AMENDA ISCTR – 2014. Cum atac amenda?

Posted on Feb 25 2014 - 7:55pm by petre

de avocat Marius COLTUC

Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 se efectueaza in trafic si la sediul operatorilor de transport rutier/intreprinderilor de transport rutier in cont propriu/operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier/furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/scolilor de conducatori auto/instructorilor auto auto¬rizati de catre inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiti in continuare inspectori.Coltuc

Vă informăm ca în HG 69/2011 sunt prevăzute următoarele tipuri de încălcări:
a) încălcări foarte grave care se sancţionează cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei;
b) încălcări grave care se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;
c) încălcări minore care se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
Sancţiunile se aplică:
a)      operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz;
b)       conducătorului auto român sau străin, după caz;
c)       operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz;
d)       şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz
e)       centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz;
f)       persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare;
g)      furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz.

Motive:

O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor consacră expres în art. 17 motivele care atrag nulitatea procesului verbal: lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.
În afara de art. 17, singura referire expresa în OG 2/2001 la o cauză de nulitate, apare în art. 16 alin 7, pentru situaţia obiecţiunilor la procesul verbal, care sub sancţiunea nulităţii trebuie consemnate distinct în procesul verbal la rubrica “alte menţiuni”.
Deşi art. 16 alin 1 stabileşte care sunt menţiunile ce trebuie cuprinse obligatoriu în procesul verbal, numai lipsa unora din aceste menţiuni (adică cele la care face referire art 17) e sancţionată cu nulitatea.
Împotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia la Judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

Dupa depunerea plangerii, sunt aplicabile noile dispozitii prevazute de NCPC cu privire la verificarea cererii si regularizarea acesteia astfel, completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata indeplineste toate cerintele prevazute de lege si cuprinde urmatoarele:
•    numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant.
•    numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional
•    obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. d) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
•    aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere;
•    semnatura.
Cand cererea nu indeplineste aceste cerinte, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii”.
Onorariul perceput pentru contestarea unui proces-verbal de contraventie este de 400 de lei + tva, pentru intreg procesul (fond si recurs), onorariu care se achita la incheierea contractului.

Exista hotarari castigate impotriva ISCTR pe intreg teritoriul tarii, respectiv:
–          Mehedinti – Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea formulată de petenta S.C. Thermopan S.R.L. în contradictoriu cu intimatul. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier –I.S.C.T.R. – Inspectoratul Teritorial Turnu Severin. Reduce sancţiunea amenzii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal seria ISCTR, nr. 0051419/05.07.2012 de la 6000 lei la 3000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale procesului-verbal. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.
–          Judecatoria Sector 2 Bucuresti- Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea. Reduce cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor seria ISCTR nr. 0065487 încheiat la data de 06.11.2012 de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier de la suma de 8000 lei la suma de 4000 lei. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.03.2013.
Document: Hotarâre  4192/2013  14.03.2013
–          Cornetu: Nr. unic (nr. format vechi) :5386/1748/2013 Admite plangerea Forma Scurta
–          Covasna – Solutia pe scurt: Admite recursul, modifică sentinţa în sensul că admite în parte plângerea formulată de petentă.
Buzau: Solutia pe scurt: Admite recursul, modifică sentinţa, admite în parte plângerea şi înlocuieşte amenda cu avertismentul.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
0745150894

Comments

comments

About the Author