Conferința Naționalăa Mediatorilor de la Timișoara deschide perspective noi medierii în România

Posted on nov. 7 2014 - 2:43pm by petre

Sala de conferințe a Consiliului Județean Timiș a găzduit, vineri, 7 Conferința Naționalăa Mediatorilor cu tema „Medierea – răspunsul unei societăți moderne la conflict„.DSC_9764 (721x478)

La eveniment, organizat pentru prima datăafara Bucureștiului, au luat parte aproape douăsute de mediatori, din toate zonele țării, reprezentanți ai profesiilor juridice, reprezentanți ai sistemului de justiție, reprezentanți ai instanțelor și ministrul justiției.

Deși legislația medierii în România a fost modificatăîn mod repetat, și, din păcate, nu în sensul încurajării acestei soluții alternative de rezolvare a conflictelor, totuși voința de corelare a cadrului legislativ și a practicilor instanțelor cu procedurile și practicile din majoritatea statelor europene care au adoptat medierea ca procedurăuzualăde rezolvare a unor tipuri de conflicte, mesajul transmis la Conferința naționalăde ministrul justiției, Robert Cazanciuc, și de reprezentanților instanțelor judecătorești este unul încurajator.DSC_9760 (721x478)

Astfel din lucrările Conferinței Naționale a Mediatorilor a rezultat concluzia necesității continuării eforturilor pe mai multe direcții, în principal pe cea a popularizării medierii și a avantajelor acestei proceduri în rândul populației și pe cea de continuare a eforturilor de armonizarea a legislației românești în materie cu cea din statele europene și cele din lume cu tradiție în rezolvarea alternativăa disputelor.

La pupitrul Conferinței s-au aflat membrii din conducerea Consiliului de Mediere, Dorin Bădulescu, Zeno Șuștac, Ioan Dedu, corpul tehnic și administrativ al consiliului, care au reușit săorganizeze un eveniment de ținutăși, se va vedea, de utilitate pentru întreaga societate.

Comments

comments

About the Author