bonurilor fiscale”! Vezi ce premii pot câștiga toți românii și cum se va desfășura

Posted on ian. 21 2015 - 11:35am by petre

Persoanele fizice rezidente și nerezidente care au împlinit deja vârsta de 18 ani și dețin bonuri fiscale care atestăcumpărarea de bunuri sau servicii în țarăvor putea participa, din iulie, la „Loteria bonurilor fiscale”, bugetul total alocat pe șase luni din acest an urmând săfie 10 milioane lei.

Loteria va fi organizatălunar, în prima duminicădupădata de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizatăși ocazional, dupăminimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant la Loterie, și va consta în extragerea aleatorie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totalăa bonului fiscal fărăsubdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, și o datăcalendaristicăreprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentălunii sau intervalului calendaristic, dupăcaz, pentru care este organizatăLoteria, în vederea acordării de premii în bani, relevăproiectul obținut de MEDIAFAX.

Extragerile vor fi organizate de Loteria Românăși sunt publice, iar prima extragere lunarăva fi în luna iulie 2015, fiind văzutăde Guvern ca măsurăpentru combaterea evaziunii fiscale și reducerea economiei subterane.

La extragerile lunare vor participa bonurile fiscale emise în luna calendaristicăanterioarăorganizării extragerii, iar la extragerile ocazionale participăbonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului Finanțelor.

„Un bon fiscal este considerat câștigător dacăîndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționeazăîn conformitate cu OU 28/1999, sunt lizibile toate informațiile obligatorii, așa cum sunt prevăzute de OU 28/1999, are valoarea totalăfărăsubdiviziunile leului, exprimatăîn monedănațională, egalăcu valoarea extrasă, a fost emis în ziua extrasă, nu are menționat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscalăal cumpărătorului și a fost emis pentru vânzarea de bunuri și/sau prestări de servicii către persoane fizice”, se aratăîn document.

Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorialăa Agenției Naționale de Administrare Fiscală(ANAF), alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o declarație al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor, pânăla 30 aprilie 2015. Revendicarea va fi posibilăîn termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul.

Întermen de 10 zile de la expirarea perioadei, unitățile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile.

Premiile vor fi virate de către Ministerul Finanțelor în cont bancar deschis la o instituție de credit din România pe numele câștigătorului, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu pânăla 60 de zile, în situațiile în care existăsuspiciuni de fraudă.

O persoanăva putea revendica un singur premiu aferent unei extrageri, iar premiile vor putea fi revendicate doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

Ministerul Finanțelor va stabili fondul anual de premiere pentru Loterie, precum și repartizarea lunarăa acestuia.

„Învederea obținerii valorii câștigătoare pentru un bon fiscal, dupăcentralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținutăse rotunjește la leu în favoarea câștigătorului. Încazul în care într-o lunăcalendaristicănu existăniciun câștigător, fondul de premiere se reporteazăpentru extragerea următoare”, este procedura pregătităde Guvern.

Astfel, valoarea câștigătoare aferentăunui bon va rezulta prin împărțirea fondului de premiere la numărul bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen.

La finele anului trecut, Ministerul Finanțelor aprecia căla extragerile lunare vor fi acordate un număr de 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscalăa ANAF, valoarea preconizatăa fiecărui premiu fiind de 1.200 lei.

Conform documentului, pentru acest an, Ministerul Finanțelor va majora, în una sau mai multe tranșe, bugetul propriu cu 10 milioane lei din Fondul de rezervăbugetară, pentru Loteria bonurilor fiscale.

„Îndomeniul comerțului cu amănuntul și al serviciilor prestate direct către populație, existăun nivel ridicat de evaziune fiscală, una din modalitățile concrete de eludare a plății impozitelor și taxelor datorate statului, fiind neemiterea bonurilor fiscale de către operatorii economici care au aceastăobligație. Înacest context, apare ca bine-venit un mijloc suplimentar, în sprijinul unei mai bune colectări a veniturilor bugetare, mijloc bazat pe cointeresarea, implicarea și responsabilizarea cetățenilor, ca beneficiari direcți ai serviciilor sociale”, considerăExecutivul.

Guvernul susține totodatăcăLoteria bonurilor fiscale, deși presupune, similar activităților de natura jocurilor de noroc, selectarea aleatorie a unor rezultate cu utilizarea unor mijloace de joc de tipul urnelor, roților (mijloace de joc de tip loteristic) în vederea desemnării unor câștigători cărora li se atribuie premii în bani, nu este un joc de noroc, întrucât dreptul de participare nu este condiționat de plata unei taxe.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author