Ghid integral pentru Loteria Vizelor Sua

Posted on oct. 5 2010 - 4:07pm by petre

n fiecare an, Statele Unite ale Americii pun la dispozi?ie la nivel global 50.000 de vize de imigrare prin intermediul programului Diversity Visa (cunoscut sub numele de Loteria Vizelor) ?i selec?ioneaz? c?tig?tori din toate ??rile lumii cu rate sc?zute ale imigr?rii c?tre SUA, n mod aleatoriu ?i prin tragere la sor?i de c?tre un program de calculator. Aplica?iile pentru participarea la loterie se fac anual strict n limita unei perioade de timp stabilit? de guvernul american ?i anun?at? pe site-ul www.dvlottery.state.gov dedicat acestui program.

Anul acesta, Loteria Vizelor se desf??oar? ntre dup? amiaza zilei de 5 octombrie 2010 ?i dup? amiaza zilei de 3 noiembrie 2010, aplica?iile putnd fi trimise numai online.

Solicitan?ii pot accesa formularul de nregistrare electronic? la adresa www.dvlottery.state.gov/ numai n timpul perioadei de nregistrare. Nu se percepe nicio tax? c?tre guvernul american pentru a trimite o nscriere electronic?.

1INSTRUC?IUNI PENTRU PROGRAMUL DIVERSITY VISA 2012 (DV-2012)
Programul de imigrare Diversity Visa mandatat de Congresul S.U.A. este administrat anual de c?tre Departamentul de Stat ?i condus sub termenii Sec?iunii 203 (c) a Legii de Imigrare ?i Naturalizare (INA). Sec?iunea 131 a Legii de Imigrare din 1990 (Pub. L. 101-649) a modificat INA 203 prev?znd o nou? clas? de imigran?i cunoscut? ca diversity immigrants (imigran?i DV). n fiecare an fiscal, sec?iunea 203 (c) a Legii de Imigrare ?i Naturalizare (INA) pune la dispozi?ie maximum 55.000 de vize DV persoanelor din ??ri cu rate mici de imigrare n Statele Unite. Pentru anul fiscal 2012 sunt disponibile 50.000 de vize DV.
Programul anual DV pune la dispozi?ie vize, persoanelor care ndeplinesc cerin?e simple dar stricte de calificare. Solicitan?ii de vize DV sunt selec?iona?i printr-o tragere la sor?i aleatorie, f?cut? de un computer. Vizele sunt distribuite pe ?ase regiuni geografice, cu un num?r mai mare de vize acordat regiunilor cu o rat? de imigrare mai redus?, ?i cu neacordarea nici unei vize ??rilor care au trimis mai mult de 50.000 de imigran?i c?tre SUA, n ultimii cinci ani. In cadrul fiec?rei regiuni geografice, nici o ?ar? nu poate primi ntr-un an mai mult de ?apte la sut? (7%) din num?rul de vize DV disponibile n fiecare an.
Pentru DV-2012, persoanele n?scute n urm?toarele ??ri* NU se calific? s? aplice pentru program deoarece aceste ?ari au trimis mai mult de 50.000 de imigran?i c?tre SUA n ultimii cinci ani:
BRAZILIA, CANADA, CHINA (continental?), COLUMBIA, REPUBLICA DOMINICAN?, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, INDIA, JAMAICA, MEXIC, PAKISTAN, PERU, FILIPINE, POLONIA, COREEA DE SUD, MAREA BRITANIE (cu excep?ia Irlandei de Nord) ?i teritoriile sale dependente ?i VIETNAM.
Persoanele n?scute n Regiunea Adminstrativ? Special? HONG KONG, Regiunea Administrativ? Special? MACAU ?i TAIWAN se calific? n cadrul programului.
Pentru DV-2012, nu au fost ad?ugate ?i nici eliminate ??ri din lista anului precedent.
Departamentul de Stat a implementat sistemul de nregistrare electronic? ncepnd cu programul DV-2005, n scopul de a face programul Diversity Visa mai eficient ?i mai sigur. Departamentul utilizeaz? o tehnologie special? ?i alte mijloace pentru a i identifica pe cei ce comit fraude n scopul imigr?rii ilegale sau pe cei care trimit mai multe nregistr?ri.
PERIOADA DE NREGISTRARE PENTRU DIVERSITY VISA nregistr?rile pentru programul DV-2012 trebuie transmise electronic n perioada care ncepe la orele 12 :00 EDT (GMT-4) ale zilei de mar?i 5 octombrie 2010 ?i se ncheie la orele 12 :00 EDT (GMT-4) ale zilei de miercuri 3 noiembrie 2010. Solicitan?ii pot accesa formularul electronic (E-DV) la adresa www.dvlottery.state.gov n perioada de nregistrare. Scrisorile de participare trimise prin po?t? nu vor fi acceptate. Solicitan?ii sunt ncuraja?i s? nu a?tepte ultima s?pt?mn? a perioadei de nregistrare pentru a aplica. Cererea foarte mare poate conduce la ntrzieri. Nici o nregistrare nu va fi acceptat? dup? orele 12:00 EDT ale zilei de 3 noiembrie 2010.
* In aceste instruc?iuni, termenul ?ar? include ??rile, sistemele economice ?i alte jurisdic?ii listate n mod explicit.
2
CERIN?E PENTRU PARTICIPARE:
? Pentru a participa la loteria DV, trebuie s? fi?i nativ al uneia dintre ??rile men?ionate n Lista ??rilor pe regiuni geografice, ai c?ror cet??eni se calific?.
Nativ al unei ??ri care se calific?: n cele mai multe cazuri aceasta nseamn? ?ara n care v-a?i n?scut. Totu?i, exist? alte dou? posibilit??i pentru a v? putea califica. n primul rnd, dac? v-a?i n?scut ntr-o ?ar? care nu particip? la program dar so?ul/so?ia dvs. este n?scut(?) ntr-o ?ar? care particip?, pute?i face apel la ?ara n care s-a n?scut so?ul/so?ia dvs., cu condi?ia ca att dvs. ct ?i so?ul/so?ia dvs., s? fi?i men?iona?i pe cererea selec?ionat?, s? primi?i vize ?i s? intra?i simultan n Statele Unite. n al doilea rnd, dac? sunte?i n?scut(?) ntr-o ?ar? care nu se calific?, dar nici unul din p?rin?ii dvs. nu este n?scut sau nu a locuit n acea ?ar? cnd v-a?i n?scut dvs., pute?i face apel la una din ??rile n care s-au n?scut p?rin?ii, dac? este o ?ar? ai c?ror nativi se calific? n programul DV-2012.
? Pentru a v? nscrie n programul de loterie a vizelor trebuie s? ndeplini?i cerin?a de educa?ie sau de experien?? n munc? a programului Diversity Visa: Dumnevoastr? trebuie s? ave?i SAU diplom? de bacalaureat (echivalentul educa?iei liceale n SUA, definit ca absolvirea a 12 clase elementare ?i secundare) SAU doi ani de experien?? n ultimii cinci ani ntr-o ocupa?ie care presupune cel pu?in doi ani de calificare sau experien?? pentru a profesa. Dovada experien?ei profesionale se face cu cartea de munc?. Pentru a determina calificarea pe baza experien?ei profesionale se va folosi baza de date O*net On Line a Departamentului Muncii al SUA: www.onetcenter.org Pentru mai multe informa?ii despre experien??, vezi punctul 13 din ntreb?ri Frecvente.
Dac? nu ntruni?i aceste cerin?e, NU ar trebui s? trimite?i o scrisoare de participare la programul DV.
PROCEDURI PENTRU NREGISTRAREA PARTICIP?RII LA DV-2012.
Departamentul de Stat va accepta numai Formulare de nregistrare Electronic? (E-DV) completate pentru Diversity Visa, transmise electronic la www.dvlottery.state.gov n timpul perioadei de nregistrare, de la amiaza (EDT) (GMT-4) zilei de mar?i 5 octombrie 2010 pn? la amiaza (EDT) (GMT-4) zilei de miercuri 3 noiembrie 2010.
Dac? s-au primit MAI MULTE nregistr?ri pentru un singur aplicant, toate nregistr?rile pentru participare vor fi descalificate indiferent de cine a transmis nregistrarea. Pute?i preg?ti ?i transmite propria dvs. nregistrare sau altcineva poate face acest lucru pentru dvs.
Formularele electronice de participare care vor fi nregistrate cu succes, vor primi o confirmare prin afi?area unui ecran con?innd numele dumneavoastr? ?i un num?r unic de confirmare. Trebuie s? tip?ri?i acest ecran de confirmare pentru dosarul dvs. folosind op?iunea de tip?rire din browser ?i s? v? asigura?i c? a?i p?strat num?rul dvs. de confirmare. ncepnd cu data de 1mai 2011 ve?i putea s? verifica?i situa?ia aplica?iei dvs. pentru DV-2012, ntorcndu-v? la pagina de web www.dvlottery.state.gov, Entry Status Check (Verificarea Situa?ei ntrgistr?rii) ?i introducnd num?rul unic de confirmare ?i datele dvs. personale. Verificarea situa?iei nregistr?rii va fi singurul mijloc de a v? informa despre nscrierea dvs. pentru DV-2012, v? va pune la dispozi?ie instruc?iunile despre cum s? proceda?i n continuare cu aplica?ia dvs ?i v? va n?tiin?a despre programarea la un interviu pentru viza de imigrare, a?a c? este ESEN?IAL s? p?stra?i codul dvs. de confirmare.
Scrisorile de participare tip?rite pe hrtie nu vor fi acceptate.
3
Este foarte important ca toate fotografiile cerute s? fie transmise. nregistrarea de participare va fi descalificat? dac? nu sunt ata?ate toate fotografiile cerute. Fotografii recente ale urm?toarelor persoane trebuie transmise electronic odat? cu Formularul Electronic de nregistrare Diversity Visa:
– a dumneavoastr? (aplicantul principal);
– a so?iei/so?ului (aplicantului principal);
– ale fiec?rui copil nec?s?torit sub 21 de ani, la momentul nregistr?rii electronice
incluznd to?i copiii naturali, ca ?i cei adopta?i legal ?i copiii vitregi, chiar dac? un copil
nu mai locuie?te cu dvs. sau nu inten?ioneaz? s? imigreze prin programul DV.
Netransmiterea fotografiilor cerute pentru so?ia/so?ul dvs. ?i pentru fiecare copil, va conduce la o nregistrare incomplet? n sistemul E-DV. Acea nregistrare nu va fi acceptat? ?i va trebui retransmis?.
Un so?/so?ie sau copil care este deja cet??ean american sau rezident permanent nu trebuie s? primeasc? o viz? DV. Totu?i trebuie s? include?i to?i membrii de familie n nregistrarea dvs. ?i fotografia fiecarei persoane care va primi o viza de imigrare DV. Fotografiile de grup sau de familie nu sunt acceptate; trebuie s? existe o fotografie separat? pentru fiecare membru de familie.
Netransmiterea fotografiilor corecte pentru fiecare persoan? n sistemul E-DV, poate duce la descalificarea solicitantului principal ?i la refuzul vizelor tuturor persoanelor incluse n caz, la data intreviului pentru viz?.
? Sunt supuse descalific?rii nregistr?rile n care se constat? c? fotografiile nu sunt recente sau care con?in fotografii care au fost manipulate (distorsionate) sau care nu ntrunesc specifica?iile de mai jos.
Instruc?iuni pentru transmiterea unei fotografii (imagini) digitale
O fotografie (imagine) digital? a dvs., so?ului/so?iei ?i a tuturor copiilor trebuie trimis? electronic odat? cu Formularul Electonic E-DV de nscriere. Fi?ierul cu imaginea poate fi produs fie prin luarea unei noi fotografii digitale, fie prin scanarea unei fotografii cu un scaner digital. Fi?ierul cu fotografia digital? trebuie s? se conformeze urm?toarelor specifica?ii tehnice ?i de compozi?ie ?i poate fi produs n unul din urm?toarele moduri: lund o imagine digital? nou? sau folosind un scaner pentru a scana fotografia ce va fi transmis?. Aplican?ii ?i pot verifica fotografiile accesnd linkul de validare de pe website-ul e-DV nainte de a ?i trimite nregistr?rile. Validarea fotografiei furnizeaz? sfaturi tehnice adi?ionale despre compozi?ia fotografiei ?i exemple de fotografii acceptabile ?i neacceptabile.
Specifica?ii de compozi?ie: Imaginea digital? transmis? trebuie s? se conformeze urm?toarelor specifica?ii de compozi?ie sau formularul E-DV va fi descalificat.
Pozi?ia Capului
– Persoana fotografiat? trebuie s? priveasc? direct spre camer?.
– Capul persoanei fotografiate nu trebuie s? fie nclinat spre spate, n fa?? sau lateral.
– Dimensiunea capului persoanei sau regiunea fe?ei (m?surat? din cre?tetul capului,
incluznd p?rul pn? la marginea b?rbiei) trebuie s? fie ntre 50% ?i 69% din n?l?imea
total? a imaginii. n?l?imea la care sunt pozi?iona?i ochii (m?surat? de la baza fotografiei
pn? la nivelul ochilor) trebuie s? fie ntre 56% ?i 69% din n?l?imea total? a imaginii.
Fundal
– Fotografia trebuie s? aib? un fundal neutru, deschis la culoare.
– Fotografiile avnd un fundal ntunecat sau cu model nc?rcat nu vor fi acceptate.
Focalizare
– Fotografia trebuie s? fie focalizat?.
4
Obiecte decorative
– Fotografiile n care persoana fotografiat? poart? ochelari cu lentile nchise la culoare sau
alte obiecte decorative care obtureaz? fa?a persoanei, nu vor fi acceptate.
P?l?rii ?i alte acoper?minte
– Fotografiile n care aplican?ii au capul acoperit sau poart? p?l?rii sunt acceptabile doar
datorit? convingerilor religioase ?i chiar ?i atunci acestea nu trebuie s? ascund? nici o
por?iune a fe?ei solicitantului. Fotografiile aplican?ilor cu accesorii tribale sau de alt fel
pentru cap, care nu sunt n mod specific religioase prin natura lor, nu sunt acceptabile.
Fotografiile personalului militar, aviatic sau de alt fel, care poart? p?l?rii ale uniformei
respective, nu se accept?.
Sunt cerute fotografii color cu o adncime de culoare de 24 bi?i. Fotografiile color pot fi desc?rcate din aparatul foto digital ntr-un fi?ier n calculator sau se pot scana ntr-un fi?ier n calculator. Dac? folosi?i un scaner, set?rile trebuie s? fie in modul True Color sau 24-bit color. Vede?i informa?iile suplimentare pentru scanare de mai jos.
Specifica?ii tehnice: Fotografiile transmise digital trebuie s? se conformeze urm?toarelor specifica?ii, dac? nu, sistemul va respinge automat Formularul de nregistrare E-DV ?i va n?tiin?a expeditorul.
Captarea unei imagini digitale noi: Dac? este luat? o imagine digital? nou?, ea trebuie s? ntruneasc? urm?toarele specifica?ii:
Formatul fi?ierului: Fi?ierul cu fotografia digital? trebuie s? fie n formatul JPEG
(extensia fi?ierului: jpg).
M?rimea fi?ierului: M?rimea maxim? acceptat? a imaginii va fi de 240 kilobi?i (240KB).
Rezolu?ia ?i Dimensiunile minime acceptate sunt de 600 pixeli n?l?ime x 600 pixeli l??ime.
Dimensiunea: Dimensiunea n pixeli trebuie s? aib? form? p?trata (adic? n?l?imea trebuie s?
fie egal? cu l??imea)
Adncimea de culoare: fotografia trebuie s? fie color ( 24 bit per pixel). (24 bit alb- negru sau 8 bit
nu vor fi acceptate).
Scanarea unei fotografii existente: nainte de scanarea unei fotografii, aceasta trebuie s? ndeplineasc? de asemenea, specifica?iile de compozi?ie de mai sus. Dac? fotografia obi?nuit? ntrune?te criteriile de m?rime culoare ?i compozi?ie, atunci ea poate fi scanat? urmnd specifica?iile scaner-ului.
Rezolu?ia: Scana?i la o rezolu?ie de cel pu?in 300 puncte per inci (dpi)
Formatul fi?ierului: Fi?ierul cu fotografia digital? trebuie s? fie n formatul JPEG (extensia fi?ierului: jpg).
M?rimea fi?ierului: M?rimea maxim? acceptat? a imaginii va fi de 240 kilobi?i (240KB)
Rezolu?ia: 600 pixeli x 600 pixeli
Adncimea de culoare: 24 bi?i culoare [Not?: Fotografiile alb-negru, monocrome sau n tonuri de
gri nu vor fi acceptate.]
5
INFORMA?II NECESARE PENTRU NREGISTRAREA ELECTRONIC?
Exist? numai un singur mod de a participa la loteria DV-2012. Trebuie s? transmite?i DS 5501, un Formular Electronic de nregistrare Diversity Visa (Formular de nregistrare E-DV) care este accesibil numai online la www.dvlottery.state.gov Necompletarea acestui formular n totalitatea lui va descalifica nregistrarea aplicantului. Aplican?ilor li se va cere s? includ? urm?toarele informa?ii pe Formularul de nregistrare E-DV.
NOT?: Departamentul de Stat recomand? aplican?ilor s? completeze formularul de nregistrare f?r? a fi asista?i de Consultan?i de Vize, Agen?i de Vize sau alte persoane care se ofer? s? transmit? un formular de nregistrare pentru aplicant. Dac? utiliza?i serviciile altei persoane pentru a completa formularul de nregistrare pentru dvs., ar trebui s? fi?i prezent n momentul n care acest formular este preg?tit ?i trebuie s? v? p?stra?i pagina de confirmare ?i num?rul unic de confirmare. Intermediarii pot ncerca s? re?in? numerele de confirmare n scopul de a cere ilegal bani n schimbul informa?iilor care ar trebui s? v? fie disponibile n mod direct. Num?rul dvs. de confirmare v? asigur? c? pute?i accesa site-ul E-DV ?i s? primi?i notificarea dac? nregistrarea dvs. a fost selec?ionat? prin Entry Status Check (Verificarea Statutului nregistr?rii) care va fi disponibil? de la 1 mai 2011 pe pagina web E-DV la www.dvlottery.state.gov Verificarea Statutului nregistr?rii va fi singurul mod de a v? informa asupra select?rii dvs. pentru DV-2012, furnizndu-v? instruc?iunile despre cum s? proceda?i cu solicitarea dvs. ?i v? va notifica cu privire la data ?i ora stabilit? pentru programarea la interviul pentru viza de imigrare.
1. NUMELE COMPLET – Numele de familie/Primul nume de botez/Al doilea nume de botez
2. DATA NA?TERII – Zi, Lun?, An.
3. SEXUL – Masculin sau Feminin
4. ORA?UL/COMUNA N CARE V-A?I N?SCUT
5. ?ARA N CARE V-A?I N?SCUT – Numele ??rii ar trebui s? fie cel care este n mod curent n uz pentru locul n care v-a?i n?scut.
6. ?ARA DE PARTICIPARE SAU SELEC?IE PENTRU PROGRAMUL DV ?ara dumneavoastr? de calificare va fi n mod normal aceea?i cu ?ara n care v-a?i n?scut. ?ara dumneavoastr? de calificare nu reprezint? ?ara n care locui?i. Dac? v-a?i n?scut ntr-o ?ar? care nu particip? n programul DV, v? rug?m s? consulta?i instruc?iunile pentru a vedea dac? exist? o alt? op?iune disponibil? pentru dvs. pentru ?ara de selec?ie. Pentru informa?ii suplimentare, v? rug?m s? consulta?i punctul 1 din ntreb?ri Frecvente ale acestor instruc?iuni.
7. FOTOGRAFIA (FOTOGRAFIILE) PENTRU NREGISTRARE Vezi informa?ii tehnice despre specifica?iile fotografiilor. Fi?i sigur c? a?i inclus fotografiile so?iei/so?ului ?i tuturor copiilor, dac? este cazul. Vezi punctul 3 din ntreb?ri Frecvente.
8. ADRESA DE CORESPONDEN?? – Adresa, Ora?ul/Comuna, Jude?ul, Codul po?tal, ?ara
9. ?ARA N CARE LOCUI?I N PREZENT
6
10. NUM?RUL DE TELEFON (op?ional)
11. ADRESA DE E-MAIL furniza?i o adresa de e-mail la care ave?i acces direct. NU ve?i primi o scrisoare oficial? de selec?ie la aceast? adres?. Totu?i, dac? sunte?i selec?ionat/? ?i r?spunde?i n?tiin??rii primite prin Verificarea Statutului nregistr?rii ve?i primi ulterior coresponden?? de la Kentucky Consular Center (KCC) despre detaliile privitoare la interviul dvs. pentru viza de imigrare care vor fi disponibile pe Entry Status Check (Verificarea Statutului nregistr?rii.)
12. CARE ESTE NIVELUL CEL MAI NALT DE EDUCA?IE PE CARE L-A?I ATINS,
PN? N ACEST MOMENT? – Trebuie s? indica?i care dintre urm?toarele reprezint? cel mai
nalt nivel de educa?ie pe care l-a?i absolvit : (1) doar ?coal? general?, (2) liceu, f?r? diplom? de
bacalaureat, (3) diplom? de bacalaureat, (4) ?coal? profesional?, (5) cteva cursuri
universitare, (6) diplom? universitar?, (7) cteva cursuri de studii aprofundate, (8) diplom? de
Master, (9) cteva cursuri postuniversitare pentru doctorat ?i (10) diploma de Doctor (PhD)
12. STATUTUL MARITAL Nec?s?torit, C?s?torit, Divor?at, V?duv, Separat legal
14. NUM?RUL COPIILOR: nregistr?rile Electronice trebuie s? includ? numele, data ?i locul na?terii
so?iei/so?ului dvs. ?i a tuturor copiilor naturali. nregistr?rile trebuie de asemenea s? includ? to?i copiii
adopta?i legal de dvs. ?i cei vitregi, care sunt nec?s?tori?i ?i au vrsta sub 21 de ani la data
trimiterii nregistr?rii, chiar dac? nu mai sunte?i n prezent c?s?torit cu p?rintele copilului ?i chiar dac?
so?ia/so?ul sau copilul nu mai locuiesc cu dumneavoastr? ?i nici nu vor emigra odat? cu
dumneavoastr?. NOT?: copiii c?s?tori?i sau cei care au peste 21 de ani nu se calific? pentru o viz?
DV; totu?i legea american? protejeaz? copiii n anumite situa?ii de la dep??irea vrstei de 21 ani.
Dac? nregistrarea electronic? DV este completat? nainte ca fiul/fiica dvs. s? mplineasc? 21 de ani ?i
copilul mpline?te 21 de ani nainte de eliberarea vizei, acesta poate fi protejat de prevederile legii
Child Status Protection Act ?i poate fi considerat ca ?i cum ar avea sub 21 de ani n scopul eliber?rii
acestei vize. Neincluderea tuturor copiilor care se calific?, va conduce la descalificarea
solicitantului principal ?i la refuzul tuturor vizelor din caz, la data interviului pentru viz?. Vezi
punctul 11 din ntrb?ri Frecvente.
15. INFORMA?II DESPRE SO?/SO?IE Nume, Data na?terii, Sex, Ora?ul/Comuna n care s-a
n?scut, ?ara n care s-a n?scut, Fotografia. Neincluderea so?iei/so?ului va conduce la
descalificarea solicitantului principal ?i refuzul vizelor din caz, la data interviului pentru viz?.
Trebuie s? include?i so?ul/so?ia aici, chiar dac? inten?iona?i s? divor?a?i nainte de a solicita viza.
16. INFORMA?II DESPRE COPII Nume, Data na?terii, Sex, Ora?ul/Comuna n care s-au n?scut,
?ara n care s-au n?scut, Fotografia: include?i to?i copiii declara?i la punctul 14 de mai sus.
SELEC?IONAREA APLICAN?ILOR
Aplican?ii vor fi selec?iona?i aleatoriu de un calculator, dintre toate formularele de nregistrare calificate. To?i cei nscri?i la Diversity Visa (DV-2012) vor trebui s? acceseze pagina de web E-DV la Verificarea Statutului nregisr?rii pentru a afla dac? nregistrarea lor a fost selec?ionat? sau nu n loteria DV. Cei selec?iona?i vor fi n?tiin?a?i prin Verificarea Statutului nregistr?rii disponibil? ncepnd cu data de 1 mai 2011 pe pagina de web E-DV la www.dvlottery.state.gov. Cei selec?iona?i vor fi direc?iona?i c?tre o pagin? de confirmare care le va furniza instruc?iuni ulterioare incluznd informa?ii asupra taxelor asociate imigr?rii n Statele Unite ale Americii. Verificarea Statutului nregistrarii va fi SINGURUL
7
mijloc prin care cei selec?iona?i vor putea afla dac? au fost selec?iona?i sau nu pentru DV-2012. Centrul Consular Kentucky nu va trimite scrisori de notificare. Cei selec?iona?i aleatoriu NU VOR FI N?TIIN?A?I PRIN E-MAIL. Persoanele neselec?ionate vor fi n?tiin?ate asupra faptului c? nu au fost selec?ionate pe pagina de web Entry Status Check. Ambasadele ?i Consulatele Statelor Unite nu vor putea furniza o list? a aplican?ilor selec?iona?i. So?iile/so?ii ?i copiii nec?s?tori?i, sub 21 ani, ai aplican?ilor desemna?i c?tig?tori pot de asemenea solicita vize pentru a nso?i sau urma aplicantul principal. Vizele pentru DV-2012 vor fi eliberate n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012.
Procesarea formularelor de nregistrare ?i eliberarea vizelor aplican?ilor desemna?i c?tig?tori care ndeplinesc criteriile cerute precum ?i a membrilor lor de familie eligibili TREBUIE s? aiba loc pn? la miezul nop?ii al datei de 30 septembrie 2012. Sub nici o form? vizele n cadrul programului de loterie nu pot fi eliberate sau aprobate dup? aceast? dat? ?i nici membrii de familie nu pot ob?ine vize n cadrul programului de loterie pentru a urma aplicantul principal n Statele Unite dup? aceast? dat?.
Pentru a li se elibera vize de imigrare DV, aplican?ii trebuie s? ndeplineasc? TOATE cerin?ele de calificare ale legii Statelor Unite. Aceste cerin?e pot cre?te nivelul de examinare cerut ?i timpul necesar pentru procesare n cazul cet??enilor din unele ??ri participante, listate n acest anun?, dar nu se limiteaz? la ??rile identificate ca sponsori ai terorismului.
Not? important? nscrierea electronic? n programul de loterie anual DV este gratuit? (NU se percepe nici o tax?). Guvernul Statelor Unite nu angajeaz? consultan?i din afar? sau servicii private s? opereze programul DV. Orice intermediari sau alte persoane care se ofer? s? asiste n preg?tirea scrisorii de participare pentru aplican?i fac acest lucru f?r? autorizarea sau asentimentul Guvernului Statelor Unite. Folosirea unui intermediar sau asisten?a n preg?tirea nregistr?rii pentru programul DV este n ntregime la latitudinea aplican?ilor. Un formular electronic de participare transmis direct de aplicant are ?anse egale de a fi selec?ionat de calculator la Centrul Consular Kentucky, ca ?i un formular electronic transmis de un intermediar pl?tit care a completat acest formular de participare pentru aplicant. Fiecare formular de nregistrare primit n perioada de nregistrare stabilit? pentru programul DV va avea o ?ans? egal? de a fi selec?ionat n cadrul regiunii respective. Totu?i primirea mai multor nregistr?ri pentru o singur? persoan? va descalifica acea persoan? din procesul de nregistrare, indiferent de sursa acelei nregistr?ri.
8
NTREB?RI FRECVENTE DESPRE PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DV
1. CE NSEAMN? TERMENELE CALIFICARE , NATIV ?I ALOCARE ? EXIST? SITUA?II N CARE PERSOANE CARE NU SUNT N?SCUTE NTR-O ?AR? PARTICIPANT? LA PROGRAM, POT S? PARTICIPE?
?ara dumneavoastr? de calificare este n mod normal ?ara n care v-a?i n?scut. ?ara dumneavoastr? de calificare nu are leg?tur? cu ?ara n care locui?i. Nativ se refer? n mod obi?nuit la o persoan? n?scut? ntr-o anumit? ?ar?, indiferent de ?ara n care ?i are re?edin?a sau al c?rei cet??ean este. Pentru scopul imigr?rii, nativ poate de asemenea, s? se refere ?i la o persoan? ndrept??it? s? fie alocat? unei ??ri, alta dect cea n care el/ea s-a n?scut, conform prevederilor Sec?iunii 202(b) a Legii de imigrare a SUA.
De exemplu, dac? v-a?i n?scut ntr-o ?ar? care nu particip? n acest an la programul DV, pute?i face apel la ?ara n care este n?scut so?ul/so?ia dar dvs. nu ve?i primi o viz? DV-1 dect dac? so?ul/so?ia se calific? pentru ?i prime?te o viz? DV-2 ?i amndoi trebuie s? intra?i n SUA simultan. n manier? similar?, un copil minor dependent poate fi alocat ??rii de na?tere a unuia dintre p?rin?i.
n concluzie, dac? v-a?i n?scut ntr-o ?ar? care nu particip? la programul DV n acest an, pute?i fi alocat ??rii n care s-a n?scut oricare dintre p?rin?i, atta vreme ct nici unul dintre p?rin?i nu a fost rezident n ?ara care nu particip? la program la data na?terii dvs. n general, persoanele nu sunt considerate rezidente ntr-o ?ar? n care nu s-au n?scut sau au ob?inut naturalizarea n mod legal, dac? ele doar viziteaz? ?ara, studiaz? temporar sau se afl? n ?ar? pentru afaceri sau motive profesionale n slujba unei companii sau a unui guvern altul dect al ??rii n care s-au n?scut. Dac? face?i apel la o alt? ?ar? dect cea n care v-a?i n?scut trebuie s? include?i informa?ia n acest sens pe formularul de nregistrare, la punctul 6. V? rug?m s? lua?i cuno?tin?? de faptul c? listarea incorect? a unei ??ri de participare sau alocare (de exemplu una la care aplicantul nu poate s? demonstreze validitatea apelului) poate descalifica nregistrarea.
2. EXIST? VREO SCHIMBARE SAU CERIN?E NOI N PROCEDURA DE NSCRIERE PENTRU ACEAST? LOTERIE?
Da. Perioada de nregistrare pentru DV-2012 va dura 30 de zile. Referitor la scanarea fotografiei, aceasta trebuie s? fie f?cut? la o rezolu?ie de cel pu?in 300 (dpi) dot per inci, fa?? de 150 (dpi) dot per inci ct era nainte. Toate celelalte cerin?e privind scanarea ?i transmiterea fotografiei r?mn la fel.
De asemenea, Verificarea Statutului nregistr?rii disponibil? pe web site-ul E-DV la www.dvlottery.state.gov va fi singurul mijloc prin care cei nscri?i la DV-2012 sunt n?tiin?a?i dac? au fost sau nu selec?iona?i. KCC nu va mai informa n scris persoanele selec?ionate prin scrisori oficiale, dar va include n schimb pe pagina de confirmare a celor selec?iona?i instruc?iunile pe care ace?tia vor trebui s? le urmeze n continuare n vederea solicit?rii vizei DV. Verificarea Statutului nregistr?rii va fi de asemenea, mijlocul prin care cei selec?iona?i vor fi informa?i despre data program?rii la interviul pentru viza DV. KCC nu va mai trimite scrisori oficiale de programare la interviu.
Verificarea Statutului nregistr?rii va fi disponibil? pentru DV-2012 ncepnd cu data de 1 mai 2011. Dac? v-a?i nscris la programul DV-2011, ve?i putea verifica situa?ia nregistr?rii dvs. pn? la sfr?itul lunii iunie 2011. Toate celelalte cerin?e pentru DV-2012 r?mn neschimbate.
9
3. SUNT SEMN?TURILE ?I FOTOGRAFIILE CERUTE PENTRU FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI SAU NUMAI PENTRU APLICANTUL PRINCIPAL?
Semn?turile nu sunt cerute pe formularul E-DV. Se cer fotografii recente ?i individuale ale solicitantului, so?iei/so?ului ?i tuturor copiilor sub 21 de ani ai acestuia. Fotografiile de familie sau de grup nu sunt acceptate. Verifica?i informa?iile despre cerin?ele fotografiilor din acest buletin.
4. DE CE PERSOANELE N?SCUTE N ANUMITE ??RI NU SE CALIFIC? PENTRU PROGRAMUL DE LOTERIE?
Vizele DV sunt menite s? ofere o oportunitate de imigrare pentru persoane din alte ??ri dect ??rile care trimit un num?r mare de imigran?i n SUA. Legea prevede c? nici o viz? de loterie nu va fi pus? la dispozi?ie ??rilor cu o rat? nalt? de imigrare. Legea define?te aceste ??ri ca fiind ??ri care n ultimii cinci ani au furnizat mai mult de 50.000 de imigran?i n categoriile de imigrare bazate pe leg?turi de rudenie ?i cele bazate pe oferte de lucru. n fiecare an, Biroul pentru Cet??enie ?i Servicii de Imigrare (USCIS) nsumeaz? num?rul de imigran?i admi?i n categoriile bazate pe leg?turi de rudenie ?i pe oferte de lucru pentru preceden?ii cinci ani, pentru a identifica ??rile care trebuie excluse din loteria anuala a vizelor. Deoarece se face o determinare separat? naintea perioadei de nscriere a programului loterie, lista ??rilor care nu se calific? se poate modifica de la un an la altul.
5. CARE ESTE LIMITA NUMERIC? PENTRU DV-2012?
Prin lege, programul de imigrare prin loterie al SUA pune la dispozi?ie n fiecare an maximum 55.000 de vize pentru re?edin?? permanent? n SUA persoanelor care se calific?. Totu?i, legea adoptat? de Congresul SUA n noiembrie 1997 sub numele de The Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act (NACARA) stipuleaz? c? ncepnd cu programul DV-1999, ?i pentru ct timp va fi necesar, 5.000 din cele 55.000 de vize DV alocate anual vor fi disponibile pentru a fi folosite n cadrul programului NACARA. Aceast? reducere a limitei cu 5.000 de vize DV a nceput efectiv cu programul DV-2000 ?i este posibil s? r?mn? n vigoare ?i pentru programul DV-2012.
6. CARE SUNT LIMITELE NUMERICE PENTRU DIFERITELE REGIUNI GEOGRAFICE PENTRU DV-2012?
Biroul pentru Cet??enie ?i Servicii de Imigrare (USCIS) determin? limitele regionale n fiecare an conform unei formule specificate n articolul 203 (c) al Legii de Imigrare ?i Naturalizare (INA). In momentul n care Biroul pentru Cet??enie ?i Servicii de Imigrare a completat calculele, vor fi anun?ate limitele regionale.
7. CND VOR FI ACCEPTATE NREGISTR?RILE PROGRAMUL DV-2012?
Perioada de nregistrare pentru DV-2012 va rula ntreaga perioad? de nregistrare men?ionat? anterior. n fiecare an milioane de persoane particip? la acest program n perioada de nregistrare. Volumul mare de nregistr?ri creeaz? o enorm? activitate de selec?ionare ?i procesare a aplican?ilor considera?i califica?i. Stabilirea perioadei de nregistrare din octombrie pn? n noiembrie va face ca n?tiin?area aplican?ilor selec?iona?i s? se fac? la timp ?i va da att aplican?ilor ct ?i ambasadelor ?i consulatelor noastre de peste hotare mai mult timp pentru a preg?ti ?i completa cazurile pentru eliberarea vizelor.
10
Sunte?i ncuraja?i s? v? nscrie?i la nceputul perioadei de nregistrare. Cererea excesiv? la sfr?itul perioadei de nregistrare poate s? ncetineasc? sistemul. Sub nici o form? nu vor mai fi acceptate nscrieri dup? ora 12:00 (EDT) a zilei de miercuri 3 noiembrie 2010.
8. POT APLICA PENTRU ACEST PROGRAM PERSOANE AFLATE N SUA?
Da, un aplicant se poate afla n SUA sau ntr-o alt? ?ar? ?i nregistrarea poate fi transmis? din SUA sau din str?in?tate.
9. ESTE FIECARE APLICANT LIMITAT LA A TRIMITE NUMAI O SINGUR? NREGISTRARE (E-DV) N PERIOADA DE NREGISTRARE ?
Da, legea permite numai o singur? nregistrare de c?tre sau pentru fiecare persoan? n cadrul fiec?rei perioade de nregistrare. Aplican?ii pentru care sunt transmise mai multe nregistr?ri vor fi descalifica?i. Departamentul de Stat va folosi o tehnologie avansat? ?i alte mijloace pentru a identifica persoanele care transmit nregistr?ri multiple n perioada de nregistrare. Aplican?ii care transmit mai multe nregistr?ri vor fi descalifica?i ?i Departamentul de Stat va men?ine permanent n eviden?ele sale o not? electronic? a acestui fapt. Aplican?ii pot participa la program n fiecare an, dar numai n perioada stabilit? pentru nregistrare.
10. POT UN SO? ?I SO?IA SA S? TRANSMIT? FIECARE CTE O NREGISTRARE SEPARAT??
Da, un so? ?i so?ia sa pot trimite fiecare cte o nregistrare dac? fiecare ntrune?te criteriile de calificare. Dac? oricare dintre ei c?tig?, cel?lalt este ndrept??it la statut derivativ.
11. CE MEMBRI DE FAMILIE TREBUIE S? INCLUD PE FORMULARUL DE PARTICIPARE LA E-DV?
nregistrarea dumneavoastr? trebuie s? includ? so?ul/so?ia ?i to?i copiii nec?s?tori?i ?i care au vrsta sub 21 de ani Trebuie s? lista?i so?ul/so?ia chiar dac? n prezent sunte?i separa?i, n situa?ia n care nu sunte?i separa?i legal (adic? dac? exist? un document eliberat de un tribunal referitor la separarea dvs. legal?). Dac? sunte?i divor?a?i sau separa?i legal nu trebuie s? include?i fostul so?/so?ie pe scrisoarea de participare. Trebuie s? include?i TO?I copiii nec?s?tori?i sub 21 de ani la data particip?rii dac? sunt copiii dumneavoastr? naturali, copiii so?ului/so?iei dvs., sau au fost adopta?i legal n conformitate cu legile ??rii dvs. Lista?i to?i copiii care au sub 21 de ani la data particip?rii, chiar dac? nu mai locuiesc cu dumneavoastr? ?i nu inten?ioneaz? s? imigreze n cadrul programului DV. Copiii care sunt deja cet??eni americani sau reziden?i permanen?i nu au nevoie ?i nu li se va elibera o viz? DV. Totu?i ei trebuie inclu?i pe nregistrarea dvs.
Faptul c? a?i inclus n scrisoarea de participare membri de familie, nu nseamn? c? ei trebuie s? c?l?toreasc? cu dvs. ulterior. Ei pot decide s? r?mn? n ?ar?. Totu?i, dac? include?i pe cererea de viz? de imigrare un dependent eligibil pe care a?i omis s? l include?i n nregistrare, cazul dumneavoastr? va fi descalificat. Aceasta se aplic? numai persoanelor care erau dependen?i la data la care a fost trimis? scrisoarea de participare ini?ial?, nu la dependen?ii dobndi?i la o dat? ulterioar?. So?ul/So?ia dvs. poate s? transmit? o nregistrare separat?, chiar dac? el/ea este inclus(?) n nregistrarea dvs. att timp ct ambele nregistr?ri includ detalii despre to?i dependen?ii din familia dvs. Vezi ntrebarea 10 mai sus.
11
12. TREBUIE CA FIECARE APLICANT S? ?I TRANSMIT? PERSONAL NREGISTRAREA SAU POATE ALTCINEVA AC?IONA N NUMELE S?U?
Pute?i s? v? preg?ti?i ?i s? transmite?i propria nregistrare sau altcineva poate face aceasta pentru dvs. Indiferent dac? nregistrarea este transmis? direct de solicitant sau acesta beneficiaz? de asisten?? acordat? de un avocat, prieten, rud?, etc., numai o nregistrare poate fi transmis? n numele fiec?rei persoane ?i persoana care urmeaz? s? fie nregistrat? este singura responsabil? ca datele s? fie corecte ?i complete. To?i solicitan?ii, inclusiv cei neselec?iona?i, vor putea s? verifice situa?ia nregistr?rii lor pe pagina de web oficial? a programului DV www.dvlottery.state.gov la Entry Status Check (Verificarea Statutului nregistr?rii), disponibil de la data de 1 mai 2011. Solicitan?ii trebuie s?-?i p?streze pagina de confirmare n a?a fel nct sa poat? verifica n mod independent starea propriei nregistr?ri.
13. CARE SUNT CERIN?ELE PENTRU CRITERIUL EDUCA?IONAL SAU AL EXPERIEN?EI PROFESIONALE?
Legea ?i reglement?rile cer ca fiecare aplicant s? fie cel pu?in absolvent de liceu, adic? s? aib? diplom? de bacalaureat sau s? aib? cel pu?in doi ani de experien?? profesional?, n ultimii cinci ani, ntr-o meserie care necesit? cel pu?in doi ani de preg?tire sau experien??. Dovada experien?ei profesionale se face cu cartea de munc?. Aplican?ii trebuie s? fie absolven?i de liceu, adic? absolven?i a dou?sprezece clase elementare ?i secundare n SUA sau absolven?i ntr-o alt? ?ar? a unor cursuri formale elementare ?i secundare comparabile cu liceul n SUA (diploma de bacalaureat). Numai cursurile formale ntrunesc aceste cerin?e ; cursurile prin coresponden?? sau certificatele echivalente nu sunt acceptate. Dovezile referitoare la educa?ie sau la experien?a profesional? trebuie prezentate ofi?erului consular la data interviului pentru viza de imigrare.
14. CE PROFESII/OCUPA?II SE CALIFIC? N CADRUL PROGRAMULUI DIVERSITY VISA ?
Pentru a determina calificarea pe baza experien?ei profesionale, vor fi folosite defini?iile din baza de date a Departamentului Muncii O*Net online Database. Baza de date O*Net online Database a Departamentului Muncii al SUA (DOL) grupeaz? experien?a profesional? n cinci zone de lucru. n timp ce multe profesii/ocupa?ii sunt listate pe pagina de web a DOL, numai anumite profesii/ocupa?ii specifice se calific? n programul Diversity Visa. Pentru a v? califica n programul DV pe baza experien?ei profesionale, trebuie ca n ultimii cinci ani, cel pu?in doi s? i fi lucrat ntr-o profesie/ocupa?ie care este desemnat? n Zona de lucru 4 sau 5, clasificat? ca Preg?tire Profesional? Specific? (SVP) clasa 7.0 sau mai mare.
15. CUM G?SESC PROFESIILE/OCUPA?IILE CARE SE CALIFIC? PE
SITE-UL DEPARTAMENTULUI MUNCII ?
Profesiile/ocupa?iile care se calific? n programul DV sunt listate n baza de date
O*Net Online Database a Departamentului Muncii al SUA. Urma?i ace?ti pa?i pentru a afla dac?
profesia/ocupa?ia dvs. se calific?: selecta?i Find Occupations ?i apoi selecta?i o anume Job
Family. De exemplu, selecta?i Arhitecture and Engineering (Arhitectur? ?i inginerie) ?i ap?sa?i pe
GO. Apoi ap?sa?i pe link-ul profesiei/ocupa?iei specifice. Urmnd acela?i exemplu, ap?sa?i
Aerospace Engineers (Inginerie aerospa?ial?). Dup? ce a?i selectat o Profesie/Ocupa?ie anumit?,
Selecta?i c?su?a Job Zone(zona de lucru) ca s? afla?i num?rul Zonei de Lucru ?i clasa specific?
SVP. Pentru informa?ii suplimentare consulta?i pagina de web Diversity Visa – Lista Ocupa?iilor.
12
16. CUM VOR FI SELEC?IONA?I C?TIG?TORII?
Toate nregistr?rile primite din fiecare regiune vor fi numerotate individual la Centrul Consular Kentucky. Dup? ncheierea perioadei de nregistrare a aplica?iilor, un computer va selec?iona aleatoriu din nregistr?rile primite pentru fiecare regiune geografic?. n cadrul fiec?rei regiuni, prima nregistrare selec?ionat? la ntmplare va deveni primul caz nregistrat, a doua nregistrare selec?ionat?, al doilea caz nregistrat, etc. Toate nregistr?rile primite n perioada de nregistrare stabilit? vor avea ?anse egale s? fie selec?ionate n cadrul fiecarei regiuni. Cnd o nregistrare a fost selec?ionat?, aplicantul va fi n?tiin?at prin Verificarea Statutului nregistr?rii ncepnd cu 1 mai 2011 pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov . Centrul Consular Kentucky va continua procesarea cazurilor pn? ce to?i cei selec?iona?i sunt informa?i s? se prezinte la interviurile pentru viz? la birourile consulare ale SUA sau pn? ce pot aplica pentru ajustarea statutului la un birou al USCIS n SUA.
Not? important? : Notificarea c?tig?torilor selec?iona?i n mod aleatoriu, NU se face prin e-mail. Notific?rile oficiale vor fi f?cute prin Verificarea Statutului nregistr?rii disponibil? de la 1 mai 2011 pe pagina E-DV la www.dvlottery.state.gov. Centrul Consular Kentucky nu va mai trimite prin po?t? celor selec?iona?i scrisori de notificare. Dac? primi?i un e-mail sau o scrisoare care v? anun?? c? sunte?i selec?ionat, lua?i aminte c? acel mesaj nu este legitim. Numai dup? ce sunte?i selec?ionat ?i da?i curs instruc?iunilor disponibile prin Verificarea Statutului nregistr?rii ?i ncepe procesarea dosarului dvs., pute?i primi comunic?ri prin e-mail de la KCC care s? v? informeze asupra modific?rilor ce au loc pe Verificarea Statutului nregistr?rii ?i s? v? atrag? aten?ia s? verifica?i din nou aceast? pagin? pentru a vedea noile informa?ii referitoare la aplica?ia dvs. KCC NU v? va solicita s? trimite?i bani prin po?t? sau servicii ca Western Union.
17. POT C?TIG?TORII S? ?I AJUSTEZE STATUTUL LA USCIS?
Da, n cazul n care se calific? s? ?i ajusteze statutul n condi?iile articolului 245 al INA, aplican?ii selec?iona?i care sunt fizic prezen?i n Statele Unite pot solicita Biroului pentru Cet??enie ?i Servicii de Imigrare (USCIS) ajustarea statutului ca reziden?i permanen?i. Solicitan?ii trebuie s? se asigure c? USCIS poate ncheia ac?iunea n cazurile lor, inclusiv procesarea oric?ror dependen?i afla?i peste hotare, nainte de 30 septembrie 2012, deoarece la acea dat? expir? nregistr?rile n cadrul programului DV-2012. Numerele de viz? pentru programul DV-2012 nu vor mai fi disponibile dup? miezul nop?ii datei de 30 septembrie 2012, indiferent de circumstan??.
18. VOR FI APLICAN?II NESELEC?IONA?I INFORMA?I N VREUN FEL?
To?i solicitan?ii, inclusiv cei care NU vor fi selec?iona?i, vor putea s?-?i verifice situa?ia nregistr?rii pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov la Verificarea Statutului nregistr?rii ?i s? afle dac? nregistrarea lor a fost sau nu selec?ionat?. Solicitan?ii trebuie s?-?i p?streze pagina de confirmare de la data nregistr?rii pn? la ncheierea solicit?rii de viz?, dac? sunt selec?iona?i. Informa?iile depre situa?ia nregistr?rii pentru DV-2012 vor fi disponibile online ncepnd cu 1 mai 2011 pn? la data de 30 iunie 2012. (Situa?ia nregistr?rilor n cadrul programului DV anterior, DV-2011, este disponibil? online de la data de 1 iulie 2010 pn? la data de 30 iunie 2011.)
19. C?I APLICAN?I VOR FI SELEC?IONA?I?
Exist? 50.000 de vize DV disponibile pentru programul DV- 2012, dar deoarece este posibil ca unele din primele 50.000 de persoane care sunt selec?ionate s? nu se califice sau s? nu dea curs cazurilor lor pn? la eliberarea vizelor, Centrul Consular Kentucky va selec?iona un num?r mai mare de 50.000 de nregistr?ri pentru a se asigura c? toate vizele alocate pentru DV sunt eliberate. Totu?i, aceasta
13
nseamn? ?i c? nu vor fi suficiente numere de viz? pentru to?i cei selec?iona?i ini?ial. To?i aplican?ii care sunt selectiona?i vor fi informa?i cu promptitudine asupra locului lor pe list? prin Verificarea Statutului nregistr?rii de pe pagina web E-DV. Interviurile pentru cei selec?iona?i pentru DV-2012 vor ncepe n luna octombrie 2011. Persoanele selec?ionate care vor furniza informa?iile cerute n instruc?iuni vor fi informate despre data la care sunt programate la interviu pe pagina de web E-DV, Entry Status Check (Verificarea Statutului nregistr?rii) cu patru ?ase s?pt?mni nainte de datele interviurilor programate cu ofi?erii consulari la posturile de peste hotare. n fiecare lun? vor fi eliberate vize, n func?ie de disponibilitatea numerelor, acelor aplican?i care sunt preg?ti?i pentru acordarea vizei n acea lun?. Odat? ce toate cele 50.000 vize pentru anul fiscal 2012 au fost eliberate, programul se va ncheia. n principiu, numerele de viz? se pot termina nainte de septembrie 2012. Aplican?ii selectiona?i care doresc s? primeasc? vize trebuie s? fie preg?ti?i s? ac?ioneze cu promptitudine. Alegerea aleatorie de c?tre computerul de la Centrul Consular Kentucky nu garanteaz? n mod automat c? dumneavoastr? ve?i primi o viz?. Trebuie de asemenea, s? v? califica?i pentru viz?.
20. ESTE O VRST? MINIM? LA CARE APLICAN?II SE POT NSCRIE N PROGRAMUL
E-DV?
Nu exist? o vrst? minim? pentru nregistrarea n cadrul programului, dar cerin?a absolvirii unui liceu sau experien?a n munc? pentru fiecare aplicant principal la data solicit?rii vizei, va descalifica efectiv majoritatea persoanelor care au sub 18 ani.
21. EXIST? VREO TAX? PENTRU PROGRAMUL E-DV?
Nu exist? nici o tax? pentru transmiterea unei nregistr?ri electronice. Solicitan?ii de viz? DV vor pl?ti toate taxele de viz? direct la casieria consulatului sau ambasadei. Detalii despre taxele cerute vor fi incluse n instruc?iunile trimise de Centrul Consular Kentucky aplican?ilor selec?iona?i.
22. SUNT APLICAN?II DV N MOD SPECIAL NDREPT??I?I S? SOLICITE O DEROGARE
DE LA SEC?IUNILE DE LEGE CARE INTERZIC ELIBERAREA UNEI VIZE SAU
BENEFICIAZ? DE UN REGIM SPECIAL PENTRU PROCESAREA CERERII DE
DEROGARE ?
Aplican?ii sunt supu?i tuturor sec?iunilor de lege care interzic eliberarea vizei de imigrare, specificate n Legea de Imigrare ?i Naturalizare a SUA. Nu exist? prevederi speciale pentru ob?inerea unei derog?ri de la sec?iunile din lege, altele dect cele prev?zute de lege, nici proceduri speciale pentru cererile de derogare. Pot fi disponibile cteva derog?ri generale pentru persoanele avnd rude apropiate cet??eni americani sau reziden?i permanen?i n Statele Unite, dar constrngerea de timp a programului DV va face dificil ca aplican?ii s? beneficieze de aceste prevederi.
23. POT PERSOANELE CARE DEJA SUNT NREGISTRATE PENTRU O VIZ? DE
IMIGRARE N ALT? CATEGORIE S? SE NSCRIE N PROGRAMUL DV?
Da, astfel de persoane se pot nscrie n programul DV urmnd procedura de nscriere.
24. CT TIMP SUNT NDREPT??I?I APLICAN?II SELEC?IONA?I S? SOLICITE VIZE N
CATEGORIA DV?
Persoanele selec?ionate n cadrul loteriei DV-2012 sunt ndrept??ite s? solicite eliberarea vizei numai n timpul anului fiscal 2012, adic? de la 1 octombrie 2011 pn? la 30 septembrie 2012. Aplican?ii trebuie s? ob?in? viza sau s? ?i ajusteze statutul pn? la sfr?itul anului fiscal (30 septembrie
14
2012). Nu exist? posibilitatea transferului beneficiului DV n alt an fiscal pentru persoanele selec?ionate, dar care nu ob?in vizele n timpul anului fiscal 2012. De asemenea, so?ii/so?iile ?i copiii care au statut derivativ de la nregistrarea DV-2012 pot ob?ine vizele n categoria DV numai ntre octombrie 2011 ?i septembrie 2012. Aplican?ii care solicit? viza peste hotare vor primi o n?tiin?are de la Centrul Consular Kentucky, prin Verificarea Statutului nregistr?rii pe pagina web E-DV, cu patru ?ase s?pt?mni nainte de data program?rii.
25. CE SE NTMPL? N SITUA?IA N CARE O PERSOAN? SELEC?IONAT?
DECEDEAZ? ?
Decesul unei persoane selec?ionate n programul DV conduce la revocarea automat? a cazului DV. So?ia/so?ul sau copiii care se calificau, nu mai sunt ndrept??i?i pentru o viz? DV, pentru acea nscriere.
26. CND VA DEVENI DISPONIBIL FORMULARUL DE NREGISTRARE ELECTRONIC?
E-DV ?
nregistrarea online va deveni opera?ional? n timpul perioadei de nregistrare ncepnd de mar?i, ora 12:00 pm EDT(GMT-4) 5 octombrie 2010 ?i se va ncheia miercuri la ora 12:00 pm EDT(GMT-4) 3 noiembrie 2010.
27. VOI PUTEA DESC?RCA ?I SALVA FORMULARUL E-DV NTR-UN PROGRAM
MICROSOFT WORD (SAU NTR-UN ALT PROGRAM) ?I APOI S?-L COMPLETEZ ?
Nu, nu ve?i putea salva formularul ntr-un alt program pentru a-l putea completa ?i transmite ulterior. Formularul de nregistrare E-DV este numai un formular Web. Aceasta l face mai universal dect un format dat de un procesor word. n mod adi?ional, aceasta cere ca informa?ia s? fie completat? ?i transmis? online.
28. DAC? NU AM ACCES LA UN SCANER, POT S? TRIMIT FOTOGRAFIILE RUDELOR
MELE DIN SUA PENTRU A SCANA FOTOGRAFIILE A LE SALVA PE O DISCHET? PE
CARE APOI S? MI-O TRIMIT? PENTRU A PUTEA APLICA?
Da, acest lucru poate fi f?cut att vreme ct fotografia ntrune?te cerin?ele din instruc?iuni ?i este transmis? cu ?i n acela?i timp cu nregistrarea online E-DV. Aplicantul trebuie deja s? aib? un fi?ier care s? con?in? fotografia scanat? atunci cnd este transmis formularul de nregistrare online. Fotografia nu poate fi transmis? separat de nregistrarea online. Se poate transmite numai o singur? nregistrare electronic? pentru fiecare persoan?. Mai multe transmiteri, vor descalifica acea persoan? pentru programul DV- 2012. Formularul electronic de participare (fotografia ?i aplica?ia mpreun?) poate fi transmis electronic din Statele Unite sau din str?in?tate.
29. POT S? SALVEZ FORMULARUL ONLINE CA S? POT COMPLETA MAI NTI O
PARTE ?I APOI S? REVIN ?I S? COMPLETEZ RESTUL?
APOI S? REVIN ?I S? COMPLETEZ RESTUL?
Nu, acest lucru nu este posibil. Formularul E-DV este proiectat s? fie completat ?i transmis ntr-o singur? etap?. Totu?i, deoarece formularul are dou? p?r?i ?i pentru c? sunt posibile ntreruperi ?i ntrzieri ale re?elei, formularul E-DV este proiectat s? fac? fa?? unui interval de ?aizeci (60) minute ntre desc?rcarea formularului ?i momentul n care este primit la pagina de web a E-DV dup? ce a fost transmis on-line. Dac? se scurg mai mult de ?aizeci de minute ?i nregistrarea nu a fost primit? electronic, informa?ia primit? pn? n acel moment este eliminat?. Aceasta elimin? posibilitatea ca n
15
mod accidental o nregistrare complet? s? poat? fi interpretat? ca duplicat a unei inregistr?ri par?iale anterioare. Instruc?iunile programului DV-2012 explic? n mod clar ?i complet ce informa?ii sunt cerute pentru a se completa formularul. n acest mod dumneavoastr? pute?i fi complet preg?tit/?, fiind sigur/? c? ave?i toate informa?iile necesare nainte de a ncepe s? completa?i formularul online.
30. DAC? FOTOGRAFIILE DIGITALE TRANSMISE NU SUNT CONFORME CU
SPECIFICA?IILE, PROCEDURILE AFIRM? C? SISTEMUL VA ELIMINA AUTOMAT
FORMULARUL E-DV ?I VA NOTIFICA EXPEDITORUL. NSEAMN? ACEASTA C?
POT RETRANSMITE FORMULARUL DE NSCRIERE?
Da, formularul poate fi retransmis. Deoarece nregistrarea a fost automat respins?, ea nu este considerat? de fapt ca transmis? la pagina web E-DV. Ea nu conteaz? ca un formular E-DV transmis ?i nu se va primi o confirmare de recep?ie. Dac? sunt probleme cu fotografia digital? transmis? deoarece aceasta nu este conform? cerin?elor, ea este n mod automat respins? de pagina web E-DV. Totu?i timpul n care mesajul de respingere ajunge la expeditor nu poate fi precizat datorit? naturii internetului. Dac? problemele pot fi rezolvate de aplicant ?i Partea nti ?i Partea a Doua sunt transmise n ?aizeci (60) minute atunci nu este nici o problem?. Altfel procesul de transmitere va trebui reluat. Un aplicant poate ncerca s? transmit? o aplica?ie de attea ori de cte ori este necesar pn? cnd o aplica?ie complet? este recep?ionat? ?i confirmarea de primire este trimis?.
31. VA FI TRIMIS? CONFIRMAREA DE RECEP?IONARE A FORMULARULUI ON-LINE
E-DV, IMEDIAT DUP? TRANSMITEREA ACESTUIA?
R?spunsul de la pagina de web E-DV care con?ine confirmarea primirii unui formular de nscriere E-DV este imediat trimis de pagina web E-DV. Dar datorit? naturii internetului, nu se poate preciza n ct timp acest mesaj ajunge la destinatar. Dac? au trecut mai multe minute de cnd a fost ap?sat butonul submit, atunci se poate ap?sa butonul submit a doua oar?. Sistemul E-DV nu va fi indus n eroare de o situa?ie n care butonul submit a fost ap?sat de dou? ori deoarece nu s-a primit nici o confirmare de r?spuns. Un aplicant poate ncerca s? transmit? o aplica?ie de attea ori de cte ori este necesar pn? ce aplica?ia complet? este primit? ?i confirmarea este trimis?. Totu?i, o dat? ce a?i primit confirmarea nu mai trebuie s? retransmite?i aplica?ia.
32. CUM VOI STI C? NOTIFICAREA SELEC?ION?RII, PE CARE AM PRIMIT-O ESTE
AUTENTIC?? CUM POT AVEA CONFIRMAREA C? NTR-ADEV?R AM FOST SELEC?IONAT N MOD ALEATORIU N PROGRAMUL DV?
P?stra?i-v? pagina de confirmare. Ve?i avea nevoie de ea ca s? verifica?i situa?ia aplica?iei dvs. pe pagina web oficial? a programului E-DV, www.dvlottery.state.gov la Verificarea Statutului nregistr?rii. Acesta va fi singurul mijloc prin care persoanele nscrise la DV-2012 vor fi informate despre selec?ionarea lor ?i vor primi instruc?iuni despre cum s? procedeze mai departe cu aplica?ia lor ?i vor fi informate asupra datei ?i orei interviului n vederea ob?inerii vizei de imigrare.
Informa?iile despre statutul aplica?iei vor fi disponibile dup? data de 1 mai 2011. Dac? v? pierde?i informa?ia de confirmare, nu ve?i putea s? v? verifica?i statutul nregistr?rii DV ?i noi nu v? vom retrimite pagina cu informa?ia de confirmare. Numai persoanele selec?ionate n mod aleatoriu vor primi informa?ii suplimentare despre cum s? procedeze n continuare cu solicitarea lor de viz?. Persoanele care nu vor fi selec?ionate ?i vor putea verifica aplica?ia folosind informa?iile de pe pagina de confirmare, prin pagina web oficial? DV, dar nu vor primi alte instruc?iuni suplimentare. NU vom retrimite pagina de confirmare. Ambasadele ?i Consulatele SUA NU VOR putea furniza o list? a celor selec?iona?i s? continue procesul de ob?inere a vizei.
16
Persoanele selectate n mod aleatoriu vor primi instruc?iuni ulterioare pentru procesul de solicitare de viz? DV pe pagina de confirmare a celor selec?iona?i disponibil? prin Verificarea Statutului nregistr?rii pe pagina web E-DV, www.dvlottery.state.gov. Instruc?iunile spun c? aplican?ii selec?iona?i vor pl?ti toate taxele de procesare DV ?i de solicitare a vizei de imigrare, n persoan?, numai la Ambasada sau Consulatul SUA la data solicit?rii vizei. Casierul de la Consulat sau Ofi?erul Consular nmneaz? imediat solicitantului de viz? o chitan?? emis? de Guvernul SUA, pentru plata efectuat?. Nu trebuie s? trimite?i niciodat? bani pentru taxele DV prin po?t?, Western Union sau alt serviciu de livrare. Persoanele selec?ionate care se afl? deja n Statele Unite ?i care doresc s? i?i ajusteze statutul vor primi instruc?iuni separate despre cum s? transmita taxa DV printr-o banc? din Statele Unite.
nregistr?rile pentru loteria vizelor E-DV sunt f?cute prin internet, pe o pagin? de web oficial? E-DV a Guvernului SUA la adresa www.dvlottery.state.gov KCC nu va trimite scrisori aplican?ilor selec?iona?i. KCC, ofi?erii consulari sau Guvernul SUA nu au trimis niciodat? e-mailuri pentru a notifica persoanele selec?ionate ?i nici nu se inten?ioneaz? notificarea prin e-mail pentru programul DV-2012. Persoanele selec?ionate vor primi doar o comunicare prin e-mail de la KCC, care i va informa c? au fost programa?i la un interviu pentru viz?, dup? ce ei au r?spuns la instruc?iunile de pe Verificarea Statutului nregistr?rii. Astfel de e-mailuri vor ndemna persoana selec?ionat? s? verifice data ?i detaliile interviului pe Verificarea Statutului nregistr?rii ?i nu vor con?ine informa?ii despre data si ora exact? a interviului.
Biroul de Servicii Consulare al Departamentul de Stat al SUA, aten?ioneaz? publicul c? numai site-urile care con?in extensia (indicatorul) .gov sunt pagini de web oficiale ale guvernului. Multe pagini de web ne-guvernamentale (ex. cele care folosesc sufixul .com sau .org sau .net) furnizeaz? informa?ii legitime ?i folositoare n domenii legate de imigrare ?i servicii pentru ob?inerea vizei. Indiferent de con?inutul paginilor de web ne-guvernamentale, Departamentul de Stat nu aprob?, recomand? sau sponsorizeaz? vreo informa?ie sau material prezentat pe acele pagini de web.
Unele pagini de web pot ncerca s? induc? n eroare clien?ii ?i publicul n a i face s? cread? c? sunt pagini de web oficiale ?i v? pot contacta prin e-mail ca s? v? mbie cu ofertele lor. Aceste pagini de web pot ncerca s? solicite plata pentru diverse servicii cum ar fi formulare ?i informa?ii despre procedurile de imigrare, care se g?sesc altfel n mod gratuit la sec?iunea Vize a paginilor de web ale Departamentului de Stat sau Sec?iilor Consulare ale Ambasadelor de peste hotare. n plus, aceste pagini de web neoficiale v? pot solicta s? pl?ti?i pentru servicii pe care nu le ve?i primi, adesea incluznd formulare pentru imigrarea DV ?i taxe de viz? n ncercarea de a v? fura banii. Odata ce a?i timis bani n una din aceste n?el?torii, nu i ve?i mai vedea vreodat? napoi. De asemenea, ar trebui s? fiti reticent n a trimite vreo informa?ie personal? care ar putea fi folosit? la frauda/furtul identit??ii pe acele pagini de web.
33. CUM ANUN? O FRAUD? PE INTERNET SAU UN E-MAIL NESOLICITAT?
Dac? dori?i s? nainta?i o plngere despre o fraud? pe internet, v? rug?m s? consulta?i pagina de web a consumatorului, g?zduit? de Comisia Federal? de Comer? (Federal Trade Commission), care reprezint? un efort conjugat al agen?iilor de protec?ie a consumatorului din 17 ??ri la: http://www.econsumer.gov/english/ sau la Biroul Federal de Investiga?ii (FBI) Internet Crime Compliant Center . Pentru a nainta o plngere despre un e-mail nesolicitat, contacta?i Departamentul de Justi?ie la pagina de contact contact us.
17
34. DAC? OB?IN VIZA PRIN PROGRAMUL DV, M? VA ASISTA GUVERNUL S.U.A. CU
BILETUL DE AVION, IMI VA FURNIZA ASISTEN?? PENTRU A G?SI O LOCUIN?? ?I
LOC DE MUNC?, VA FURNIZA ASISTEN?? MEDICAL? SAU ORICE AJUTOR PN?
SUNT COMPLET STABILIT?
Nu, solicitan?ilor care ob?in o viz? DV nu li se furnizeaz? nici un tip de ajutor cum ar fi biletul de c?l?torie, cazarea sau alte ajutoare. Dac? sunte?i selec?ionat s? aplica?i pentru o viz? DV, nainte de a vi se elibera o viz?, vi se va cere s? furniza?i dovada c? nu ve?i deveni sarcin? public? in S.U.A. Aceast? dovad? poate fi sub forma unei combina?ii a bunurilor personale, o declara?ie de suport, formularul I-134 de la o rud? sau prieten care domiciliaz? n S.U.A. ?i/sau o ofert? de lucru de la un angajator din Statele Unite.
18
LISTA ??RILOR CARE SE CALIFIC? N PROGRAMUL DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
Lista de mai jos cuprinde ??rile care se CALIFIC? n programul loterie DV-2012, grupate pe regiuni geografice. Teritoriile dependente sunt incluse n cadrul regiunii apar?innd ??rii guvernante. ??rile care nu se calific? pentru programul DV-2012 au fost identificate de c?tre Serviciul de Cet??enie ?i Imigrare conform formulei din articolul 203 (c) al Legii de Imigrare a SUA. ??rile care NU se calific? n cadrul acestui program de loterie (pentru c? sunt ??rile surs? principal? de imigrare bazat? pe rela?ii de rudenie ?i oferte de lucru sau ??ri cu rat? nalt? de imigrare) sunt notate n parantez? dup? listele regionale respective.
AFRICA
ALGERIA
ANGOLA
BENIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
REPUBLICA CAPULUI VERDE
REPUBLICA CENTRAL AFRICAN?
CIAD
INSULELE COMORE
CONGO
REPUBLICA DEMOCRAT? CONGO
COTE DIVOIRE
DJIBOUTI
EGIPT
GUINEEA ECUATORIAL?
ERITREA
ETIOPIA
GABON
GAMBIA
GHANA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIA
INSULELE MAURITIUS
MAROC
MOZAMBIC
NAMIBIA
NIGER
NIGERIA
RWANDA
REPUBLICA DEMOCRAT? SAO TOME
?I PRINCIPE
SENEGAL
INSULELE SEYCHELLES
SIERA LEONE
SOMALIA
AFRICA DE SUD
SUDAN
SWAZILAND
TANZANIA
TOGO
TUNISIA
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE
Persoanele n?scute n f?ia Gaza sunt alocate Egiptului.
19
LISTA ??RILOR CARE SE CALIFIC? PENTRU DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
ASIA
AFGANISTAN
BAHRAIN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
BURMA
CAMBODGIA
TIMORUL DE EST
REGIUNEA SPECIALA
ADMINISTRATIV? HONG CONG
INDONESIA
IRAN
IRAK
ISRAEL
JAPONIA
IORDANIA
KUWAIT
LAOS
LIBAN
MALAYEZIA
MALDIVE
MONGOLIA
NEPAL
REPUBLICA POPULAR? DEMOCRAT?
COREEAN?
OMAN
QATAR
ARABIA SUDIT?
SINGAPORE
SRI LANKA
SIRIA
TAIWAN
THAILANDA
EMIRATELE ARABE UNITE
YEMEN
??rile din Asia care NU se calific? n programul loterie n acest an:
CHINA [continental?], INDIA, PAKISTAN, COREEA DE SUD, FILIPINE ?i VIETNAM). Regiunea Special? Administrativ? HONG KONG ?i TAIWAN se calific? ?i sunt men?ionate mai sus., Regiunea Special? Administrativ? MACAU se calific? ?i este listat? mai jos (Europa).
Persoanele n?scute n zone administrate anterior lunii iunie 1967 de Israel, Iordania ?i Siria se calific? ?i sunt alocate Israelului, Iordaniei, respectiv Siriei.
20
LISTA ??RILOR CARE SE CALIFIC? PENTRU DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
EUROPA
ALBANIA
ANDORRA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIDJAN
BELARUS
BELGIA
BOSNIA ?i HERZEGOVINA
BULGARIA
CROA?IA
CIPRU
CEHIA
DANEMARCA
Incluznd teritoriile componente ?i
dependente de peste hotare
ESTONIA
FINLANDA
FRAN?A
Incluznd teritoriile componente ?i
dependente de peste hotare
GEORGIA
GERMANIA
GRECIA
UNGARIA
ISLANDA
IRLANDA
ITALIA
KAZAKSTAN
KOSOVO
KYRGYZSTAN
LETONIA
LICHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURG
REGIUNEA SPECIAL? ADMINISTRATIV?
MACAU
MACEDONIA
MALTA
MOLDOVA
MONACO
MUNTENEGRU
OLANDA
Incluznd teritoriile componente ?i
dependente de peste hotare
IRLANDA DE NORD
NORVEGIA
PORTUGALIA
Incluznd teritoriile componente ?i
Dependente de peste hotare
ROMNIA
RUSIA
SAN MARINO
SERBIA
SLOVACIA
SLOVENIA
SPANIA
SUEDIA
ELVE?IA
TADJIKISTAN
TURCIA
TURKMENISTAN
UCRAINA
UZBEKISTAN
VATICAN
??rile din Europa care nu se calific? n programul de loterie n acest an:
MAREA BRITANIE (REGATUL UNIT) ?i POLONIA. MAREA BRITANIE (REGATUL UNIT) include urmatoarele teritorii dependente: ANGUILA, BERMUDE, INSULELE VIRGINE BRITANICE, INSULELE CAYMAN, INSULELE FALKLAND, GIBRALTAR, MONTSERRAT, PITCAIRN, SFNTA ELENA, INSULELE TURKS ?i CAICOS. Nota?i c? numai pentru programul de loterie Irlanda de Nord este tratat? separat; Irlanda de Nord se calific? ?i este listat? printre ??rile care se calific?.
21
LISTA ??RILOR CARE SE CALIFIC? PENTRU DV-2012, PE REGIUNI GEOGRAFICE
AMERICA DE NORD
INSULELE BAHAMAS
(n America de Nord, CANADA ?i MEXIC nu se calific? pentru programul loterie din acest an.)
OCEANIA
AUSTRALIA
Incluznd teritoriile componente ?i
dependente de peste hotare
FIJI
KIRIBATI
INSULELE MARSHALL
FEDERA?IA STATELOR MICRONESIA
NAURU
NOUA ZEELAND?
Incluznd teritoriile componente ?i
dependente de peste hotare
PALAU
PAPUA NOUA GUINEE
INSULELE SOLOMON
TONGA
TUVALU
VANUATU
SAMOA
AMERICA DE SUD, AMERICA CENTRAL? ?I CARAIBE
ANTIGUA ?i BARBUDA
ARGENTINA
BARBADOS
BELIZE
BOLIVIA
CHILE
COSTA RICA
CUBA
DOMINICA
GRENADA
GUYANA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
INSULELE SAINT KITTS ?i NEVIS
INSULA SAINT LUCIA
INSULELE SAINT VINCENT ?i GRENADINE
SURINAM
TRINIDAD ?i TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
(??rile din aceast? regiune care nu se calific? n acest an pentru programul loterie sunt:
BRAZILIA, COLUMBIA, REPUBLIA DOMINICAN?, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, JAMAICA, MEXIC ?i PERU)

Comments

comments

About the Author