Care sunt cele mai corupte țări din lume? Iatăce loc ocupăRomânia

Posted on dec. 3 2014 - 12:26pm by petre

Corupția a crescut în China, Turcia și alte țări cu o creștere economicăputernică, avertizeazăorganizația nonguvernamentalăTransparency International (TI), reclamând efortul marilor piețe financiare împotriva spălării banilor în raportul anual publicat miercuri.

ÃŽntr-un clasament publicat la sediul din Berlin, ONG-ul anunțăcăSudanul, Coreea de Nord și Somalia sunt țările percepute ca cele mai corupte din lume, în timp ce Danemarca, Noua Zeelandăși Finlanda sunt considerate cele mai puțin corupte.

Raportul Transparency International clasează175 de țări pe o scarăde la 0 la 100, de la cele mai corupte la cele mai puțin afectate de acest flagel.

România se claseazăpe locul 69, cu un scor de 43 de puncte (ca anul trecut), la egalitate cu Brazilia, Bulgaria, Grecia, Italia, Senegal și Swaziland. Republica Moldova se aflăpe locul 103, cu 35 de puncte (ca anul trecut), alături de Bolivia, Mexic și Niger.

Organizația subliniazăcămăsurarea corupției este imposibilă, având în vedere căeste ilegalăși disimulată. Pentru a-i stabili indicele, Transparency International adunăopinii ale unor experți din cadrul unor organizații ca Banca Mondială(BM), Banca Africanăpentru Dezvoltare sau Fundația germanăBertelsmann.

Înacest an, Transparency International pune accentul pe dificultățile cu care confruntăanumite țări emergente în lupta împotriva corupției.

China, de exemplu, a 100-a din cele 178 de țări evaluate, coboarăpatru puncte (la 36 de puncte) și 20 de locuri fațăde 2013, în timp ce Turcia, a 64-a în clasament, pierde cinci puncte (la 45 de puncte) și 11 locuri.

Referitor la China, TI relevăcă, dacă”mai mulți polițiști de rang înalt și anumiți oficiali publici de rang inferior au fost arestați pentru corupție, (…) modul în care oamenii sunt supuși unor proceduri este necesar săfie mai transparent”.

„China (…) este necesar săofere un acces mai bun la informație și săcreeze măsuri de protecție mai importante pentru denunțători, ceea ce nu a făcut, pânăîn prezent, în legislația sa”, se aratăîn raport.

Înceea ce privește Turcia, TI subliniazăcă”percepția generalăa corupției” în țarăa „crescut în mod considerabil”, și anume din cauza „unei serii de investigații și inculpări pentru corupție vizând persoane apropiate Guvernului”.

– „Cultura impunității”

Faptul că”jurnaliști critici fațăde regim” au fost „persecutați” și „arestați” a contribuit la deteriorarea imaginii țării.

Corupția este o problemăimportantăși în alte economii emergente, se aratăîn raport, care citeazăBrazilia (a 69-a cu 43 de puncte) și suspiciuni privind coruperea politicienilor de către companii petroliere.

India (a 85-a, cu 38 de puncte) este și ea arătatăcu degetul de către TI, care denunțărecurgerea la conturi bancare instalate în paradisuri fiscale ca Insula Muritius.

Investițiile cetățenilor ruși bogați din Cipru atrag, de asemenea, atenția organizației, care plaseazățara pe un „modest” loc 136, cu 27 de puncte.

„Economiile care cresc rapid și ale căror guverne refuzăsăfie transparente (…) creeazăo culturăa impunității în care prosperăcorupția”, a subliniat José Ugaz, jurist și președintele Transparency International.

ÃŽnsă, în opinia organizației corupția este un fenomen care privește „toatăeconomiile”. „Peste douătreimi” dintre țările studiate ating, de altfel, un scor de sub 50. Rezultatul mediu este 43.

Înacest sens, ONG-ul insistăasupra activității pe care este necesar săo desfășoare „marile centre financiare din Uniunea Europeanăși Statele Unite”.

Transparency International apreciazăcămultinaționalele din sectorul bancar și marile piețe financiare ar putea săfacămai mult pentru a evita ca anumite elite îndoielnice din țări emergente săobținăcu ajutorul lor tacit mijloace de a-și spăla banii obținuți pe căi necinstite.

„Aproape toate scandalurile bancare legate de spălarea banilor nu se mai produc doar pe niște insulițe care sunt paradisuri fiscale, ci privesc de asemenea fonduri îndoielnice, corupte, care aterizeazăîn locuri ca Londra, New York sau Frankfurt”, subliniazăRobin Hodess, director de cercetare la TI.

Cele mai corupte și cele mai puțin corupte țări potrivit clasamantului TI pentru 2014 pe o scalăde la 0 (percepute ca fiind foarte corupte) la 100 (percepute ca fiind foarte curate):

1. Danemarca 92

2. Noua Zeelandă91

3. Finlanda 89

4. Suedia 87

5. Norvegia 86

= Elveția 86

7. Singapore 84

8. Olanda 83

9. Luxemburg 82

10. Canada 81

(…)

12. Germania 79

(…)

14. Marea Britanie 78

15. Japonia 76

(…)

17. Statele Unite 74

(…)
26. Franța 69

(…)
64. Turcia 45

(…)
69. Brazilia 43

= România 43

(…)
85. India 38

(…)
100. China 36

(…)
103. Republica Moldova 35

(…)
136. Rusia 27

(…)
166. Eritreea 18

= Libia 18
= Uzbekistan 18

169. Turkmenistan 17

170. Irak 16

171. Sudanul du Sud 15

172. Afganistan 12

173. Sudan 11

174. Coreea de Nord 8

= Somalia 8.

Lista completăpoate fi accesatăpe site-ul www.transparency. org

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author