Burse pentru elevii defavorizati

Posted on ian. 17 2011 - 11:38am by petre

Elevii ce provin din medii sociale defavorizate vor primi burse pentru a-?i continua studiile. Tinerii din peste 200 de ?coli din Romnia vor primi burse pentru dezvoltarea de proiecte care vizeaz? mbun?t??irea parteneriatului ?coal? comunitate.

Centrul Educa?ia 2000+ ini?iaz? proiectul Parteneriat pentru educa?ie! Granturi pentru ?coli n dificultate! finan?at de Funda?ia Soros Romnia. Valoarea total? a proiectului este de 1.401.060 USD, bani ce vor finan?a 100 de proiecte anul acesta.

La programul de granturi pot participa unit??ile ?colare ce ?i desf??oar? activitatea n comunit??i defavorizate n care exist? o rat? ridicat? a ?omajului, un num?r ridicat de copii din familii ai c?ror p?rin?i sunt pleca?i la munc? n str?in?tate, apar?in minorit??ilor na?ionale, au cerin?e educa?ionale speciale sau familii care sunt asistate social. Valoarea unui grant este de 15.000 lei. Termenul limit? pentru depunerea cererilor de finan?are este 21 ianuarie, ora 17.00. Cererile de finan?are trebuie completate ?i trimise la adresa de e-mail: proiecte@cedu.ro.

Comments

comments

About the Author