Balul Vienez de la Timișoara europeană

Posted on nov. 25 2014 - 8:26pm by petre

Balul Vienez de la Timișoara, al 31-lea bal recunoscut la nivel mondial de către Primăria din Viena, își deschide porțile pentru cea de-a III-a ediție desfășuratăîn 5 decembrie 2014 la Teatrul Național din Timișoara.

Balul Vienez de la Timișoara este o marcăînregistratăla Bruxelles și se organizeazăsub ÃŽnaltul Patronaj al Ambasadei Austriei. Acesta este recunoscut la nivel internațional de către Primăria din Viena și onorat prin participarea reprezentanților ambasadelor, consulatelor, familiilor regale, a instituțiilor locale și a investitorilor prezenți pe piața din România. Scopul acestui proiect este de a sprijini Fundația internaționalăUnited Way România, în beneficiul a circa 750 de copii, tineri și vârstnici din orașul Timișoara.

Evenimentul, pe lângălatura caritabilă, are și un scop educativ, deoarece inițiazăcopii și adolescenți din Timișoara în tainele dansului clasic și în muzica simfonicăde bunăcalitate.

Balul Vienez de la Timișoara necesităcosturi care sunt acoperite din sponsorizări, din donații, din taxa de înscriere a debutanților la cursurile de pregătire și din donații individuale provenite de la invitații prezenți la eveniment. Fundația Balul Vienez de la Timișoara lucreazăcu parteneri care împărtășesc aceleași valori de caritate și moralitate. Aceștia se alăturăevenimentului, pe cât posibil, în sistem barter prin donarea serviciilor și produselor lor, a timpului, a energiei și a profesionalismului lor.

Astfel, de la an la an, sunt reduse costurile evenimentului prin creșterea implicării tuturor celor care se alăturăproiectului. Înfelul acesta, sumele donate către Fundația internaționalăUnited Way România cresc în beneficiul comunității defavorizate a orașului de pe Bega.

La fel ca în anul 2013, în aceeași locație a Fundației Balului Vienez de la Timișoara, (Sala Vieneză), din 6 octombrie 2014 a demarat programul de pregătire al tinerilor candidați pentru a deveni debutanți în cadrul celei de-a treia ediții. Cursurile sunt susținute prin colaborarea cu o școalăde dans recunoscutăla nivel național și internațional, Magnum Team.

Selecția pentru tinerii debutanți nu a fost un concurs de dans. Cei 48 de tineri au fost selectați nu doar dupăgradul de însușire a tehnicii de dans, ci și dupăcarismă, candoare, eleganță, rafinament, spirit de echipăși dorința de a transmite invitaților emoția debutului.

Balul Vienez de la Timișoara își propune săamplifice spiritul conștiinței sociale a timișorenilor, a mediului de afaceri internațional și instituțional, reunind valori și tradiții comune în decorul cultural al Teatrului Național din Timișoara.

Beneficiarii acestui proiect

Fondurile vor fi direcționate către Fundația InternaționalăUnited Way România, astfel:

Educație – 202 copii provenind din familii vulnerabile sau bolnavi de cancer
SĂƒnătate – 40 de copii cu nevoi speciale
Integrare socială- 100 de persoane fărăadăpost

United Way România sprijinăproiecte în trei domenii foarte importante, ce reprezintăfundamentul unei vieți bune: educație, sănătate și integrare economicăși socială.
United Way România este un donator prin excelențălocal iar fondurile provin din sponsorizări de la companii responsabile social, din donații salariale ale angajaților acestor companii și din alte contribuții individuale. Susținătorii United Way au siguranța căbanii donați ajung unde trebuie: sprijinim cele mai eficiente și necesare proiecte din comunitate, care sunt evaluate și monitorizate imparțial și transparent, împreunăcu voluntari și donatori. Aceștia sunt implicați direct în luarea deciziilor privind selectarea organizațiilor și a proiectelor sociale, alocarea și monitorizarea fondurilor, iar apoi, în evaluarea rezultatelor obținute.

Reușim săschimbăm comunitățile în care acționăm cu ajutorul partenerilor noștri (companii și angajații acestora, implicați ca voluntari și donatori). Pentru căabordăm probleme care nu pot fi soluționate de o singurăorganizație, lucrăm în parteneriat cu mai multe ONG-uri cu expertizăin domeniile noastre de intervenție. Și în Timișoara, United Way ajutăîntreaga comunitate, sprijinind persoane dezavantajate care, astfel, au șansa la o viațămai bună: copii și familii în dificultate, bolnavi, persoane cu dizabilități, persoane fărăadăpost.

Istoric

Balurile vieneze ale Timișoarei

În6 decembrie 2012, dupăaproape 100 de ani, s-a reînnodat istoria prin prima ediție a Balului Vienez de la Timișoara. În2014, evenimentul a ajuns deja la cea de-a treia ediție.

Odatăcu recucerirea cetății din mâinile turcilor de către prințul Eugeniu de Savoya in 1716, Timișoara reîmbracăstraiele Europei Centrale, urmând sădevină, în doar 30 de ani, unul dintre importantele centre ale monarhiei vieneze. Fastul curții imperiale strălucește și în aceastăcetate, datoritălegăturilor puternice cu Viena ale nobililor ce o locuiesc, dar și a repetatelor vizite ale împăraților, începând cu Maria Tereza și Joseph al II – lea (cel care îi acorda privilegiile de oraș liber regesc) și în cele din urmă, Franz Joseph, care vede Timișoara în repetate rânduri, între 1870 și 1891, în plinăperioadăde glorie a valsului.

Înmaniera vieneză, vizitele de stat și ocaziile festive ale anului au fost întotdeauna marcate de balurile organizate atât de autoritățile, nobilimea și notabilitățile orașului, cât și de societățile de binefacere ale întreprinzătorilor și oamenilor de afaceri ai cetății. De multe ori, balurile însoțeau premierele unor spectacole de excepție, cum s-a întâmplat în anul 1796 când „Flautul fermecat” de Mozart a fost pus în scenăla Timișoara la doar câteva luni dupăpremiera din Viena.

Opernball Viena

Franz Joseph I cedeazăabia în 1877 în fața insistențelor cercurilor artistice vieneze și permite organizarea unei festivități purtând inițial numele de „Opern Soiree”, în noua clădire a Operei Imperiale și Regale aflatăpe Ring la Viena – aceasta însăavea săse desfășoare conform rigorii impuse, fărădans! Lucrurile aveau săia, insă, o altăturnură, dupăcum descrie ziarul „Wiener FremdenBlatt” apărut în dimineața zilei de 12 decembrie 1877: „… la început, atmosfera a fost de-a dreptul posacă, dar sângele și curajul vienez au învins circumstanțele… dupămiezul nopții s-a comis întâiul indubitabil dans în sala de festivități a operei noastre…”.

Balul Operei de la Viena a devenit unul dintre cele mai râvnite evenimente mondene – reînviat și promovat fiind, atât de tînăra republicăaustriacăîn 1921, dupăprăbușirea monarhei, cât și începând cu anul 1956, de când acesta se desfășoarăfărăîntrerupere. Patronat de Președintele Austriei, Balul Operei de la Viena este acum un eveniment mondial de prim rang, așteptat în fiecare an cu aceeași înfrigurare ca și concertul de anul nou de la Viena.

Balul mai este denumit și „seara de un milion de euro”, deoarece încasările din rezervări și bilete de participare depășesc chiar aceastăsumă, pe care organizatorii o dedicărealizării importantelor proiecte culturale ale Operei de la Viena. Alături de capete încoronate, politicieni, diplomați și magnați ai afacerilor și finanțelor, în lojele de 16,000 – 18,000 de euro își fac apariția și marile vedete ale scenei muzicale și Hollywood-ului. Roger Moore, Claudia Cardinale, Sarah Fawcett, etc… .
Chiar dacăglamour și blink se scriu cu litere mari la acest eveniment, el respectăîntru totul eticheta unui bal vienez, ce presupune o ținutăși un comportament distins, elaborat conform convențiilor secolului XIX. Domnii poartăținuta clasică”white tie” (frac) în timp ce doamnele etaleazăcele mai extravagante toalete de searăși bijuterii ale momentului.

Locația evenimentului

Sala Teatrului Național din Timișoara devine, pentru o seară, Salăde Bal, în 5 decembrie 2014, la ediția a III-a a Balului Vienez de la Timișoara!

Construcția clădirii a început în 1871, dupăplanurile arhitecților vienezi Helmer și Fellner, celebrii pe teritoriul fostului Imperiu austro-ungar, pentru Teatrele realizate la Budapesta, Viena, Odessa, etc. A fost finalizatăîn 1875, fiind parțial finanțatăde către Administrația orașului. Înprima sa formă, clădirea adăpostea o salăde spectacole (actuala salăa Teatrului și Operei, scena, magaziile anexe administrative și cabine), un han și, în jur, dispuse simetric, spații comerciale.

Clădirea a fost devastatăde douămari incendii. Dupăcel de-al doilea incendiu, în 1920, au rămas intacte doar aripile laterale, reconstrucția făcându-se dupăplanurile arhitectului Duiliu Marcu, fațada principalăși sala de spectacole fiind refăcute în stil neobizantin, caracteristic arhitecturii românești a momentului. De asemenea, trebuie menționat că, în interior, frescele realizate de pictorul Kiriakoff, reproduc personaje din istoria și basmele poporului român.

Sala de spectacole a teatrului național este construităclasic, în stil „cutie italiană”. Are o capacitate de 600 de locuri în stal, balcoane și loje, dispuse frontal în raport cu scena.

Codul Vestimentar

Din respect pentru tradiția vienezăa balurilor, organizatorii impun Balului de la Timișoara, cel mai înalt rang al ținutelor – „black and white tie”. Este o oportunitate unică, pentru toți cei prezenți, de a se bucura de extravaganța fracului, acompaniat de distincția și feminitatea rochiilor de bal.

Domnii vor purta frac negru, pantaloni negri adecvați fracului, sunt preferate bretelele – curelei, pantofi negri lac cu talpăde piele, papion alb, vestăalbăși o cămașăalbăcu guler pentru papion. Materialul preferat pentru cămașă, vestăși papion, este marcella, o țesăturădin bumbac texturată.

Èšinuta se completeazăcu mănuși albe și batistăde mătase pentru buzunarul exterior al hainei. Cei dornici sărememoreze timpurile de odinioarăîși pot face apariția purtând joben. De asemenea, distincțiile și medaliile oficiale își au, prin tradiție, un rol bine înrădăcinat în ținuta de bal. Ceasul de buzunar se bucurăîn aceastăsearăde o mai mare prețuire decât orice tip de mecanism purtat la mînă.

Doamnele vor purta rochii de searălungi pânăîn podea, evitând rochiile scurte. Croiul rochiei de searăva fi adaptat unui pas de dans lejer; de asemenea, pantofii trebuie aleși în așa manierăîncât săpermitămișcarea fluentăpe care o solicităvalsul. Este relevantă, în acest sens, o mărime moderatăa tocului și evitarea tălpilor din cauciuc.

Eticheta

Programul muzical al balului este în exclusivitate format din vals vienez, vals lent, polka și cadril. Este de preferat o minimăîndemânare în executarea mișcărilor pe care le presupun aceste dansuri de societate.

Seara de dans este deschisăde către comitetul balului din care fac parte perechile de debutanți. Acestea vor performa în exclusivitate. Publicul general este invitat săse alăture prin tradiționala urare: „Alles Walzer!”

Invitațiile de dans se fac aproape în exclusivitate de către domni, prin plecăciunea caracteristicăadresatădoamnei, care răspunde prin reverență. Tradiționaliștii vor putea aborda invitația prin sărutul mâinii doamnei. Încazul în care doamna este însoțită, se va cere în mod politicos îngăduința partenerului. Este de dorit a se evita invitațiile adresate doamnelor necunoscute. Partenerii de dans vor aborda și vor părăsi întotdeauna împreunăspațiul de dans, perechile care au mai multăîndemânare valseazăspre exteriorul spațiului. Deplasarea la valsul vienez se face în sens invers acelor de ceas.

Participarea la Eveniment

Înpremieră, invitațiile pentru Balul Vienez de la Timișoara ediția a III-a, vor fi disponibile în mai multe locații:

• Pe site-ul evenimentului: www.balul-vienez.ro
• La sediul Fundației Balul Vienez de la Timișoara, pe strada Ady Endre, nr. 11
• La casele de bilete ale Teatrului Național din Timișoara

Printr-o donație de 150 de euro oricine poate contribui la scopul caritabil al Balului.

În5 decembrie vor fi prezenți în Sala Teatrului Național din Timișoara invitați din mediul diplomatic, politic, aristocratic si economic. De asemenea, a confirmat prezența și Mezzosoprana româncăRoxana Constantinescu, alături de Spirit of Vienna Ensemble, orchestra venităspecial de la Viena.

Comments

comments

About the Author