In Timisoara au fost date zeci de amenzi pentru poluare

Posted on feb. 1 2011 - 12:50pm by petre

 

Sute de terenuri nentre?inute, nebetonate, neasfaltate ?i traversate de ma?ini, ce produc noroi ?i praf, ce sunt antrenate pe carosabil ?i aproximativ 28.000 de metri p?tra?i de terenuri nentre?inute cu func?ie de spa?iu verde au fost descoperite n Timi?oara de inspectorii de mediu care monitorizeaz? calitatea aerului.

Zonele vizate de ace?tia sunt Calea Aradului ?i Calea ?agului, unde au fost g?site cele mai ridicate cantit??i de praf.

Reprezentan?ii municipalit??ii au verificat ?i sp?l?toriile auto care ?i desf??oar? activitatea n spa?ii deschise ?i activitatea de gestionare a de?eurilor ?i depozitare acestora. S-au aplicat trei sanc?iuni contraven?ionale cu amend? n valoare total? de 5,000 lei pentru nerespectarea regimului de?eurilor.

n total, echipele care au luat ora?ul la control au aplicat un num?r de 26 amenzi dup? ce au constatat prezen?a n trafic a ma?inilor de mare tonaj care transport? balast, au constatat scurgeri pe carosabil de materiale ?i c?deri de pietre de mici dimensiuni pe carosabil, dar ?i autovehicule de mare tonaj nc?rcate cu noroi pe ro?i.

De acum nainte, asocia?iile de proprietari ?i locatari vor fi somate n vederea ntre?inerii spa?iilor verzi limitrofe, parcarea n condi?ii de legalitate a autovehiculelor ?i gestiunea corespunz?toare a de?eurilor.

Calitatea aerului n Calea Aradului ?i Calea ?agului a fost monitorizat? de o echip? operativ? format? din reprezentan?i ai Direc?iei de Mediu, Direc?iei Tehnice, Garda Na?ional? de Mediu, reprezentan?i ai RAR, Poli?iei Locale, Serviciului Poli?iei Rutiere ?i Agen?iei Regionale pentru Protec?ia Mediului Timi?oara.

Comments

comments

About the Author