Al 6-lea Forum an al Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării, organizat la Budapesta

Posted on Oct 21 2017 - 2:27pm by petre

Capitala Ungariei a găzduit, între 17-19 octombrie, cel de-al 6-lea Forum anual al Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării, Strategiile macroregionale cuprind o platformă de cooperare prin care țările și regiunile – din UE și din afara acesteia – își unesc forțele pentru a aborda anumite provocări-cheie cu scopul de a satisface nevoile regiunilor. Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) a fost a doua strategie macroregională lansată oficial de Comisia Europeană și aprobată de Consiliul European în 2011.

Regiunea Dunării cuprinde 14 țări, dintre care nouă sunt state membre ale UE. În această regiune trăiesc peste 100 de milioane de oameni, adică o cincime din populația UE. Deși țările prezintă diferențe în ceea ce privește puterea economică, regiunea este puternic interconectată și are în continuare potențial de integrare și de creștere. Aceasta are o poziție strategică, asigurând deschiderea UE față de vecinii săi, de regiunea Mării Negre, de Caucazul de Sud și de Asia Centrală. În regiune se află cel mai internațional fluviu din lume, care reprezintă o axă de transport majoră, un bazin hidrologic interconectat de importanță vitală și un coridor ecologic renumit în întreaga lume.

Astfel, regiunea este conectată atât prin oportunități, cât și prin provocări iar politicile țărilor sunt interdependente. Toate au însă mult de câștigat de pe urma îmbunătățirii cooperării, de exemplu, în ceea ce privește completarea legăturilor de transport care lipsesc, reducerea poluării și a pericolului de inundații, scăderea dependenței de furnizorii de energie din afara regiunii și abordarea schimbărilor demografice sau a migrației valorilor. Competitivitatea regiunii poate profita și ea substanțial în urma acțiunilor comune în domeniul IMM-urilor, al politicilor privind piața muncii, al educației și al securității.

Strategia le oferă țărilor și regiunilor un cadru integrat și robust pentru a trata aspecte care nu pot fi gestionate satisfăcător în mod izolat, ci necesită abordări și proiecte strategice transnaționale și lucru în rețea. Aceasta permite o mai bună cooperare pentru a spori eficacitatea, efectul de pârghie și impactul politicilor – la nivelul UE, la nivel național și local – utilizând politici și programe existente și creând sinergii între acestea.

Activitățile de cooperare se concentrează asupra a patru piloni: conectarea regiunii, protejarea mediului, construirea prosperității prin dezvoltarea securității și a capacității, precum și consolidarea aspectelor socioeconomice. În cadrul fiecărui pilon, cooperarea concretă vizează anumite domenii prioritare.

După cinci ani de punere în aplicare, încep să se observe realizări semnificative. Cu prilejul forumului, au fost oferit exemple concrete privind ceea ce s-a realizat împreună, pe baza cooperării la scară macroregională în regiunea Dunării. Aceste proiecte și realizări ilustrează valoarea adăugată a strategiei pentru regiunea Dunării și vor reprezenta o motivație pentru continuarea cooperării pe această cale reușită, cu scopul de a contribui la creșterea regiunii Dunării într-o manieră echilibrată, durabilă și favorabilă incluziunii.

Comments

comments

About the Author