Când se întorc elevii la cursuri – STRUCTURA anului școlar 2014-2015

Posted on ian. 2 2015 - 12:46pm by petre

Elevii vor vor reveni la cursuri luni, 5 ianuarie, dupăvacanța de iarnă, conform structurii anului școlar 2014-2015. Anul școlar are 177 de zile de cursuri și 34 de zile de vacanță, fărăcele din vacanța de vară.

Calendarul anului școlar următor este alcătuit similar celui din 2013-2014, potrivit structurii aprobate printr-un ordin al ministrului Educației.

Conform calendarului, anul școlar 2014-2015 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal, pentru care anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămânăfiind dedicatădesfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.

Anul școlar 2014-2015 este structurat, ca și cel în curs, pe douăsemestre.

Semestrul I va avea cursuri în perioadele luni, 15 septembrie – vineri, 19 decembrie și luni, 5 ianuarie – vineri, 30 ianuarie.

Înperioada 1 – 9 noiembrie, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță.

Vacanța de iarnăa început sâmbătă, 20 decembrie și se va încheia duminică, 4 ianuarie, iar cea intersemestrialăva fi între 31 ianuarie și 8 februarie.

Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, și va fi întrerupt de vacanța de primăvară, programatăîntre 11 aprilie și 19 aprilie. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul școlar urmând săse încheie la 19 iunie.

Vacanța de varăde dinaintea anului școlar 2015-2016 va fi între 20 iunie și 13 septembrie.

Conform aceluiași proiect de calendar, săptămâna 6 – 10 aprilie din semestrul al doilea va fi dedicatăactivităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului „Școala altfel: Săștii mai multe, săfii mai bun!”.

Tezele din semestrul I al anului școlar 2014-2015 se susțin, de regulă, pânăla 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, pânăla 22 mai 2015.

„Însituații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin”, mai prevede actul normativ.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competențelor profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobăprin ordine distincte ale ministrului Educației, se mai precizeazăîn ordin.

Comments

comments

About the Author