Câinii care au sfâșiat un bărbat sunt în responsabilitatea CFR

Posted on dec. 30 2013 - 3:18pm by petre

La douăzile de la atacul sângeros al unei haite de câini asupra unui bărbat la Gara de Nord din Timișoara, primăria a dat un comunicat prin care prezintăce măsuri au fost luate pe teritoriul orașului în chestiunea câinilor fărăstăpân. Înplus, primăria susține căîn cazul de la gara responsabilitatea aparține SNCFR Infrastructură.

Dat fiind faptul căpe străzile Municipiului Timișoara s-a aflat un număr îngrijorător de mare de câini fărăstăpân, administrația localăactualăa luat o serie de măsuri, care au imbunătățit radical situația, fărăînsăa reuși rezolvarea completăa problemei. S-au realizat numeroase acțiuni de hingherit și un mare număr de câini au fost sterilizați, exportați, adoptați în plan local si chiar eutanasiați. Toate aceste actiuni vor continua, iar firma de ecarisaj a fost înștiințatăde dl Primar căva fi supusăla penalități în funcție de numărul câinilor găsiți pe străzi de echipele mixte de inspecție, PMT-Daniflor.

Înprivința incidentului petrecut pe terenul privat al SNCFR Infrastructură, Primăria Municipiului Timișoara își declinăresponsabilitatea, neavând prerogative săacționeze în afara domeniului public. Singura culpăimputabilăPrimăriei Municipiului Timișoara este, în privința acestui incident, cănu a amendat SNCFR Infrastructurăpentru ținerea ilegitimăa acelor câini pe proprietatea sa. ÃŽi asigurăm pe cetățenii Timișoarei căvom continua acțiunea în forțăpe domeniul public și, dacăva fi cazul, vom face uz de forțămajorăintervenind -bineînțeles: cu respectarea Constituției și a legilor în vigoare- și pe anumite domenii private, acolo unde proprietarii se dovedesc iresponsabili și creeazăpericole publice.

Îndata de 23 decembrie au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fărăstăpân. Dintre prevederile normelor de aplicare amintim următoarele:

Eutanasierea

Eutanasierea câinilor fărăstăpân care nu suferăde boli incurabile se face dupăexpirarea termenului de 14 zile lucrătoare în care câinele este cazat în adăpost (în cazul în care nu e adoptat sau revendicat,) prin decizie a împuternicitului primarului si este efectuatăde medicii veterinari de liberăpracticăorganizați în condițiile legii și în conformitate cu ghidul pentru eutanasierea animalelor aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Sterilizarea obligatorie a câinilor cu stăpân

Sterilizarea câinilor de rasăcomunăsau a metișilor cu stăpân este obligatorie pânăla 1 ianuarie 2015. Deținătorii câinilor sunt obligați ca, la ieșirea cu aceștia în spații publice săaibăasupra lor carnetele de sănătate cu înscrierea sterilizării și înscrierea în Registrul de evidențăa câinilor cu stăpân. Consiliile locale pot subvenționa parțial sau total serviciile de sterilizare, lucru care va fi luat în discuție de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara în ședințele de la începutul anului. Normele prevăd împuternicirea reprezentanților ANSVSA și Poliție pentru efectuarea controalelor acestor aspecte în clădiri, adăposturi sau în orice alte locuri unde sunt ținute animale.
Se introduce deasemenea adopția la distanță, tip de adopție în care câinii rămân în adăpost însăcu acoperirea tuturor cheltuielilor de cazare, hranăși tratamente medicale de către cel care adoptă.

Primăria Municipiului Timișoara

Comments

comments

About the Author