Au fost publicate modelele de subiecte pentru examenele na?ionale 2011

Posted on nov. 3 2010 - 7:28am by petre
Centrul Na?ional de Evaluare ?i Examinare (CNEE) a publicat pe un site special lansat n acest scop, modelele de subiecte pentru examenele na?ionale din anul 2011.

Modelele de subiecte pentru toate tipurile de probe sunt nso?ite de preciz?ri privind scopul evalu?rii, statutul disciplinei, structura subiectelor, competen?ele de evaluat, detalii privind evaluarea, inclusiv baremele de evaluare ?i de notare. Publicarea acestor modele de subiecte a fost f?cut? n conformitate cu Metodologia de organizare ?i desf??urare a Evalu?rii Na?ionale pentru elevii clasei a VIII-a, n anul ?colar 2010-2011 ?i cu Metodologia de organizare ?i desf??urare a examenului de Bacalaureat – 2011.

Pentru Evaluarea Na?ional? la clasa a VIII-a se reg?sesc modelele de subiecte pentru Limba ?i literatura romn? ?i Matematic?, precum ?i pentru Limba ?i literatura matern? (maghiar?, german?, rromani, srb?, slovac?, ucrainean?).
Pentru examenul de Bacalaureat 2011 sunt prezentate, pentru informarea elevilor, a profesorilor ?i a tuturor celor interesa?i, procedurile de desf??urare a probelor A ?i B (de evaluare a competen?elor lingvistice de comunicare oral? n limba romn? ?i n limbile materne), a probei C (de evaluare a competen?elor lingvistice ntr-o limb? de circula?ie interna?ional? studiat? n liceu) ?i a probei D (de evaluare a competen?elor digitale).

De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale, pentru Limba ?i literatura romn?, Limba ?i literatura matern? (croat?, german?, maghiar?, srb?, slovac?, turc?, ucrainean?), Matematic?, Istorie, Fizic?, Chimie, Biologie, Informatic?, Geografie ?i pentru cele cinci discipline socio-umane (Economie, Filosofie, Logic? ?i argumentare, Psihologie, Sociologie). Men?ion?m c? pentru proba C sunt publicate modele structurate n func?ie de con?inutul probei – n?elegerea unui text audiat, proba scris? ?i proba oral?, corespunz?toare pentru cele zece limbi de circula?ie interna?ional? studiate n liceu. Sunt publicate ?i traduceri ale modelelor de subiecte n limbile minorit??ilor na?ionale.

Comments

comments

About the Author