Cursuri de perfectionare pentru medicii dentisti

Posted on nov. 16 2010 - 12:32pm by petre

Peste 1.500 de stomatologi din toat? ?ara vor participa n urm?torii trei ani la cursuri de perfec?ionare ?i specializare. Dintre ace?tia, 600 de medici nu vor scoate niciun leu din buzunar pentru participare.

Proiectul are ca scop cre?terea competitivit??ii ?i mbun?t??irea serviciilor oferite pacien?ilor, iar n cadrul s?u vor fi distribuite 10.000 de manuale ?i 30.00 de ghiduri pentru medicii denti?ti.

n Romnia migra?ia este ngrijor?toare, iar medicii aplic? tratamente diferen?iate n func?ie de vrsta ?i de regiunea t?rii, sus?ine Florin L?z?rescu, managerul proiectului.

Decanul Facult??i de Medicin? Victor Babe?, prezent la eveniment, consider? c? problemele privind preg?tirea ?i dot?rile medicale vor avea de c?tigat prin acest proiect.

Proiectul DENT este primul proiect cofinan?at din Fondul Social European ?i se desf??oar? pn? n octombrie 2013. Cei mai ineresa?i sunt studen?ii ?i medicii tineri, dintre care 60 de speciali?ti vor face schimburi de experien?? n str?in?tate.

Comments

comments

About the Author