2011 un an promitator pentru Timisoara si pentru judetul Timis

Posted on dec. 30 2010 - 2:10pm by petre

A trecut nc? un an ?i a trecut ?i vremea bilan?urilor. Acum, n ceas de s?rb?toare, autorit??ile locale ?i jude?ene se preg?tesc de nc? un an de investi?ii. Timi?orenii ?i timi?enii se pot bucura ncepnd de anul viitor de lucr?ri importante finalizate cu succes de oficialii b?n??eni n acest an ?i se pot preg?ti pentru nc? o etap?.


Dac? avem ncredere n oficialit??i, la anul, transportul pe Bega nu ar mai fi un vis, ci ar deveni realitate. Traficul rutier ar avea ?i el de c?tigat n 2011 n Timi?oara. Una dintre cele mai importante intersec?ii din ora?, cea de la BRD-ul din Complexul Studen?esc ar putea deveni istorie, municipalitatea punnd la cale un proiect ndr?zne?, ?i anume construirea unui pasaj subteran. ?i prefectul ?i dore?te s? schimbe via?a timi?enilor. El vrea ca anul viitor s? rezolve marea majoritate a problemelor pe fond funciar ?i s? m?reasc? ncrederea timi?enilor n institu?iile publice. Gunoiul Timi?ului va avea ?i el o soart? mai bun?, la anul fiind deschis, dup? ani ntregi de amn?ri, deponeul ecologic de la Ghizela. Un an promi??tor, se pare, pentru Timi?. Mai jos, cteva declara?ii privitoare la 2011 de la oficialii locali.

Gheorghe Ciuhandu, primarul Timi?oarei

Vom avea, la nivel de ora?, una dintre cele mai moderne sta?ii de epurare din Romnia. Este o finan?are ISPA, nceput? cu ani de zile n urm? ?i sper s? o finaliz?m. Sper, de asemenea, s? finaliz?m Calea Torontalului, care acum e n lucru ?i nu o mai putem finaliza dect la prim?var?. O s? ncepem strada Clo?ca, pe proiecte europene. Dac? aceste proiecte europene, care deja au fost aprobate de Consiliul Local ?i trimise c?tre Agen?ia de Dezvoltare Regional? V Vest, dac? aceste proiecte de aprob?, va veni o trecere denivelat? de la podul Michelangelo care, zic eu, va fi extrem de important? pentru c? va rezolva aglomera?ia care se ntlne?te acolo. Sensul de pe Bulevardul Prvan Coposu va fi subteran, iar cel pe direc?ia NS, care trece peste pod ?i merge c?tre strada Cluj va fi la nivel. Proiectul este predat. Dac? va fi isc?lit ct de repede, sper?m s? l ncepem n prim?vara acestui an. Dup? aceea, mai avem nc? un proiect care vizeaz? malurile Begheului. Documenta?ia tehnic? este predat?, urmeaz? s? fie evaluat?, avizat? ?i semnat?. Tot anul care vine se va ncepe ?i retehnologizarea CET-ului din Calea ?agului, prin eliminarea noxelor ?i mbun?t??irea randamentului termic al instala?iilor de cogenerare. Este un proiect de aproape 70 de miliarde de euro cu TVA inclus. Aquatim are deja n faz? de isc?lire un proiect de management integrat de ap? ?i canal pe jude? de 116 milioane de euro, din care Timi?oarei i revin 26 de milioane. Ne gndim n special la Cartierul Freidorf, s? rezolv?m problemele de acolo. Dorim s? termin?m ?i strada Muzicescu, o strad? extrem de important? care ar veni pe lng? Calea Torontalului ?i avem multe alte lucr?ri pe care sper eu s? le finaliz?m n anul ce vine.

Mircea B?cal?, prefect de Timi?

Obiectivele unui prefect sunt obiectivele pe care le impune guvernul, fiindc? eu aplic m?surile pe care le ia guvernul n teritoriu. Eu nu pot s? am proiectele mele pentru c? nu sunt om politic. n Timi?, mi doresc s? se rezolve problemele pe fond funciar, fiindc? avem nc? situa?ii ca ?i acum cinci ani, deci nu prea evolu?m. Mi-am impus s? termin?m ct mai repede problemele pe fond funciar. Asta este ceea ce depinde de mine ca prefect. De asemenea, urm?resc ?i mbun?t??irea rela?iilor cu cet??eanul. Este o prioritate pentru mine, dar ?i pentru guvern, ca institu?iile statului s? fie ct mai aproape de cet??ean, ca cet??eanul s? nu mai fie ocolit ?i s? existe o transparen?? total?. Am primit ?i scrisori de la timi?oreni, dar pu?ine. Ele s-au referit mai mult la nemul?umirea cet??enilor privitoare la unii vecini de-ai lor care au rela?ii. Unele erau nesemnate ?i erau de la angaja?i de la Prim?ria Timi?oara. Am primit ?i cteva bile?ele f?r? semnifica?ii.

Gheorghe Popescu, ?eful Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie Timi?

Principalul meu obiectiv de la instalarea n func?ie a fost s? creasc? gradul de siguran?? a cet??eanului n strad?. Pn? la aceast? dat? pot s? apreciez c? infrac?ionalitatea stradal? ?i, n special, cea cu violen??, precum ?i furturile din autoturisme se afl? n sc?dere fa?? de anii anteriori. Avem o cre?tere a furturilor, n special din locuin?e ?i din societ??i comerciale. Ea nu este una mare, dar totu?i anul viitor aceste furturi vor constitui o prioritate pentru poli?ia jude?ului Timi?. Dup? cum se ?tie, infractorii care fur? de pe rafturi sunt prin?i de c?tre agen?ii de paz? ?i preda?i poli?iei pentru cercet?ri. n special sunt vizate produsele alimentare, b?uturi, dar ?i produse cosmetice sau altele. Noi lucr?m cu un efectiv de 1.600 de oameni, aici intr? ?i personalul contractual. n structurile operative ?i n structurile de ordine public? lucreaz? 1.200 de oameni.

Titu Bojin, director Administra?ia Bazinal? a Apelor Banat

Avem lucr?ri importante pe Bega, pe care le cunoa?te toat? lumea, care trebuiesc finalizate. Urmeaz? pentru anul viitor s? ne cupl?m cu proiectul Prim?riei Timi?oara pentru ceea ce se va ntmpla pe Bega din punct de vedere al transportului. Am reu?it anul acesta s? realiz?m nchiderea liniei de ap?rare pe malul Timi?ului. Sunt convins c? vom reu?i pentru anul viitor nchiderea liniei de ap?rare pentru partea stng? a digului din zona Serbia pn? la cap?t, cu malul stng. Sunt de asemenea lucr?ri deosebit de importante n zona Lugojului. (…) Avem promisiunea c? ni se vor repartiza banii necesari pentru lucr?rile de la nodul hidrotehnic de la Snmihaiu Romn. Dup? cum spuneam, am semnat deja documentul prin care devenim parteneri n proiectul prim?riei pentru cump?rarea de vaporetto. Urmeaz? pentru anul viitor proiectul pentru decolmatarea Beg?i Veche, care va prelua ape importante. (…) Avem n total 16 lucr?ri pe care, sper eu, c? le vom finaliza cu succes. Acestea ar nsemna 11 ani de munc? din punct de vedere investi?ional n zona Banatului ?i ar face Banatul cel mai sigur spa?iu hidrografic din ?ar?.

Constantin Ostaficiuc, pre?edinte Consiliul Jude?ean Timi?

Potrivit pre?edintelui CJ Timi?, anul 2010 a nsemnat un an de investi?ii pentru institu?ia pe care o reprezint?, pentru anul viitor fiind preg?tite alte investi?ii importante. Consiliul Jude?ean se laud? cu un nou corp la Palatul Administrativ, care este preg?tit s? g?zduiasc? Palatul Regional, pentru o viitoare mp?r?ire administrativ? pe regiuni a Romniei. Bastionul va fi ?i el dat n folosin??, iar deponeul de la Ghizela va prelua gunoaiele Timi?ului ncepnd din prim?vara anului 2011. n fruntea obiectivelor se afl? cteva sute de kilometri de asfalt pe care ?eful CJT i vrea f?r? gropi n anul ce vine. Prioritatea o reprezint? drumul interjude?ean de la Berzovia la Lipova. De asemenea, 2011 ar putea nsemna ?i o perspectiv? clar? pentru lacul Surduc, pentru Parcul de Energii Alternative, pentru maternitatea Spitalului Jude?ean, dar ?i pentru masterplanul de ap?-canal al jude?ului. Am dorit un drum jude?ean care s? uneasc? cele trei jude?e Arad, Timi?, Cara?-Severin. Vrem s? facem accesibile aceste drumuri pentru c? am dori ca att Lipova, ct ?i Berzovia, respectiv Re?i?a s? poat? veni pe autostrad?, la Topolov??. Proiectul nu s-a introdus la timp, el este pe lista de rezerve, dar trebuie s? existe o colaborare ntre cele trei jude?e.

Dorel Cojan, director adjunct Poli?ia Comunitar? Timi?oara

Avnd n vedere transformarea Poli?iei Comunitare n Poli?ie Local?, anul 2011 este unul foarte dificil pentru noi, pentru c? presupune crearea noilor structuri ?i asigurarea func?ionalit??ii acestora conform atribu?iilor conferite de Legea 155/2010, Legea Poli?iei Locale. Avem atribu?ii n multe domenii circula?ia pe drumurile publice, disciplina n construc?ii ?i afi?aj stradal, protec?ia mediuliu, activit??i comerciale ?i eviden?? a persoanelor. Un alt obiectiv este asigurarea unui serviciu poli?ienesc bazat pe profesionalism, solicitudine, promptitudine, legalitate, deschidere ?i transparen??, responsabilitate, impar?ialitate ?i nediscriminare. Ar mai urma perfec?ionarea preg?tirii profesionale. Se pune mare accent pe preg?tire, cre?terea performan?ei, specializarea poli?i?tilor. Anul 2011 este anul n care vrem ca to?i poli?i?tii locali s? absolve cursul prev?zut de lege n ?colile Ministerului de Interne. Mai avem ca obiective cooperarea cu serviciul na?ional de poli?ie, respectarea parcurilor amenajate, a locurilor de joac? pentru copii, spa?iilor verzi, sprijinirea poli?iei rutiere. Mai sunt, dar astea sunt principale.

Comments

comments

About the Author