Folclorul ucrainean, reprezentatie de gala la Timisoara

Posted on oct. 6 2010 - 6:42pm by petre

Prima edi?ie a Festivalului Interna?ional de Folclor Ucrainean a avut loc la Timi?oara, la finele s?pt?mnii trecute. A reunit n ora?ul de pe Bega peste zece forma?ii artistice din ?ar? ?i str?in?tate.

Festivalul Interna?ional de Folclor Ucrainean este o premier? pentru Timi?oara, dar ?i pentru jude?ul Timi?. Am organizat acest program cultural pentru a marca cei 100 de ani de la stabilirea ucrainenilor n jude?ul nostru, a spus Gheorghe Hleba, pre?edintele filialei locale a Uniunii Ucrainenilor din Romnia, organizatorul evenimentului cultural.
Festivalul a debutat smb?t?, n comuna Criciova, cu dezvelirea unei pl?ci memoriale cu ocazia mplinii unui secol de la stabilirea ucrainenilor n localitate. Evenimentul a fost urmat de o mas? rotund? la prim?ria din comun? ?i un spectacol artistic. Seara, manifest?rile au continuat la Casa de Cultur? a Ucrainenilor din Timi?oara, unde cei prezen?i au vizionat o expozi?ie de carte ?i o colec?ie de costume ucrainene din Banat.
Duminic?, oaspe?ii au participat la Sfnta Liturghie oficiat? la Biserica Ortodox? Ucrainean? din Timi?oara. Manifest?rile au continuat apoi la Muzeul Satului B?n??ean. Participan?ii la festival au vizitat Casa Ucrainean?, apoi au sus?inut un nou regal folcloric pe scena de la P?durea Verde. Spectacolul a fost sus?inut de forma?ii artistice din Novi Sad (Serbia), Ujhorod (Ucraina), Rona de Sus (Maramure?) ?i Cornu?el-Banat (Cara? Severin), dar ?i de etnici ucraineni din jude?ul nostru: Gottlob, Soca, Remetea Mic? ?i ?tiuca.

Comments

comments

About the Author