Deportarea etnicilor germani din Romania in URSS, o istorie documentara

Posted on nov. 21 2010 - 9:19am by petre

O expozi?ie organizat? de cercet?torii Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii ?i Reuniunea Fo?tilor Deporta?i n URSS a fost vernisat? n aceast? s?pt?mn?, la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timi?oara, n prezen?a cercet?torilor CNSAS Denisa Budeanc?, Liviu Burlacu ?i Cristina Anisescu, precum ?i a Pre?edintelui Asocia?iei Fo?tilor Deporta?i n URSS, Bernhard Fischer, a consulului german la Timi?oara, Klaus Brennecke, a Pre?edintei de onoarea a Fo?tilor Deporta?i n URSS, Elke Sabiel, ?i a doamnei Hannelore Baier.

Expozi?ia s-a bucurat de o larg? audien??, la ntlnire fiind prezen?i numero?i deporta?i germani n URSS care, n perioada 1945-1950, au f?cut cuno?tin?? cu temutele lag?re de munc? din fosta Uniune Sovietic?. Expozi?ia s-a axat pe consecin?ele directe ?i indirecte ale deport?rii, pe deportarea reflectat? n statistic? ?i pe deportare prin prisma documentelor securit??ii.

Tot cu acest prilej a vorbit ?i Teodor Stanca, pre?edintele Asocia?iei Fo?tilor De?inu?i Politici din Timi?oara, care a precizat: n loc ca deciden?ii din aceast? ?ar?, cei care ne conduc, s? ncerce o repara?ie moral? att pentru dumneavoastr?, cei deporta?i n URSS, ct ?i pentru noi, fo?tii de?inu?i politici, ei a?teapt? ca ncet-ncet s? ne stingem cu to?ii. Astfel nu vor mai avea nici un fel de obliga?ii.

Cercet?torul CNSAS Liviu Burlacu a precizat: Cu ajutorul a 60 de documente, eu voi prezenta ntr-o form? organizat? ceea ce dumneavoastr?, cei din sal?, a?i tr?it cu ani n urm?. Cele 60 de documente prezente n aceast? expozi?ie au fost detectate din peste alte 400 care ne-au stat la dispozi?ie. Trebuie s? precizez c?, de?i deport?rile au fost f?cute dup? anumite criterii, s-au f?cut ?i numeroase abuzuri, n bun? parte din partea jandarmilor din mediul rural, de c?tre poli?ie – n mediul urban ?i de comisarii ru?i prezen?i n Romnia. Majoritatea deporta?ilor s-au rentors n ?ar? pn? n anul 1951.

Ani Mikovetz deportat? n URSS

Ast?zi are 85 de ani, dar un suflet tn?r, ?i ne poveste?te: M-au luat n Rusia pentru c? m? chema Leiher, dup? numele de fat?, ?i am stat doi ani deportat? acolo. Fratele meu a stat cinci ani, iar tat?l meu doi ani ?i jum?tate. Doar mama a r?mas singur? acas?, n Romnia, s? aib? grij? de ntreaga gospod?rie. Dumnezeu ne-a ajutat s? ne ntoarcem cu to?ii s?n?to?i ?i ntregi din Rusia. Pot s? v? spun c? via?a de acolo nu a fost grea, ci foarte grea. Ne sculau diminea?a, la ora 5, ?i dup? o sup? goal? de varz? munceam o zi ntreag? la cariera de piatr?. Sp?rgeam piatra, dup? care o c?ram cu targa. A fost un co?mar.

Bernhard Fischer, pre?edintele Asocia?ia Fo?tilor Deporta?i n URSS

Are 84 de ani, dar se ?ine nc? foarte bine. Am petrecut cinci ani n Rusia. Am fost la Zaporoje, am lucrat la reconstruc?ia unei fabrici de aluminiu. Trebuie s? v? spun c? am muncit din greu, dar nu munca mi s-a p?rut cea mai groaznic?, ci foametea pe care am ndurat-o acolo. Treceau zilele una dup? alta, f?r? nicio speran??. Am fost deportat n ianuarie 1945 n Rusia ?i m-am ntors n 27 decembrie 1949, la Bacova. Dup? statistici, se pare c? au fost deporta?i 46.000 de nem?i ?i numai din Timi?, peste 30.000. Ast?zi, n statisticile noastre, mai sunt 340 de fo?ti deporta?i n URSS, din care doar 140 se mai g?sesc la Timi?oara. Cu toate greut??ile prin care am trecut, trebuie s? v? spun c?, la 84 de ani, eu nu am fost niciodat? ca pacient la vreun spital, ci doar ca vizitator. Dumnezeu, pe care nu l-am uitat niciodat?, m-a ajutat s? supravie?uiesc.

Gabriela Haivas, n?scut? Wisenmeyer:

Am stat cinci ani n Rusia ?i am fost mutat? n patru lag?re. La Elenovka am lucrat n construc?ii, la o cale ferat?, ?i c?ram ?inele ?i traversele n spinare. Cnd le-am spus ru?ilor c? asta nu e munc? de femeie, mi-au spus c? la ei nu e nicio deosebire ntre femei ?i b?rba?i. Apoi am lucrat ntr-o baie public?, unde mi-a fost mai u?or. Am mai fost n lag?rele de la Verovka ?i Bolovinka, perioad? n care, doi ani, am lucrat ntr-o min?. M-a ajutat Dumnezeu s? m? ntorc cu bine n ?ar? ?i acas?.

O istorie documentar?
Interviu acordat n exclusivitate Ziarului Timi?oara de cercet?torul CNSAS, Liviu Burlacu cu ocazia vernis?rii expozi?iei Deportarea etnicilor germani din Romnia n URSS

-Considera?i aceast? expozi?ie o repara?ie moral? f?cut? etnicilor germani?

-Nu putem spune c? ar fi vorba despre o repara?ie moral?. n realitate, este ceva mult mai mult. Noi c?ut?m, tocmai prin modalitatea de expunere a acestor documente, s? prezent?m celor care au trecut prin acest proces al deport?rii, iar celor care sunt descenden?ii acestora, s? le d?m posibilitatea de a vedea documentele timpului, emise de autorit??ile romne?ti la vremea respectiv?. Scopul este de a reconstitui, pornind de la un moment general, o situa?ie concret? a fiec?rei familii, a fiec?rei persoane, cu amintirile ?i tr?irile pe care le-au avut la vremea respectiv?. M? bucur foarte mult c? din auditoriu au f?cut parte persoane care, n mod sigur, au trecut prin aceste momente. Ceea ce am c?utat noi s? realiz?m a fost nu s? le aducem aminte ceea ce s-a ntmplat atunci, poate chiar nici ei nu doresc lucrul acesta, ci s? vad? ce a nsemnat activitatea oficial? pe care un om de rnd nu o poate surprinde.

-Din statisticile dumneavoastr?, au fost mul?i etnici germani deporta?i din Romnia?

-Din punct de vedere al num?rului deporta?ilor, situa?ia este nc? destul de neclar?. Documentele pe care le-am prezentat men?ioneaz? 45.650 de germani din Romnia deporta?i n URSS. Istoricii ns? vehiculeaz? un num?r mult mai mare, pn? la 80.000 de deporta?i. Lucrul acesta cred c? reprezint? un capitol al deport?rii care, pentru istorici n special ?i pentru cei interesa?i de problem?, este un capitol deschis. Este dificil s? d?m un num?r exact dar probabil c? n viitor, prin str?daniile istoricilor, se va putea stabili cu exactitate num?rul lor.

-Deci, documente exist?, dar trebuie cercetate?
-Trebuie cercetate, puse la cap la cap, identificate, pentru a stabili num?rul exact al deporta?ilor. Spuneam n cursul prezent?rii expozi?iei, popula?ia care a fost mobilizat? ?i deportat? n URSS a fost consemnat? n tabele. Aceste tabele trebuie coroborate, trebuie alc?tuit? o baz? de date cu numele celor deporta?i, dup? care se poate ajunge la o concluzie ?i la num?rul exact al celor care au ajuns n URSS.

-Deporta?ii n URSS sosi?i apoi n ?ar?, s-au trezit, n urma na?ionaliz?rii ?i a colectiviz?rii f?r? bunuri ?i, mai mult, o parte dintre ei au fost deporta?i din nou, de data aceasta n B?r?gan…

-Ajun?i n ?ar?, n cursul anilor 50, mul?i dintre ei au fost deporta?i din nou, n B?r?gan ?i nu numai. Abia dup? deschiderea arhivelor Securit??ii s-a creat un cadru propice analizei acestui fenomen, iar acest lucru vine oarecum trziu. Cu toate acestea, consider c? aceast? munc? trebuie f?cut? pn? la cap?t ?i, desigur, acest lucru, chiar ar fi un fel de repara?ie moral? fa?? de suferin?ele germanilor care au fost deporta?i n URSS.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG?

Comments

comments

About the Author