Cât au câștigat și cât au cheltuit românii anul trecut

Posted on apr. 8 2015 - 11:52am by petre

Veniturile medii ale unei gospodării au fost în trimestrul patru al anului trecut de 2.579 lei pe lună, din care veniturile bănești au reprezentat 84,5%, iar cheltuielile totale au avut o medie de 2.357 lei, din care consumul acoperă72,4%, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică(INS).

„Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în trimestrul IV 2014, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2.579 lei pe gospodărie și 968 lei pe persoană. Veniturile bănești au fost, în medie, de 2.179 lei lunar pe gospodărie (818 lei pe persoană), iar veniturile în naturăde 400 lei lunar pe gospodărie (150 lei pe persoană)”, aratăINS, într-un comunicat.

Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantăsursăde venituri (52,2%).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (23,1%), cele din agricultură(3,3%), activități neagricole independente (2,7%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1%). O pondere importantă(15,5%) dețin și veniturile în natură, în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,9%).

Diferențe de nivel și, mai ales, de structurăîntre veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcție de mediul de rezidență. Astfel, în trimestrul IV 2014 veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 29,1% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural și cu 10,8% mai mari fațăde ansamblul gospodăriilor. Înurban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporție de 64,6% din salarii, de 22,4% din prestații sociale, veniturile în naturăreprezentând 7,4% din total. Înrural, principala sursăa veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producția agricolă, care a asigurat 36% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (27,9% din totalul veniturilor) a fost formatăde contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile bănești din agriculturăasigurând 8,1% din veniturile totale ale gospodăriilor din mediul rural. O contribuție importantăla formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit și veniturilor salariale (31,2%) și celor din prestații sociale (24,3%).

Cheltuielile populației au fost în perioada analizatăîn medie de 2.357 lei lunar pe gospodărie (884 lei pe persoană) și au reprezentat 91,4% din nivelul veniturilor totale.

„Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publicăși privatăși către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere foarte micăîn cheltuielile totale ale gospodăriilor populației (doar 0,7%)”, menționeazăINS.

Unele particularități în ceea ce privește mărimea și structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidență. Astfel, în timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodărie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare în urban fațăde rural cu 413 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 31 lei. Aceasta derivădin faptul că, în rural, 47,2% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintăcontravaloarea consumului din resurse proprii, în timp ce în mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 20,1% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut în medie 39,1% din consumul gospodăriilor.

O componentăa consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legatăde locuință(apă, energie electricăși termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea și întreținerea locuinței). Întrimestrul IV 2014, aceasta a reprezentat 21,9% din cheltuielile totale de consum. Încadrul cheltuielilor cu locuința cea mai mare pondere a deținut-o cheltuielile necesare funcționării și încălzirii locuinței (17,7%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele și restaurante (1,4%) și cele pentru educație (0,7%).

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author