Ce si-au propus parlamentarii de Timis pentru anul 2011?

Posted on ian. 10 2011 - 9:15am by petre

Reprezint? timi?orenii ?i timi?enii n Parlamentul Romniei ?i trebuie s? lupte pentru binele acestora. Aceasta este principala atribu?ie a parlamentarilor de Timi? care au fost ale?i de timi?eni pentru a duce faima ora?ului de pe Bega ?i a jude?ului Timi? n capitala Romniei.

Deputa?ii ?i senatorii de Timi? au fost ale?i pentru a reprezenta jude?ul Timi? ?i pentru a ini?ia proiecte de legi ?i amendamente care s? ajute capitala Banatului ?i nu numai. Anul ce tocmai a trecut a fost unul destul de dificil n opinia parlamentarilor, lund n considerare criza n care se afl? ?ara noastr?. Prioritare pentru anul acesta sunt Legea Educa?iei, s?n?tatea, renovarea unit??ilor ?colare, centrul intermodal de transport ?i centura Timi?oarei. Citi?i mai jos ce planuri au parlamentarii de Timi? n acest an!

Nicolae Robu, senator PNL

n primul ?i n primul rnd, n luna februarie, o s? continu?m lucrul pe Legea Educa?iei, pentru c? declararea Legii Educa?iei ca ?i constitu?ional? de c?tre curte nu mpieteaz? cu nimic procedura de adoptare normal? a unei asemenea legi n Senatul Romniei. Apoi, voi fi semnatar al unei ini?iative legislative privind alegerile locale ?i probabil dac? la nivelul partidului se va considera c? este adecvat ?i privind alegerile generale care urmeaz? s? se desf??oare n 2012. n legislativ m? voi implica n func?ie de mprejur?ri. Noi, ca partid, vom fi n continuare preocupa?i s? asigur?m reducerea fiscalit??ii, reducerea taxei pe valoare ad?ugat? la 19 la sut?. ?i ca parlamentar voi fi preocupat s? sus?in aceste idei ?i s? m? asigur c? avem o majoritate n acest sens.

Marius Dugulescu, deputat PDL

n primul rnd mi doresc s? fiu prezent n Parlament, deoarece pentru asta am fost ales. mi doresc ?i s? activez n Comisia pentru drepturile omului din care fac parte, dar ?i n Comisia pentru revolu?ionari. Este important? Timi?oara n activitatea mea. Importante sunt centura ocolitoare, mai ales n partea de sud a ora?ului, bazinul olimpic ?i multe altele. Sunt foarte multe proiecte. Este greu de spus pe ce se axeaz? activitatea mea. M? ocup ?i de biroul meu din teritoriu, ofer ?i consiliere juridic? gratuit?. mi doresc s? pot s? particip la multe ntlniri la comisii. Este foarte greu de spus pentru c? tot ce ?ine de Timi?oara este important. Noi avem foarte multe proiecte, noi le propunem, le sus?inem ?i guvernul se ocup? s? le finan?eze.

Alin Popoviciu, deputat PDL

Sunt foarte multe proiecte de care trebuie s? m? ocup. n primul rnd, sper c? n sesiunea din februarie va trece ?i legea referitoare la vr?jitorie. E un proiect la care ?in. Am vreo 60 de ini?iative legislative, iar o parte dintre ele intr? chiar n sesiunea din februarie. M? intereseaz? foarte mult s? promovez o lege prin care fiecare firm? ce are peste 500 de angaja?i s? fie obligat? s? nfiin?eze ?i o cre??. Investi?ia s-ar deduce din profitul firmei, deci nu ar fi o problem?. Mi se pare normal ca orice companie mare s? aib? un c?min sau o cre?? n care angaja?ii s?-?i poat? duc? copiii. Pentru Timi?oara avem foarte multe proiecte. M? intereseaz? n primul rnd s? nceap? lucr?rile la cealalt? jum?tate de centur?, s? nchidem inelul. Este o investi?ie extrem de important? pentru care ne-am b?tut mult. Sper c? va ncepe anul acesta ?i va fi gata undeva n 2012. Dup? mine, este foarte important? ?i dezvoltarea aeroportului. Este nu nod aerian foarte important, pentru asta trebuie ref?cut? pista. Centrul intermodal mai este important, unde avem nevoie de lobby puternic ?i pe care noi, cei de la PDL, chiar l facem. Asta nseamn? c? Timi?oara va deveni unul dintre cele mai importante noduri, inclusiv aerian, terestru, feroviar. Ar mai fi multe proiecte, dar acestea sunt cele mai importante.

Horia Cristian, deputat PNL

Pentru Parlament am dou? proiecte importante de care m? ocup. Este unul legat de reforma sistemului de asigur?ri de s?n?tate. La nivelul Comisiei de s?n?tate s-a format acum o subcomisie pentru elaborarea unui pact pentru s?n?tate. mpreun? cu celelalte partide din comisie am hot?rt s? o nfiin??m, pentru a ne ntlni periodic s? analiz?m fiecare variant?. Eu sunt pre?edintele acestei subcomisii. Un al doilea proiect este unul legat de func?ionarea regulamentului camerei, un proiect de acum un an ?i jum?tate care, n prima faz?, a fost respins de PDL. Noi ncerc?m s? introducem aceast? modificare, ca regulamentul s? nu mai permit? fraudarea votului. Mai avem un proiect important, care prive?te sistemul sanitar. Este vorba despre Unitatea de Medicin? ?i Spitalul Jude?ean. Este un proiect european, f?cut cu partenerii no?tri din Szeged, pentru integrarea n Romnia a pacien?ilor traumatiza?i. ATLS se nume?te, Advanced Trauma Life Suport. Este proprietatea colegilor americani de chirurgie. Transformarea se face cu mul?i bani, vom apela la un proiect din fonduri europene.

Sorin Stragea, deputat PSD

n primul rnd sper ca Parlamentul s? fie ceea ce trebuie, s? fie conform Constitu?iei, principalul for legislativ al ??rii, ?i nu anexa Guvernului ?i a Pre?edin?iei, a?a cum a fost n 2010. Este greu acum s?-?i propui ni?te obiective extraordinare n condi?iile n care e?ti n opozi?ie ?i aceast? majoritate imoral? care s-a creat tran?eaz? totul prin vot ?i nu ?ine cont de niciun regulament, cutum?, lege sau Constitu?ie. Vom face uz de toate mijloacele procedurale parlamentare de grup ale clientelei politice. Eu am depus mai multe amendamente ?i nu are sens s? ne mb?t?m acum cu ap? de izvor. Toate au fost ale opozi?iei, am depus pentru municipiul Lugoj, pentru spital, pentru locuin?e sociale. De?i degeaba spunem declarativ c? facem ?i dregem nu ?tiu ce obiective, c? nu este la mna noastr?. Nutresc speran?a c? pn? la urm? guvernan?ii vor ?ine cont de dorin?ele aleg?torilor, ?i nu de partid. Guvernan?ii nu ar trebui s? trateze Parlamentul dup? culoarea politic?, pentru c? au fost ale?i de cet??eni.

Ovidiu Gan?, deputat Forumul Democrat al Germanilor din Romnia

Trebuie s? vedem ce putem face, poate ndrept?m pu?in prin lobby politica extern? romneasc? n ce prive?te rela?ia cu Germania, c? v?d c? b?ie?ii nu se descurc?. Adev?rul este c? nu prea se nghesuie s? ne consulte. n ceea ce prive?te jude?ul Timi?, lucr?m pe proiectele cu finan?are european?. M? intereseaz? n primul rnd renovarea cl?dirilor, liceelor Loga, Lenau, Calderon. Sunt proiecte europene. Am s? urm?resc totu?i la nivelul executivului o chestie care pe mine m? deranjeaz? foarte tare, ?i anume, halul n care arat? Gara de Nord a Timi?oarei. Eu c?l?toresc foarte mult cu trenul. I-am ?i trimis o ntrebare scris? doamnei ministru a Transporturilor. I-am ntrebat ?i pe predecesorii ei ?i v?d c? nu se fac progrese. n plan legislativ, este greu de spus cam ce ini?iative se pot depune. Sunt bucuros c? dou? mi-au trecut anul trecut, una privind premierea olimpicilor care particip? la olimpiadele interna?ionale ?i alta la Legea privind patrimoniul cultural mobil. Am obligat statul s? restituie anual c?tre fo?tii proprietari obiecte de patrimoniu clasificate conform legii.

Maria Barna, deputat UNPR

Cel mai important lucru de care m? ocup acum este Codul de dialog social. Nu ?tim nc? formula, va fi adoptat prin ordonan??, prin asumare sau vom avea dezbateri n Parlament. Am participat la toate discu?iile, dezbaterile pe legile specifice Legea sindicatelor, a patronatelor, a conflictelor de munc?. Voi sprijini n continuare ob?inerea de resurse financiare pentru demararea unor investi?ii n colegiu n ceea ce prive?te parcurile ?i parc?rile ecologice. Am depus ?i un amendament n acest sens. Mai vreau s? fac un proiect de lege prin care s? oblig marile magazine s? preia sticlele de plastic. ?ti?i c? peste tot n Europa astea se preiau de magazine. Practic, consumatorul pierde prin ambalaj, cnd l arunc? la gunoi.

Dorel Covaci, deputat PSD

n primul rnd vom sus?ine proiectele de interes jude?ean, att pentru jude?, ct ?i pentru Timi?oara, precum ?i programele care sunt pentru comunit??ile colegiului num?rul 9, Buzia? ?i F?get. n Camera Deputa?ilor vom veni cu proiecte de legi sus?inute ?i de programul nostru, de PSD, care vor avea n aten?ie latura social?. M? refer la pensii, la educa?ie. Dup? aceea, cre?terea economic?, a locurilor de munc?, depolitizarea administra?iei, modernizarea institu?iilor statului ?i nu disolu?ia lor, dezvoltarea agriculturii ?i a mediului rural prin programe adecvate, sus?inerea programelor europene infrastructura, modernizarea mediului rural, sus?inerea descentraliz?rii activit??ii judec?tore?ti ?i alte reforme politice ?i administrative n interesul cet??eanului ?i al ??rii. Rolul opozi?iei este d?rmarea Guvernului. Am avut anul trecut 19 ini?iative legislative ?i n continuare voi ini?ia un proiect privind legile sociale, mai ales pentru faptul c? sunt membru n Comisia de munc? ?i protec?ie social?. Este o problem? ?i cu reluarea punctului de pensie la Legea pensiilor, dar ?i cu un proiect de lege prin care s? putem reda persoanelor care au fost nedrept??ite de actele normative care practic au fost adoptate.

Comments

comments

About the Author