Avem rezultatele la LOTERIA BONURILOR FISCALE

Posted on apr. 13 2015 - 12:19pm by petre

Prima extragere pentru Loteria bonurilor fiscale, cu premii totale de un milion de lei, a avut loc luni, începând cu ora 11.30, la studioul TV al Loteriei Române, și a fost transmisăîn direct de Televiziunea Romînă, care a pus la dispoziție, gratuit, tuturor posturilor TV interesate semnalul transmisiei în direct.

Prima extragere LOTERIA BONURILOR FISCALE

LUNA CÂȘTIGĂTOARE: LUNA FEBRUARIE

ZIUA CÂȘTIGĂTOARE: 7 FEBRUARIE

VALOAREA CÂȘTIGĂTOARE: 006

Astfel, persoanele care dețin unul sau mai multe bonuri fiscale emise la 7 februarie, cu valori între 6,00 lei și 6,99 lei, se pot prezenta în următoarele 30 de zile la unitățile ANAF, cu bonurile în original și o copie a actului de identitate, premiile urmând săfie acordate în maxim trei luni.

La prima extragere organizatăpentru loteria bonurilor fiscale de către Ministerul Finanțelor și ANAF la studioul TV al Loteriei Române, în a doua zi de Paște, de la ora 11.30, transmisătelevizat în direct, valoarea bonurilor fiscale câștigătoare, de 6 lei, a fost stabilităprintr-o extragere în trei etape: o bilăpentru luna emiterii bonului – cifra 2, reprezentând luna februarie, o bilăpentru ziua emiterii bonului – 7, urmate de ultima etapă, cu trei bile reprezentând valoarea bonului – cifrele 0, 0, 6.

Operațiunea s-a desfășurat în prezența unei comisii de tragere formatădin câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscalăși C.N. Loteria RomânăSA, iar bilele și urnele au fost verificate în prezența comisiei înainte de extragere.

Toate persoanele care au bonuri fiscale păstrate trebuie săverifice dacăvreunul are înscrise data și valoarea câștigătoare, iar în caz afirmativ să-l păstreze pentru a-l depune la ANAF ca sărevendice premiul.

Pentru extragere au fost luate în considerare bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie-28 martie 2015, cu valoarea totalăa unui bon între 1 leu și 999 lei inclusiv, cuprinzând taxa pe valoarea adăugată.

Sunt valabile bonurile fiscale achitate cu cardul, cu bonuri de masă, precum și cele eliberate de casele de schimb valutar sau de firme neplătitoare de TVA.

Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al ANAF și al Loteriei Române, pentru o perioadăde minimum 30 de zile.

Premiile pot fi revendicate începând cu prima zi dupăextragere, pânăla data de 13 mai inclusiv, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător emis în perioada 2 februarie – 28 martie, alături de copia actului de identitate și de o cerere, la orice administrație fiscalădin structura ANAF, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul. Formularul cererii poate fi obținut gratuit de la administrația fiscalăla care se depune bonul fiscal sau descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro.

Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacăîndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care aratăcăa fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul și seria fiscalăale aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii precum și numărul de ordine).

La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorialăa Agenției Naționale de Administrare Fiscalăunde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător elibereazăo copie care poartămențiunea „conform cu originalul„.

Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, dupăverificarea autenticității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Loteria bonurilor fiscale constăîn extragerea aleatorie a unui număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totalăa bonului fiscal fărăsubdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, stabilit prin extragerea succesivăa trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9, precum și un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentălunii sau intervalului pentru care se organizeazăloteria.

Încazul în care nu existăcâștigători, fondul de premiere se reporteazăpentru extragerea următoare.

Loteria va fi organizatălunar, în prima duminicădupădata de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizatăși ocazional, de SĂƒrbători.

Sunt valabile bonurile fiscale achitate cu cardul, cu bonuri de masă, precum și cele eliberate de casele de schimb valutar sau de firme neplătitoare de TVA.

sursa: Mediafax

Comments

comments

About the Author