Drama unor timisoreni, problema autoritatilor locale

Posted on ian. 19 2011 - 6:29am by petre

Peste o sut? de timi?oreni au r?mas pe drumuri n luna ianuarie a anului trecut, dup? ce blocul lor a explodat n urma neglijen?ei unuia dintre locatari. Oamenii au primit cazare din partea prim?riei la internatul unui liceu din Timi?oara, dar drama lor pare s? nu-?i g?seasc? sfr?itul, deoarece nu au bani s?-?i reabiliteze imobilele.

Mar?i, o femeie care a refuzat s?-?i p?r?seasc? locuin?a a murit. St?tea n condi?ii de nedescris, printre d?rm?turi, f?r? ap? ?i f?r? c?ldur?, n plin? iarn?. Autorit??ile locale dau vina unele pe altele, iar timi?orenii care de mai bine de un an ?i duc traiul n internatul unui liceu nu ?tiu de unde s? mai cear? ajutor.

Ar fi nevoie de 100.000 de euro pentru repara?ii, iar autorit??ile locale nu au de unde s?-i scoat?. Prefectul spune c? a f?cut presiuni la Guvern, dar nici acolo nu sunt bani. Mai mult, timp de peste un an, blocul a fost p?zit, dar nici pentru plata paznicilor nu sunt bani.

Primarul Timi?oarei afirm? c? municipalitatea a f?cut totul pentru a-i ajuta, dar c? nu poate s? asigure bani din bugetul local, deoarece acest lucru nu este legal. Gheorghe Ciuhandu spune c? Guvernul ar s? aloce bani, a?a cum s-a ntmplat n anul 2001, cu un eveniment asem?n?tor ?i a?a cum a trimis bani n Bac?u, unde doar parterul unui bloc a fost cuprins de un incendiu.

La Bac?u acum o lun? s-au dat bani, la Timi?oara nu se dau. n 2001 am avut un precedent. Nu ?tiu la c?i oameni din Timi?oara le-ar conveni s? pl?teasc? din banii lor repara?iile unui bloc privat. O s? reiau problema n Consiliul Local, asta este tot ce pot s? fac, dar f?r? populismele care au fost pn? acum, a declarat Ciuhandu. Primarul mai spune c? a purtat o coresponden?? ?i cu prefectul, dar f?r? rezultate concrete.

De cealalt? parte, reprezentanul guvernului n teritoriu, Mircea B?cal?, ne-a m?rturisit c? a f?cut tot ce se putea pentru blocul de pe strada Constantin Br?iloiu.

Inclusiv am adoptat ?i o hot?rre a Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? pentru a reu?i s? lu?m din fondul de urgen?? al Guvernului. Dar Guvernul intervine acolo unde sunt calamit??i ?i ale c?ror pagube dep??esc sute sau milioane de euro. La Bac?u este o alt? problem?, acolo este vorba de o defec?iune la conducta E.On. Nu ?tiu care este rela?ia dintre E.On ?i Guvern. Eu continui s? depun eforturi pe lng? guvern, ne-a spus B?cal?. Prefectul este de p?rere c? dac? reprezentan?ii prim?riei doreau s? g?seasc? o solu?ie pentru timi?orenii de pe Br?iloiu, o g?seau.

Comments

comments

About the Author