Curtea Constituțională a declarat neconstituţională obligativitatea participării la şedinţa de informare privind medierea

Posted on Mai 7 2014 - 6:21pm by petre

Obligativitatea participării la şedinţe de informare privind avantajele medierii – inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor, pentru a fi soluţionate astfel conflictele – este neconstituţională, a decis, miercuri, Curtea Constituţională.

Judecătorii Curţii Consituţionale au admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate a două articole din Legea 192∕2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Primul articol declarat neconstituţional arată că „dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege”.

Totodată, judecătorii CC au decis este neconstituţional şi articolul conform căruia „instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop”.

Decizia de miercuri este definitivă şi general obligatorie.

Aceasta urmează să fie comunicată celor două camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti.

Comments

comments

About the Author