GHID pentru românii care vor sămunceascăîn Marea Britanie

Posted on feb. 23 2015 - 2:24pm by petre

Românii care pleacăsămunceascăîn Marea Britanie ar trebui săaibăcel puțin 1.600 de lire pentru cheltuielile de bazădin primele douăluni și săfie atenți în ce condiții lucrează, pentru cămunca la negru poate fi sancționatăcu pânăla 20.000 de lire, se aratăîntr-un Ghid practic.

Un Ghid practic de informare pentru cetățenii români care vor săplece în Marea Britanie, inițiat de Confederația Caritas România și The Passage, oferăinformații utile legate de condițiile de viață, piața muncii și documentele necesare mutării în acest stat.3 Londra, UK

ÎnMarea Britanie, profesiile se împart în douăcategorii: cele reglementate prin lege, pentru care este necesarărecunoașterea diplomelor și a calificărilor obținute în celelalte state nereglementate, și cele care pot fi exercitate în mod liber, fărăo calificare specifică.

Potrivit Raportului „European Job Mobility Bulletin”, meseriile cele mai căutate de către angajatorii britanici erau: specialiști în finanțe și vânzări, vânzători în magazine și piețe, personal informații clienți și vânzători stradali.

Referitor la condițiile de muncă, în Marea Britanie existătrei categorii de persoane care lucrează: salariați, lucrători și lucrători independenți, iar pentru a găsi un loc de muncăeste necesarăo specializare clară.

Angajații au dreptul săprimeascăo informare scrisăcu privire la condițiile în care se vor derula raporturile de muncăși săfie plătiți cel puțin la nivelul salariului minim național acordat pentru fiecare orăde activitate, potrivit informațiilor din ghid.

Tariful pe orăeste de 6,50 lire pentru persoanele cu vârste de peste 21 de ani, 5,13 lire pentru cei care au între 18 și 20 de ani, 3,79 lire pentru persoanele de 16-17 ani și 2,73 lire pentru ucenicii care au sub 19 ani și se aflăîn primul an de ucenicie.

Toți lucrătorii, inclusiv cei casnici, lucrătorii în regim part-time, lucrătorii în agricultură, persoanele cu dizabilități, trebuie săprimeascăcel puțin tariful minim reglementat.

De asemenea, angajații nu pot fi forțați sălucreze mai mult de 48 de ore pe săptămânăși au dreptul la un concediu de cel puțin 28 de zile pe an.

Legislația britanicăprevede căangajatului trebuie săi se reținăși săi se vireze către stat taxele și impozitele salariale.

Românii care merg sălucreze în Marea Britanie trebuie săștie căpot apela gratuit un serviciu telefonic de asistențăprivind salarizarea și condițiile de muncă. Acesta este disponibil și în limba românăși poate fi apelat la numărul 0800.917.2368, se mai aratăîn ghid.

De asemenea, cei care vor sămigreze în Marea Britanie trebuie săținăcont de faptul căeste dificil săgăseascăo locuințăînainte de a avea un loc de muncăsigur. Înplus, sudul Marii Britanii este mai scump decât nordul, unde prețurile la chirii sunt cu 20-30 la sutămai mici. O opțiune pentru tineri este închirierea unei singure camere, aceasta plecând de la 200 de lire pe lunăîn orașele mici sau la periferia Londrei și pânăla 1.000 de lire în zone centrale.

Un raport citat de inițiatorii ghidului aratăcă, în 2013, 730 de cetățeni români au fost găsiți fărăadăpost doar în Londra, reprezentând 11 la sutădintre persoanele care dormeau pe străzi în capitală.

Specialiștii recomandăcelor care intenționeazăsăplece săcunoascăcondițiile de viațădin țara spre care se îndreaptă, precizând căîn cazul Marii Britanii, diferențele de preț la alimente și medicamente sunt semnificative. Spre exemplu, pentru orice medicament prescris de medic se plătește 7,65 de lire, indiferent de costul real al acestuia. Pentru minori sau pentru persoanele de peste 60 de ani, medicamentele sunt în totalitate subvenționate de către stat.

Actele necesare pentru mutarea în Marea Britanie sunt: pașaportul sau documentul de identitate valabil UE/SEE, un card european de sănătate emis de Casa Naționalăde Asigurări de SĂƒnătate din România, certificate, diplome, atestări și referințe privind ocuparea altor locuri de muncă(în original și traduceri legalizate), orice alte permise și licențe (spre exemplu permisul de conducere), CV-uri și scrisori de intenție, redactate în limba engleză.

Inițiatorii ghidului avertizeazăcăcetățenii români care pleacăîn Marea Britanie pentru a munci vor putea cere ajutoare sociale doar pentru cel mult trei luni, dupăaceea trebuind săfacădovada căau perspective clare de angajare.

Românilor li se mai recomandăsăplanifice un buget pentru toate cheltuielile legate de primele trei luni în afara țării, în care ar trebui săintre: biletul de avion (200 de lire), cazarea (prețul mediu al unei garsoniere fiind de 800 de lire), hrana (200 de lire/persoană/lună), utilități (200 de lire), transport local (200 de lire). Înaceste condiții, se recomandăca orice persoanăcare pleacăsăaibăcel puțin 1.600 de lire.

De asemenea, se atrage atenția asupra agențiilor de recrutare din România, precizându-se cămulte cer comision, dar nu toate sunt de încredere. Legalitatea funcționării lor poate fi verificatăla inspectoratul teritorial de muncăîn raza căruia firma își are sediul.

„Când semnezi un contract individual de muncăîn străinătate, ai grijăca acesta săcuprindăurmătoarele elemente: țara de reședință, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii și a condițiilor de muncă, durata timpului de muncăși repaus, durata contractului individual de muncă, condițiile de salarizare, condițiile de transport, de locuit, condițiile de protecție socială”, se aratăîn ghid.

ÎnMarea Britanie, Job Centre Plus se ocupăcu plasarea forței de muncăși poate ajuta migranții, dacăaceștia au actele în regulă.

Specialiștii atrag atenția asupra faptului căpentru munca ilegalăse aplicăamenzi de pânăla 20.000 de lire atât angajatului, cât și angajatorului.

Biroul Național de Statisticădin Marea Britanie informa, în luna august a anului trecut, că153.000 de români și bulgari erau angajați legal în Regat.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author