Domnule primar, avem soluția! Clarificări privind tema metroului de la Timișoara

Posted on ian. 14 2015 - 5:36pm by petre

Miercuri, biroul de presăal Primăriei Timișoara a dat publicității un comunicat intitulat „CLARIFICARE
privind așa-numita temăa „metroului” din Timișoară„ prin care primarul Timișoarei vrea sălămurească, firește, povestea cu metroul.

Trecând peste introducerea nefericită(credem noi), prin care primarul apreciazăcăpresa a relatat în „general defectuos„ chestiunea,  domnul Nicolae Robu explicăcăde fapt toatăpovestea cu metroul pleacăde la bunele sale intenții (de care nu ne îndoim niciun pic) de a scăpa orașul de calea feratăcare străbate zona centrală, obstrucționând traficul și punând serioase piedici dezvoltării moderne a infrastructurii urbane.

Mulțumim pe aceastăcale domnului primar pentru căurmărește rezolvarea acestei probleme, pe care ziarul Timișoara Știri o ridicăde ani de zile. Anul trecut de exemplu, când domnul primar a difuzat pe rețelele sociale o listăcu mai multe probleme ale orașului, rugând timișorenii săstabileascăo ordine a priorităților, noi am fost aceia care am completat sondajul primarului cu punctul privind scoaterea liniei ferate din oraș, chestiune votatăapoi ca prioritarăde mulți repondenți ai chestionarului primarului.

Revenind la metrou, primarul Nicolae Robu lămurește azi ceea ce ar fi trebuit presa săînțeleagădin declarațiile precedente și spune căprivitor la problema liniilor ferate din Timișoara ar exista 3 soluții:

„Având în vedere 1 și 2, eu (primarul Nicolae Robu n.n.), ținând la Timișoara (!!!), consider căliniile de cale feratătrebuie sădisparădin poziția actuală. Sunt trei soluții:
(i) ducerea liniilor de cale feratăîn afara orașului
(ii) ridicarea liniilor de cale feratăpe estacadă
(iii) ducerea liniilor de cale feratăîn subteran„

Din păcate, toate cele trei soluții (dintre care primarul crede căultima e cea potrivită) sunt scumpe.

Astfel cănoi am identificat o a patra soluție, FOARTE SIMPLĂ ȘI FOARTE IEFTINĂ!

Care?

Romania_rail (721x519)

Linia feratădin oraș săfie pur si simplu desființată! Punct. Partea frumoasăa soluției noastre este căprin aceastămetodănu va fi afectatănicio relație feroviarăcare pleacă, ajunge sau tranziteazăTimișoara. Cum așa? Simplu de tot. La fel ca în alte mari orașe europene, care au mai multe gări, nu e obligatoriu ca trenurile care ajung sau pleacădin oraș sătreacăprin fiecare garăîn parte, în cazul nostru prin Gara de Est și prin Gara de Nord.  (adicăce, dacăplec la București trebuie obligatoriu săo fac din Gara de Nord? Nu măpot urca în tren și din cea de est? Și viceversa.)

 

Astfel, de exemplu, cele mai multe relații feroviare care leagăTimișoara au în orașul nostru punct de plecare sau punct terminus. Mai clar, trenurile care vin dinspre București (Craiova, Constanța) sau dinspre Ardeal (Deva, etc.) vor avea punct terminus la Gara de Est și vor pleca înapoi tot de acolo. Trenurile spre Arad, Oradea, Reșița, Jimbolia, cele pe relațiile internaționale (Serbia, Ungaria) vor pleca și vor avea punct terminus în Gara de Nord.

Rămân de rezolvat trenurile care tranziteazăTimișoara, dar acelea sunt foarte puține (București – Belgrad, București – Budapesta, etc). Pentru acestea existăo soluție la fel de simplăși GRATUITĂ: de la Lugoj, așa cum se poate vedea pe harta liniilor ferate existente deja (deci nu mai trebuie construcții suplimentare, exproprieri, studii de fezbilitate, etc.) trenurile vor ajunge în Gara de Nord din Timișoara prin Buziaș!

Partea frumoasăa acestei soluții GRATUITE  (pentru Timișoara și cu costuri minime pentru CFR) este căpoate fi implementatăîn câteva luni, cu bunăvoința CFR-ul de a modifica planificarea mersului trenurilor.

Înfinal, domnule primar, vreau săreiterez susținerea pe care redacția noastrăvi-o acordănecondiționat (de nimic, contracte de publicitate, deplasări la Bruxelles, s.a.m.d.) în orice demers pe care îl faceți spre binele comunității din care, pânăla urmă, toți facem parte. Chiar și metroul e o soluție FOARTE UTILĂ pentru oraș, în condițiile în care, așa cum chiar dumneavoastră, domnule primar, ați spus-o, orașul și-o va permite.

Petre Irimuș

 

PS

Precizăm călinia feratăpe care circulăacum toate trenurile importante între Timișoara și Lugoj este o linie simplă, electrificată. Linia feratădintre Timișoara și Lugoj via Buziaș, pe care noi propunem doar devierea a două-trei trenuri pe zi, e tot simplă, dar neelectrificată.

Dar și calea feratăTimișoara – Jimbolia pe care circulătrenurile internaționale Bucuresti – Belgrad e neelectrificata. Și ce? Existălocomotive Diesel cu performanțe excelente, dovadăcăîn Europa existăîncălinii de mare viteze neelectrificate. Și ce mai conteazăla cele 8-9 ore pe care le face „internaționalul” București – Budapesta, de exemplu, de la București pânăla Timișoara, câteva minute în plus sau în minus pe cei 60 de kilometri intre Lugoj și Timișoara? Înplus, nu se mai pierde timpul la tranzitarea cu vitezămicăa Timisoarei între Pădurea Verde și Gara de Nord.

Oricum, o linie feratăneelectrificatăe mai bunădecât una care, încă, nu există!

Adicăcea subteranăpe care Timișoara ar putea săo realizeze cândva. Așa că, pânăgăsim bani, apoi dupăce găsim bani, pânăconstruim (sănu uităm căla Timișoara un tunel de 100 de metri dureazădoi ani, cu finanțarea asigurată, așa căun metrou de 10 kilometri….) soluția eliminării liniei ferate între Gara de Nord și cea de Est și devierea traficului a două-trei trenuri doar prin Buziaș rezolvăprobleme URIAȘE de trafic ale orașulu, pânăcând se va putea mai bine.

E oricum mai ieftin și mai rapid sămodernizezi o cale feratăexistenta deja decât săconstruiești una nouă, prin subteran sau la suprafață.

Comments

comments

About the Author