Ce trebuie săștie românii care se trateazăîn Europa

Posted on apr. 21 2015 - 8:33pm by petre

Românii care vor săplece la tratament în străinătate trebuie săo facăîn cunoștințăde cauză, săse informeze la sursă, și nu la cunoștințe, pentru căaltfel riscăsăplăteascăfoarte mult, a atenționat, marți, președintele Casei Naționale de Asigurări de SĂƒnătate (CNAS), Vasile Ciurchea.

„Vorbimd despre sistemele sanitare din alte țări. Ne uităm la ceilalți și spunem: sistemul din Franța este cel mai bun. Dar dacăîi întrebi pe francezi și ei au foarte multe nemulțumiri. Ne uităm în Germania: sistemul nemțesc este foarte bun. Este adevărat căLegea asigurărilor a fost luatădupăsistemul german – dar am făcut-o noi românește, și atunci e adevărat cănu mai seamănă-, dar și ei au nemulțumiri. Se duce lumea la Viena, la AKH, ca la Mecca, dar și acolo sunt limite. Și de acolo se întorc pacienți nemulțumiți, dar cu costuri foarte mari”, a spus Vasile Ciurchea, marți, la dezbaterea „Drepturile pacienților – între teorie și practică”.

Președintele CNAS a arătat căfoarte mulți pacienți români se duc în afarăfărăa fi bine documentați.

„Noi, Casa de Asigurări, decontăm casei de acolo, nu decontăm pacientului, nu decontăm medicului, nu decontăm clinicii, decontăm casei din țara respectivă. Și decontăm atât cât spitalul are prevăzut în contractul cu casa. Dacădin 100 la sutădin preț spitalul respectiv are contract cu casa 80 la sută, noi decontăm 80 la sută, restul este pe banii pacientului. Pacientul, neștiind de la început, rămâne extrem de surprins și, mai grav, în imposibilitatea de a completa acea sumă, și încep tot felul de discuții, cereri. Dar sunt anumite lucruri pe care nu le putem face pentru cănu ne lasălegea”, a explicat Ciurchea.

CNAS plătește aproximativ 70 de milioane de euro pe an pentru tratamente în străinătate.

„Existădirectiva europeanăcare-ți spune că, dacăla un anume moment nu poți să-ți tratezi un pacient în țară, el poate fi tratat într-un spital dintr-un stat al Uniunii Europene, iar noi (CNAS, n.r.) trebuie săplătim și asta se și întâmplă”, a spus Ciurchea.

Pe de altăparte, el a punctat căRomânia are un corp medical „extrem de bine pregătit”, „cu foarte multădăruire și cu o foarte mare putere de muncă”.

„Niciunde în afarănu stămedicul pânăla 3.00 – 4.00 – 5.00 după-masăsăconsulte toți bolnavii de la ușă. Acolo existăprogram, la 13.00 s-a încheiat programul, medicul a plecat, nu intereseazăpe nimeni cămai sunt încăcinci bolnavi. E adevărat căla ei totul funcționeazăpe bazăde programări, la noi Doamne ferește săprogramezi un bolnav peste trei săptămâni – o lunăla un CT, la un RMN”, a mai spus Ciurchea.

Președintele CNAS a mai enumerat și o serie de obligații pe care pacienții le au pe lângădrepturi: săse înscrie pe lista unui medic de familie; săanunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificari în starea lor de sănătate, săse prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru, săanunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumităcategorie de asigurați, sărespecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului, săaibăo conduităcivilizatăfațăde personalul medico-sanitar, săachite contribuția datoratăfondului și suma reprezentând coplata în condițiile stabilite prin contractul-cadru, săprezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestăcalitatea de asigurat.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author