Cum pot fi atrase fondurile nerambursabile pentru microîntreprinderi – seminar de informare organizat de ADR Vest la Timișoara

Posted on mai 28 2019 - 9:40pm by petre

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest, a început seminariile de informare cu privire la finanțările nerambursabile disponibile pentru microîntreprinderi.

Microîntreprinderile din Regiunea Vest beneficiază de noi oportunități de finanțare în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi, aferentă Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii a POR. Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 10,77 milioane euro.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, ADR Vest a inițiat seminarii de informare dedicate acestui apel de proiecte în fiecare județ al Regiunii Vest.

În județul Timiș, la Timișoara, evenimentul va avea loc în data de 29.05.2019, de la ora 11:00, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara – Amfiteatrul K1 (Bd. Vasile Pârvan nr. 2b).

În cadrul seminarului, reprezentanții ADR Vest vor prezenta prevederile Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, și anume: criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și anexele aferente.

De asemenea, se va discuta despre probleme și greșeli în elaborarea și transmiterea proiectelor, spețe întâmpinate în evaluarea și selecția proiectelor.

Seminariile de informare sunt deschise tuturor microîntreprinderilor din regiune interesate de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul apelului de proiecte pentru PI 2.1.A a POR.
Participarea la eveniment este gratuită, iar accesul este liber – nu sunt necesare confirmarea prezenței sau o înscriere prealabilă.
***

Vă reamintim, apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi este de tip competitiv.
Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://wvw.fonduri-ue.ro/mysmis, în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 8 noiembrie 2019, ora 12:00.
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
În cadrul PI 2.1.A vor putea solicita finanțare societățile și societățile cooperative care:
se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, pentru investiții localizate în mediul urban;
au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile sunt precizate în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul ADR Vest (secțiunea  POR 2014-2020/Ghiduri de finantare/ Apeluri lansate)

– https://adrvest.ro/microintreprinderi-2/ și pe pagina web a programului Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/ro/.

Comments

comments

About the Author