Declarația comună a responsabililor statelor participante la Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Posted on Oct 23 2017 - 3:42pm by petre

Al șaselea Forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, organizat la Budapesta între 17-19 octombrie 2017 (Ungaria deținând până anul acesta președenție SUERD) s-a concretizat printr-o declarație comună a miniștrilor responsabili de implementarea SUERD din cele 14 țări membre.Dunare Forum_01

Noi, miniștrii responsabili de punerea în aplicare a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (denumită în continuare „SUERD”) – recunoscând declarațiile ministeriale ale forumurilor anuale anterioare – dăm următoarea declarație comună cu ocazia celei de-a șasea ediții anuale a Forumului SUERD care are loc la Budapesta, Ungaria.

Credem că problemele de securitate energetică regională, dezvoltarea infrastructurii și
conectivitatea curată se află în centrul dezvoltării și prosperității noastre economice viitoare. Aceste subiecte se bazează pe cooperarea regională în domeniile cercetării și inovării în vederea promovării
dezvoltarării și competitivității regiunii Dunării. Trebuie să abordăm aceste probleme într-o manieră holistică și integrată, luând în considerare perspectivele și experiențele actorilor locali și societății civile ca factori importanți și beneficiari ai SUERD.

Această atitudine combinată cu o abordare de jos în sus ar putea crește semnificativ proprietatea tuturor actorilor implicați, inclusiv societății civile.

În ceea ce privește securitatea energetică, pe măsură ce actualul deceniu se apropie cu repeziciune, recunoaștem că harta rutelor de aprovizionare cu gaze din Europa Centrală și de Sud-Est va fi supusă unor transformări majore în următorii ani. O serie de evoluții politice importante sunt preconizate până în 2019, rezultând, printre altele, necesitatea de a regândi rolul pe care Strategia UE pentru Regiunea Dunăreană îl joacă în avansarea securității energetice regionale după 2020.
Subliniem urgența diversificării surselor de energie și a rutelor de aprovizionare prin completarea rețelelor de transport a gazului regional cu noi conexiuni, permițând astfel accesul la noi proiecte de infrastructură, de exemplu Coridorul de Sud al Gazului, care este proiectul de diversificare esențial al Uniunii Europene, și reiterăm necesitatea finalizării altor proiecte de conectivitate între membrii SUERD. În acest sens, există o serie de platforme europene care oferă baza pentru rețelele de gaz și energie electrică complet interconectate în regiunea Dunării.
De asemenea, reafirmăm sprijinul acordat activităților părților interesate din regiune care vizează creșterea pieței
de cooperarea în domeniul cercetării și implementării unei energii eficiente, durabile, flexibile și integrate.

Credem cu tărie că dezvoltarea infrastructurii regionale este esențială pentru asigurarea și dezvoltarea economică durabilă și stabilă a regiunii. (…)

Prin urmare, solicităm tuturor actorilor naționali din cadrul Strategiei UE pentru Regunea Dunării să continue dezvoltarea coridoarelor TEN-T, a rețelelor capilare, luând în considerare elementele Infrastructurii Verzi – în același timp crescând în continuare numărul punctelor de trecere a frontierei în interiorul regiunii, cu condiția ca aceasta să se facă în logica dezvoltării coridoarelor TEN-T și a infrastructurii verzi.

Recunoaștem impactul transformativ al evoluțiilor tehnologice revoluționare din sectorul transporturilor. Schimbarea în desfășurare a dependenței de combustibilii fosili tradiționali spre soluții energetice ecologice este tot mai evidentă. În acest scop, noi îndemnăm toate părțile interesate la nivel național să exploreze opțiunile avansate de integrăre a astfel de energii,
soluții aflate în portofoliile energetice naționale. Atenția și sprijinul fără precedent din partea întreprinderile private ca factori cheie ai procesului permit proliferarea rapidă a
tehnologiile curate din sectorul transporturilor din întreaga lume, care trebuie să preocupe toți factorii de decizie naționali pentru a reacționa în consecință. Promovarea utilizării vehiculelor cu emisii reduse care utilizează combustibili alternativi merge mână în mână cu crearea unei rețele de alimentare și reîncărcare regionale de încredere.

Cu acest scop, noi încurajăm finanțarea continuă și susținerea programelor de cercetare și dezvoltare cu obiectivul de a promova răspândirea transportului curat în regiune.
Aplicarea cu succes a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării este posibilă numai cu
realizarea tuturor proiectelor strategice, susținute, pe de o parte, cu fonduri UE și naționale, și pe de alta, prin cooperarea strânsă între țările participante. În acest sens, Programele europene de cooperare teritorială – în toate formele lor, fie ele interregionale, transnaționale sau
transfrontaliere – sunt mecanisme de sprijin extrem de relevante în virtutea celor peste 20 de ani ani de experiență în finanțarea și facilitarea cooperării între țări. Utilizarea optimă a resursele financiare disponibile sunt o condiție prealabilă pentru valorificarea pe deplin a potențialului SUERD și a
programelor sale.

Mai mult, avem convingerea că SUERD și instrumentele de finanțare care funcționează în regiunea Dunării ar trebui să fie aduse la congruență maximă.

Comments

comments

About the Author