A început curățenia de toamnă! Vezi programarea pe străzi și cartiere

Posted on sept. 30 2014 - 12:39pm by petre

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire și respectarea normelor de igienă, constituie o obligație fundamentalăa autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. Învederea îndeplinirii acestei obligații, Primăria Municipiului Timișoara organizează, în perioada 13 – 28 octombrie 2014, Acțiunea Ecologicăde Curățenie Generalăde Toamnă, care se va desfășura în douăetape, astfel:

Etapa I: 13 – 19 octombrie 2014 în cartierele și zonele din partea de Nord a municipiului Timișoara fațăde Canalul Bega;
Etapa II: 20 – 28 octombrie 2014 în cartierele și zonele din partea de Sud a municipiului Timișoara fațăde Canalul Bega.
Încadrul acțiunii se colecteazănumai obiecte de uz casnic și gospodăresc și deșeuri vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor.

Conform prevederilor art. 111¹ din Hotărârea Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara si a indicatorilor de performanțăai Serviciului de Salubrizare, modificatăși completatăprin Hotărârea Consiliului Local nr. 299/18.12.2012, este “interzisăscoaterea și depozitarea pe domeniul public  a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deșeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe  aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colecteazăîn cadrul acțiunilor ecologice (Curățenia Generalăde Primăvară/Toamnă) mai devreme de o zi fațăde cea în care este  programatăcolectarea, precum și dupăziua în care este programatăcolectarea în zonele și cartierele din municipiul Timișoara.

Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația  sădepună  în ordine la bordura carosabilului, fărăa împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru și legate în snopi, deșeurile și obiectele ce se colecteazăîn cadrul acțiunilor ecologice„.

De asemenea, „se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici scoaterea și depozitarea pe domeniul public în cadrul acțiunilor ecologice (Curățenia Generalăde Primăvară/Toamnă), de deșeuri din amenajări interioare (moloz) și deșeuri din curățirea pivnițelor și podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianțăși gresie sparte)„.
Vărugăm sărespectați prevederile legale menționate mai sus, în caz contrar veți fi sancționați contravențional cu amendăde la 500 – 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 – 2000 pentru persoane juridice, conform art. 126, alin. 5 din actul normativ menționat mai sus.

Deșeurile rezultate din reparații și amenajări interioare, în cantități de sub 1 mc,  precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice – DEEE se preiau gratuit de la populație prin punctele de colectare-preluare situate la următoarele adrese:
-    Al. Avram Imbroane, Nr.70;
-    Calea Torontalului, Nr.94;
-    Str. Energiei, Nr.3;
-    Calea Moșniței, Nr.2.

Programul de funcționare al punctelor de preluare-colectare de mai sus este de luni pânăvineri, între orele 08.00-16.00,  pe baza actului de identitate.
Dacăaveți deșeuri din amenajări interioare și din curățenia pivnițelor și podurilor, în cantități mai mari de 1 mc, puteți solicita pe bazăde comandă, containere de la S.C. RETIM S.A., str. Oituz nr. 3A sau la telefoanele: 0256/499537 sau 0256/220064.
Având în vedere căoperatorul de servicii publice de salubrizare S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  a amplasat în municipiul Timișoara 28 de recipiente sub formăde clopot, destinate colectării deșeurilor din sticlă(albăși/sau colorată), rugăm cetățenii sădepunăaceste deșeuri în containere și săîndepărteze toate resturile de alimente din sticle și borcane înainte de a le depune în containere. Aceste containere au fost amplasate în apropierea complexelor comerciale, în parcările complexelor comerciale REAL (actualmente Auchan – Calea Aradului, Calea Șagului), precum și în stațiile mijloacelor de transport în comun cu trafic intens din cartierele orașului.
Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei acțiuni ecologice de curățenie, solicităm sprijinul tuturor cetățenilor, agenților economici și a instituțiilor publice de a respecta graficele de colectare a deșeurilor în perioada campaniei.
Pentru informații, cetățenii pot consulta pagina de internet a Primăriei www.primariatm.ro  și pagina de internet a operatorului www.retim.ro.

VEZI AICI PROGRAMAREA PERIMETRELOR

VEZI AICI PROGRAMAREA STRĂZILOR ÃŽN ORDINE ALFABETICĂ

Comments

comments

About the Author