Dezvăluirile fostului primar Ciuhandu despre PROBLEMA CASELOR ÈšIGĂNEȘTI

Posted on nov. 21 2013 - 11:27pm by petre

Înurma conflictului dintre primarul Nicolae Robu și viceprimarul Traian Stoia, a fost readusăpe tapet problema caselor țigănești din Timișoara. Mai mult decât atât, ea a fost exacerbată, astfel încât imaginea orașului nostru a ajuns săfie una de oraș ocupat cu palate cu turnulețe. Nu o dată, s-a încercat săse arunce anatema caselor țigănești pe fosta administrație. Iatăce spune primarul din perioada 1996-2012, Gheorghe Ciuhandu, despre aceastăsituație:

DupăRevoluție, în perioada 1990 – 1995, mulți rromi mai bine situați au început săridice pe raza orașului, în diverse zone (Aleea CFR, Aleea Demetriade, Fratelia etc.), case cu turnulețe, străine tradiției locale. Este ceea ce se numește în limbaj curent „case țigănești„. Nici o autoritate abilitatănu a fost interesatăde proveniența banilor cu care se cumpărau terenuri și se ridicau astfel de case sau dacăaverile acestor persoane erau licite sau nu.
În1996, în evidența Primăriei Timișoara existau cca. 35 astfel de case; unele aveau autorizații de construire, altele aveau documentații tehnice incomplete sau deloc. Pentru lucrări efectuate fărăautorizație de construire/nerespectarea autorizației, în perioada anterioarăanului 1996 s-au întocmit procese-verbale la un număr de 19 adrese.
Precizez încăo datăcăPrimăria nu are dreptul săverifice proveniența banilor. Din punct de vedere urbanistic, Primăria poate verifica și sancționa doar construcția care nu respectăautorizația sau nu are autorizație de construire.
Îndecursul activității de primar, am dispus întocmirea de procese verbale la un număr de 91 de case, mare parte din acestea ajungând în instanță. Faptul căprocesele treneazăani de zile pe rolul instanțelor judecătorești nu poate fi imputat Primăriei Municipiului Timișoara. La nivelul anului 2008, am avut, de exemplu, în jur de 250 de procese!
Când am avut sentințe definitive, irevocabile și executorii, am procedat la demolări. Demolări de case s-au făcut la următoarele adrese: str. Pasteur 2, Calea Aradului 81, str. Ialomița 51, str. Șt. O. Iosif 36 – 38, str. Glad 29, Bv. Mihai Viteazul 5, str. Prislop 7. De asemenea, s-a demolat o capelăîn cimitirul din Calea Buziașului.
Am avut întâlniri, atât cu reprezentanții etniei rrome, cât și cu cei ai instituțiilor abilitate, solicitând un singur lucru: respectarea legii. Prin HCL 52/1999 am introdus în circuitul public Regulamentul de Urbanism – Cartier Cetate Timișoara, menit a proteja zona monumetelor istorice. Înacest sens, în ultimii trei ani au fost întocmite mai multe referate pentru sesizarea organelor de urmărire penalăprivind executarea de lucrări fărăautorizație în zona de protecție a monumentelor istorice. Singura entitate care s-a raliat demersurilor Primăriei Timișoara a fost Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției, dar deocamdatăfărărezultate vizibile.
Îniunie 2012, pe rolul instanțelor era un număr de 19 procese în diverse faze, cu referințăatât la demolări, cât și la anulări de contracte de vânzare-cumpărare privind diverse imobile. Înacest sens, din constatările făcute în timp a rezultat căatât chiriașii deveniți proprietari pe L 112/1995, cât și proprietarii reintegrați în drepturi pe L 10/2001 sau prin sentințe judecătorești, preferau să-și vândăproprietățile așa-zișilor „țigani de mătase„, contribuind prin aceasta la degradarea și transformarea unui valoros fond imobiliar în kitsch-ul numit „case țigănești„.
Înprevenirea și combaterea acestor situații, apreciez căse impune în continuare o colaborare strânsăa Primăriei cu instituțiile abilitate ale Statului (Poliție, Administrație fiscală, Parchet, instanțe etc.), cât și cu birourile notariale, avocațiale și de proiectare, pentru a se genera o politicăși o atitudine comune împotriva tuturor acelora care nu respectălegislația și regulamentele urbanistice în vigoare, cât și pentru depistarea provenienței fondurilor din care se construiesc aceste case.
Gheorghe Ciuhandu

Procese aflate pe rol la data alegerilor din iunie 2012:

Dosar nr. 1313/2009 – Acțiune în constatare și demolare imobil construit fărăautorizație de construire peste cel existent în str. Musorski nr. 7. Cauza se aflăpe rolul Tribunalului Timiș.
Dosar nr. 287/2011 – Anulare executare silităpornităîn baza dispoziției de demolare privind construirea unei capele funerare în Cimitirul din Calea Buziașului. Cauza se aflăpe rolul Judecătoriei Timișoara.
Dosar nr. 5/2008 – Constatare nulitate contract de vânzare cumpărare privind imobilul din str. Detunata nr. 6.
Dosar nr. 752/2011 – Constatare nulitate contract de vânzare cumpărare privind imobilul din bdul CD Loga nr. 40A. Cauza se aflăpe rolul Judecătoriei Timișoara.
Dosar nr. 833/2011 – Constatare nulitate contract de vânzarecumpărare privind imobilul din str. 7 Aprilie nr. 2. Cauza se aflăpe rolul Judecătoriei Timișoara.
Dosar nr. 834/2011 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. 1 lit. a din Legea nr. 50/1991 republicatăla imobilul de pe bdul CD Loga nr. 50. Cauza se aflăpe rolul Judecătoriei Timișoara.
Dosar nr. 1460/2010 – Aducerea imobilului de pe str. Cluj nr. 7 la starea inițială. Cauza a fost câștigatăde Primăria Municipiului Timișoara. Pârâtul a formulat apel la care a renunțat la data de 23.09.2011.
Dosar nr. 1418/2010 – Aducerea imobilului de pe str. Mihai Viteazu nr. 18 ap. 3 la starea inițială. Cauza a fost câștigatăde PMT la 27.09.2011. Pânăîn prezent nu am primit comunicarea instanței, care este susceptibilăde exercitarea căilor de atac.
Dosar nr. 1211/2009 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. 1 lit. A din Legea nr. 50/1991 republicatăla imobilul de pe str. Beethoveen nr.1, ap.4 și 5. Pânăîn prezent nu am primit rezoluția de soluționare a plângerii penale.
Dosar nr. 783/2011 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevazute de art. 24 alin.1 lit.a din Legea 50/1991 republicatăla imobilul de pe str. Cluj nr. 7. Pânăîn prezent nu am primit rezoluția de soluționare a plângerii penale.
Dosar nr. 986/2006 – Constatare nulitate contract de vânzarecumpărare privind imobilul din str. Mihai Viteazu nr. 26. Cauza a fost câștigatăde Primăria Municipiului Timișoara la 12.04.2011.
Dosar nr. 791/2010 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. 1 lit.a din Legea 50/1991 republicatăla imobilul de pe str. Mihai Viteazu nr.22. Cauza este pe rolul Judecătoriei Timișoara.
Dosar nr. 1735/2010 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. 1 lit.a din Legea 50/1991 republicatăla imobilul de pe bv. Regele Carol nr.6. Pânăîn prezent nu am primit rezoluția de soluționare a plângerii penale.
Dosar nr. 163/2011- -Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. 1 lit a din Legea 50/1991 republicatăla imobilul de pe bv. C.D.Loga nr.33. Pânăîn prezent nu am primit rezoluția de soluționare a plângerii penale.
Dosar nr. 1717/2008 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin.1 lit. a din Legea 50/1991 republicatăla imobilul de pe bv. C.D. Loga nr.56. La data de 23.09.2011 Parchetul de pe lângăJudecătoria Timișoara a dispus scoaterea de sub urmărire penalăa pârâtului și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ.
Dosar nr. 50/2011 – Plângere penalăpentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin 1 lit a din Legea nr. 50/1991 republicatăla imobilul de pe bdul Mihai Eminescu nr. 6. Pânăîn prezent nu am primit rezoluția de soluționare a plângerii penale.
Dosar nr. 1027/2011 – Anularea și suspendarea autorizației de construire nr. 134/08.02.2011 privind executarea unor modificări la fațada imobilului din Timișoara, bdul CD Loga nr. 22, beneficiar Căldăraș Vișinel și Mariana. Prin încheierea din data de 01.02.2012 rămasădefinitivăși irevocabilăs-a admis acțiunea noastrăși s-a dispus suspendarea autorizației de construire nr. 134/08.02.2011.
Dosar nr. 113/2012 – Plângere contravenționalădepusăde Căldăraș Vișinel împotriva procesului verbal nr. 95/579/21.12.2011 prin care a fost amendat pentru nerespectarea Autorizației de Construire nr. 2410/22.10.2009. Judecătoria Timișoara prin sentința civilănr. 10560/17.04.2012 a respins plângerea formulatăde Căldăraș Vișinel. Cale de atac.

Comments

comments

About the Author