Comunistii au castigat alegerile din Moldova/ Rezultatele finale

Posted on nov. 30 2010 - 6:26pm by petre

CEC dup? num?rarea a 100%: PCRM – 39,3%, PLD – 29,4%, PD – 12,7%, iar PL – 10,0%

Dup? num?rarea a 100% din voturi, Partidul Comuni?tilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin,


a ob?inut, la alegerile parlamentare de duminic?, 39,3% din voturile electoratului. Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) al premierului Vlad Filat a ob?inut 29,4% din voturi, Partidul Democrat din Moldova (PDM), al c?rui pre?edinte este Marian Lupu,12,7%, Partidul Liberal (PL) al pre?edintelui interimar Mihai Ghimpu 10,0%, Alian?a Moldova Noastr? (AMN), a ob?inut 2%.

La 28 noiembrie 2010 au avut loc alegerile n Parlamentul Republicii Moldova. La alegeri au participat 39 concuren?i electorali: 20 partide politice ?i 19 candida?i independen?i. Pragul minim de reprezentare n Parlament constituie urm?toarele propor?ii din voturile valabil exprimate n ansamblu pe ?ar?: pentru un partid politic – 4%, pentru un candidat independent – 2%.
Potrivit CEC, alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 n Parlamentul Republicii Moldova snt considerate valabile, prezen?a la vot a aleg?torilor fiind de 59.10%.

n conformitate cu datele electronice, voturile valabil exprimate s-au repartizat dup? cum urmeaz?:

Nr.

d/o

Concurentul electoral

Num?rul
de voturi ob?inute

%

1

Partidul Na?ional Liberal

11096

0.64

2

Partidul Democrat din Moldova

218861

12.72

3

Partidul Liberal

171445

9.96

4

Partidul „Moldova Unit? – ?????? ???????”

8183

0.48

5

Partidul Popular Cre?tin Democrat

9054

0.53

6

Partidul Mi?carea AC?IUNEA EUROPEAN?

21109

1.23

7

Partidul Politic „Patrio?ii Moldovei”

1572

0.09

8

Partidul Politic „Pentru Neam ?i ?ar?”

5199

0.30

9

Partidul Republican din Moldova

1854

0.11

10

Partidul Politic Alian?a MOLDOVA NOASTR?”

35240

2.05

11

Partidul Umanist din Moldova

15454

0.90

12

Partidul Comuni?tilor din Republica Moldova

676291

39.29

13

Partidul Liberal Democrat din Moldova

505638

29.38

14

Candidat independent Ple?ca Valeriu

2725

0.16

15

Partidul Conservator

2086

0.12

16

Candidat independent Gabriel Stati

8180

0.48

17

Partidul Popular Republican

2004

0.12

18

Mi?carea Social-Politic? „RAVNOPRAVIE”

1782

0.10

19

Partidul Social Democrat

10136

0.59

20

Candidatul independent Stepaniuc Victor

1031

0.06

21

Mi?carea Social-Politic? a Romilor din Republica Moldova

2388

0.14

22

Candidatul independent Nazarenco Evgheni

454

0.03

23

Candidatul independent Russu Gheorghe

185

0.01

24

Partidul Muncii

875

0.05

25

Candidatul independent Laguta Maia

1799

0.10

26

Partidului Politic Partidul Ecologist Alian?a Verde” din Moldova

1373

0.08

27

Candidat independent ?mbalist Tatiana

721

0.04

28

Candidatul independent Cereteu Romeo

265

0.02

29

Candidatul independent Brl?teanu Afanasie

509

0.03

30

Candidatul independent Bolotnicov Oleg

199

0.01

31

Candidatul independent Cazac Oleg

198

0.01

32

Candidat independent ?aulean Vitalie

350

0.02

33

Candidatul independent Burghil?-Leonte Elena

369

0.02

34

Candidatul independent Cu?nir Valentina

351

0.02

35

Candidatul independent Demian Alexandru

168

0.01

36

Candidatul independent Iachim Sergiu

171

0.01

37

Candidatul independent Axenova Natalia

681

0.04

38

Candidatul independent Lupa?cu Vasile

399

0.02

39

Candidat independent Banari Sergiu

762

0.04

CEC constat? c? pragul electoral a fost dep??it de 4 concuren?i electorali, care, n cazul valid?rii rezultatelor alegerilor ar urma s? ob?in? mandate de deputat dup? cum urmeaz?:

Partidul Comuni?tilor din Republica Moldova – 42

Partidul Liberal Democrat din Moldova – 32

Partidul Democrat din Moldova – 15

Partidul Liberal – 12

Al?turat men?ion?m c? n cele 75 de sec?ii de votare constituite n afara ??rii au votat circa 65200 aleg?tori. Cei mai activi au fost aleg?torii din Italia (28285), Romnia (9724), Federa?ia Rus? (4330), Portugalia (3642), SUA (2778), Spania (2528), Republica Elen? (2499), Fran?a (2247) ?i Canada (1737).

ntre partidele care potrivit rezultatelor preliminare vor accede n Parlament, voturile valabil exprimate peste hotarele ??rii s-au repartizat dup? cum urmeaz?:

PLDM – 31975 voturi

PL – 16299 voturi

PDM – 5693 voturi

PCRM – 4351 voturi

Comments

comments

About the Author