Atenție! MODIFICĂRI importante la CODUL RUTIER de duminică

Posted on sept. 27 2014 - 3:30pm by petre

Noile modificări ale legislației rutiere, ce aduc, printre altele, amenzi de pânăla 450 de lei pentru șoferii care nu transportăcopiii în scaune speciale sau cu centură, precum și posibilitatea recoltării de probe biologice la locul accidentului, intrăîn vigoare duminică.
Ordonanța de urgențănr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost modificatăși completatăprintr-o ordonanțăpublicatăîn Monitorul Oficial din 29 august, aceasta urmând săintre în vigoare duminică, 28 septembrie.

Una dintre cele mai importante completări aduse legislației rutiere aduce sancțiuni pentru șoferii care nu transportăcopiii în condiții de siguranță.

Astfel, va fi sancționatăcu trei puncte de penalizare „nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de se asigura căpersoanele minore poartăcenturi de siguranțăsau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate”.

„La asta se adaugăpatru sau cinci puncte de amendă, care înseamnă, în bani, 360 sau 450 de lei, ținând cont căun punct de amendăeste 90 de lei în prezent. Amenda se reduce la jumătate dacăeste plătităpe loc. Practic, noutatea o reprezintăsancționarea șoferului care transportăcopii fărărespectarea regulilor de siguranță. Regulile existau și pânăacum – scaun special pentru copiii pânăîn trei ani și centurăde siguranțăpentru cei de pânăla 12 ani -, însănu exista posibilitatea de a sancționa direct șoferul autovehicului”, a precizat, pentru MEDIAFAX, șeful Direcției Rutiere din Poliția Romînă, comisarul șef Florin Brăcea.

Aceeași sancțiune o vor primi șoferii care transportăcopii în vârstăde pânăla trei ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, cu excepția celor destinate transportului public de persoane, precum și a taxiurilor, dacăîn acestea din urmăocupăorice alt loc decât cel de pe scaunul din față.

„Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălțime de pânăla 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranțădoar dacăocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din față”, mai prevede noul act normativ.

Mai mult, șoferii autovehicule având locuri prevăzute prin construcție cu centuri de siguranțătrebuie săinformeze pasagerii cu privire la obligația legalăde a le purta în timpul circulației pe drumurile publice.

Potrivit inițiatorului actului normativ (Ministerul Afacerilor Interne), clarificarea procedurii de sancționare pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță, în cazul persoanelor minore transportate, este necesarăîntrucât actuala normănu permite sancționarea conducătorului de vehicul pentru săvârșirea faptei de către o persoanăminoră, în realitate acestuia revenindu-i obligația de a se asigura căminorul este transportat în condiții de siguranță.

„Aceastănormăinstituie un mecanism concret de responsabilizare a conducătorului auto care transportăpersoane minore, acestea neavând reprezentarea necesarăa pericolului la care se expun în situația implicării vehiculului într-un eveniment rutier. Modificările referitoare la minori sunt conforme cu directivele europene”, spun reprezentanții MAI.

Conform acelorași surse, prin intermediul Directivei 2014/37/UE, se urmărește reglementarea unitarăla nivel european a obligațiilor privind transportul copiilor și tipurile de dispozitive de fixare în scaune pentru copii utilizate, astfel încât protejarea acestora săfie mai eficientăîn cazul unei coliziuni.

Probele biologice, recoltate și la locul accidentului, de personalul de la SMURD sau Ambulanță

Noua legislație rutierăaduce noutăți și în ceea ce privește locul unde se poate face recoltarea mostrelor biologice. Astfel, acestea vor putea fi recoltate și în ambulanțe având echipaj cu medic ori autospeciale cu aceastăfuncție aparținând Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD).

„Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicalăde specialitate din echipajul ambulanței sau autospecialei aparținând SMURD, care intervine la evenimentele în legătura cu traficul rutier, poate recolta probe biologice în măsura în care prin aceasta nu se afecteazăacordarea asistenței medicale de urgențăsau de prim ajutor, precum și în situația în care persoana implicatăîntr-un accident de circulație refuzătransportul de urgențăla o unitate sanitarăsau starea sa de sănătate nu impune acest transport”, prevede ordonanța.

Potrivit inițiatorilor actului normativ, aceastănoutate a avut ca rațiune logicăși practicăurmătoarele considerente: situațiile practice în care la locul unui eveniment rutier se prezintăechipajul ambulanței pentru a acorda îngrijiri medicale, fărăa mai fi necesarădeplasarea ulterioarăa victimei la spital (inclusiv în situația în care aceasta refuzăinternarea); norma juridicădin Codul de procedurăpenală[art.190 alin.(8)] potrivit căreia recoltarea trebuie făcutăîn cel mai scurt timp inclusiv de către o persoanăcu pregătire medicalăde specialitate.

„Apreciem căambulanțele sunt spații în care se poate efectua recoltarea mostrelor biologice, reprezentând o parte constitutivăa instituțiilor medicale. Înpluș în mod practic o astfel de reglementare are drept rezultat reducerea costurilor asociate operațiunii de recoltare, simplificarea procedurii în sine și asigurarea celerității desfășurării activității, cerutăîn mod expres de art. 190 alin.(8) din Codul de procedurăpenală. Menționăm faptul că, în mediul rural, de exemplu, existăsituații în care recoltarea se poate face la o stație de ambulanță(aflatăîn aceeași localitate) fărăa mai fi necesarădeplasarea 30-40 km pentru efectuarea aceleiași operațiuni la o unitate medicalăîn primul oraș”, explicăreprezentanții MAI.

Pe de altăparte, noua ordonanțăprevede căo persoanăcareia i-a fost anulat permisul auto, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, se poate prezenta la autoritatea competentăpe raza căreia își are domiciliul sau reședința, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, fărăa mai susține examen și cu prezentarea documentului care atestăo astfel de situație.

„Însituația în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusăpânăla depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în conditiile art. 4 din Codul penal, șeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestăo astfel de situație”, se mai precizeazăîn actul normativ.

Potrivit MAI, aceastăpropunere este fundamentatăpe considerentul lipsei unui cadru legal adecvat în materie de contencios administrativ, în sensul inexistenței unei prevederi care săconfere autorității posibilitatea reexaminării actului administrativ (dispoziția de anulare a permisului de conducere) dupăintrarea acestuia în circuitul civil și producerea de efecte juridice (anulare permis distrugerea documentului, comunicarea măsurii către alte autorități etc.). „Înacest contexț precizăm cămai multe persoane s-au adresat instanțelor de contencios pentru anularea actelor administrative și restituirea permiselor de conducere, interpretarea prevederilor art. 4 din Codul penal fiind foarte diferităcu privire la întinderea efectelor în materia altor acte sau sancțiuni decât cele penale”, mai spun polițiștii.

Tot începând de duminicăse modificăși condițiile în care studenții străini pot obține pemisul de conducere pe teritoriul României. Astfel, dacăpânăacum aceștia trebuiau săfacădovada faptului căurmeazăsăstudieze în România pe o perioadăde cel puțin șase luni, acum ei vor trebui săprezinte documente care săateste căau studiat deja timp de șase luni în țara noastră.

Comments

comments

About the Author